Zápis z výboru č. 22

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 12. října 2015

 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

Přítomni: Dobiáš, Chmelík, Krob, Pomikal, Smetana,Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Omluveni: Havlíček, Moulis, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

Hosté: T. Syrovátka

1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

2. Schválení zápisu č. 21 ze zasedání výboru 3. 8. 2015

Zápis byl schválen všemi hlasy.

3. Vystoupení T. Syrovátky

Pan Tomáš Syrovátka, který je nominován na člena představenstva SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a měl by mít na starosti komunikaci, PR, vnější vztahy a strategický marketing, informoval o některých svých představách v uvedené oblasti působení. Především jde o aktivity, které by vedly ke zvýšení návštěvnosti zápasů Slavie na domácím stadionu. Byly zmíněny následující oblasti působení a cíle:
– Navázání na historii
– Realizace projektu muzea
– Spolupráce s fanoušky
– Větší sepětí fanoušků s klubem
– Programy pro fanoušky
– Schůzky s vedením, diskuse
– Místo pro vzájemná setkávání slávistů
– Přilákání partnerů a sponzorů

Př. Krob zhodnotil současnou situaci, změnou akcionářské struktury došlo určitě k významnému posunu ve vnímání Slavie, zlepšila se atmosféra i komunikace, do budoucna můžeme hledět s optimismem.
Na závěr informoval př. Syrovátku o e-mailovém oznámení, které se týkalo člena vedení Slavie.
Následně proběhla diskuse o možných aktivitách a typech programů, které by přivedly více diváků na stadion.
Př. Syrovátka poté opustil jednání.

4. Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zhodnotil dosavadní činnost a zaměřil se na plán aktivit v roce 2016.
Poslední vydání ČBL bylo dle reakcí veřejnosti na vysoké úrovni a bylo hodnoceno velmi kladně.
Výborná byl i následný seminář Univerzita Slavia zaměřený – stejně jako ČBL – na téma trenérů. Osobně ji navštívil současný trenér Slavie pan Uhrin, který svým vystoupením mnohé pozitivně překvapil.
Do konce roku by mělo být vydáno nové číslo ČBL. Jako možná témata byla navržena:
– Dušičky, návštěva hrobů, slavní slávisté
– Rozhovory (Uhrin, Šimáně)

Konečné rozhodnutí ale přísluší redakční radě, jakož i volba hlavního tématu.

Z aktivit pro  rok 2016 bylo zmíněno:
– Slávistický večer – Úkol 22/1– najít vhodné téma večera i typ akce, pracovat na větším zapojení odboček, úkol pro všechny členy výboru
– Setkání slávistů – místo konání bude určeno, zatím se přihlásili dva zájemci, Klatovy a Jičín. Úkol 22/2 – sekretariát obešle oba zájemce a požádá o prezentaci jejich představ

– Další akce – je více možností, bude ještě diskutováno
Akce pro děti
Pochod na Říp
Zápas na historickém hřišti v Roudnici
Pochod do Prčic
Rytíři na Blaníku
Dle možností pokračovat v aktivitách Univerzita Slavia i Tour de Slavia.

Pořádání akcí by mělo přivést další členy do FO-OP.

5. Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů.

Úkol trvá – zatím není nalezen vhodný prostor a ani nemáme v současnosti umožněn přístup do archivu.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 19/4: Př. Krob projedná možné varianty řešení archivu – viz úkol 18/2

Úkol 20/1: Př. Váňa napíše poděkování dárcům za poskytnutí významného finančního příspěvku, který bude využit na rekonstrukci hrobu J. W. Maddena. Nově bude spojen s pozváním na křest ČBL, na kterém bude významným dárcům (Ondříček ml, zástupce Skotského obchodu) poděkováno. Úkol splněn – došlo k odeslání děkovného dopisu, který obsahoval i pozvání na „trenérskou“ Univerzitu Slavia, přítomným dárcům bylo následně osobně poděkováno na Univerzitě Slavia, spojené se křtem ČBL.

Úkol 21/1: Sekretariát zajistí napsání výzvy Fanklubu se žádostí o finanční spoluúčast při případné náhradě poškozené trampolíny a napíše majiteli trampolíny výzvu k předložení dokladů k předmětné trampolíně. Úkol splněn, majitel po dotázání, nebyl schopen předložit příslušné doklady o koupi trampolíny. OP úhradu údajné škody financovat nebude. Dopis Fanklubu nemusel být psán.

Úkol 21/2: Př. Krob spolu s př. Vršeckým projednají situaci a případné převzetí exponátů v majetku FO-OP s ředitelem komunikace společnosti Slavia-fotbal a.s. p. Vrbou. Př. Váňa sestylizuje výzvu na SN k poskytnutí úložných prostor pro archiv FO-OP. Úkol zrušen – výzva vytvořena, ale nastala změna situace.

Úkol 21/3: Př. Pomikal připraví propagační materiály k Univerzitě Slavia. Úkol splněn

Úkol 21/4: Př. Vršecký projedná s vydavatelem Poločasu vydání upoutávky na akci Univerzita Slavia. Úkol splněn.

Úkol 21/5: Př. Vršecký projedná s př. Ocetníkem zveřejnění upoutávky na ČBL na Facebooku a také s vydavatelem Poločasu v následujícím vydání. V Poločasu spojit s výzvou: „Staň se i Ty členem nejstarší fanouškovské organizace v Čechách a na Moravě“. Úkol splněn, průběžně se bude pokračovat.

6. Úprava stanov FO-OP

Př. Chmelík informoval o potřebě dát do souladu stanovy FO-OP s novým občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník), který je účinný od 1. 1. 2014. Úpravy stanov mají být učiněny nejpozději do poloviny roku 2016.

Úkol 22/3 – př. Chmelík se spojí s právníkem a společně prodiskutují potřebné změny stanov FO-OP, a to jak vzhledem ke vztahu k SK Slavia Praha z. s., tak i k odbočkám s vlastní právní subjektivitou.

7. Informace o webových stránkách FO-OP

Webové stránky administruje př. Ocetník.

Př. Váňa upozornil na nevyužívání nastavených tematických rubrik.

Je třeba zlepšit obsah rubrik, aby odpovídal názvům jednotlivých rubrik. Pokud příspěvek neodpovídá žádné z rubrik a je již neaktuální, měl by být zařazen do archivu článků. Rovněž by se měla aktualizovat rubrika ‚Chci být členem‘. S př. Ocetníkem je již tato aktualizace projednána, součástí uvedené rubriky bude i článek př. Váni ‚Staň se i ty součástí červenobílého příběhu‘.

Př. Chmelík vyzval k obměně pozadí, které je sice graficky vydařené, ale šedé odstíny působí studeným dojmem.

Výbor FO-OP rozhodl o zřízení přístupu na webové stránky pro př. Janáčka,  aby v případě nepřítomnosti př. Ocetníka mohl web administrovat.

Úkol 22/4 – př. Chmelík upraví s př. Ocetníkem obsah rubriky ‚Chci být členem‘ a dojedná přístup na web pro př. Janáčka.

Úkol 22/5 – př. Pomikal zváží možnost změny webového pozadí.

8. Červenobílé listy

Úkolem pro redakční radu je rozhodnutí o obsahu a hlavním tématu ČBL. Př. Váňa uvedl, že zvažovaným tématem je putování po místech spojených s historií Slavie (využití podkladů z Procházek po stopách prvních slávistů).

ČBL by měly vyjít před vánočními svátky, což předpokládá, aby zveřejňované články byly k dispozici do 15. listopadu 2015 a mohly být předány ke grafickému zpracování.

Plánované vydání ČBL 20. prosince předpokládá předání podkladů do tiskárny v termínu do 10. prosince.

Počet stránek včetně reklam by neměl přesáhnout 48 stran.

Úkol 22/6 – př. Váňa se dohodne s členy redakční rady na dalším postupu a termínu případné schůzky.

9. Informace sekretáře

Př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu.

Dále informoval:
– Př. Štěpánková obdržela pamětní plaketu FO-OP k 60. narozeninám. Plaketa bude předána i pí Zikové k jejím 85. narozeninám.
– Př. Skopečka, kterému nebyl při derby Slavia vs. Sparta předán dres k 90. narozeninám, navštíví zástupci Tribuny Sever a kromě dresu mu předají i upomínkové foto ze zmíněného derby.
– Národní knihovna bude archivovat náš web pro příští generace.
– Fanzóna před derby se vydařila, pokračovala zde mj. sbírka na renovaci hrobu J. W. Maddena; celkem se v této dlouhodobější aktivitě vybralo cca 9 tis. Kč. Poděkoval př. Váňovi za přípravu textu „Staň se hráčem červenobílého příběhu“ na reklamní náborový leták FO-OP, který byl ve fanzóně rozdáván.
– V souvislosti s adopcí a renovací hrobu Maddena byl doručen dopis ze Skotska od příznivců Celtiku Glasgow.  Autory dopisu lze pozvat na nějakou naši akci, kupř. Slávistické dušičky, kdy kromě jiných hrobů bude navštíven i hrob Maddena. Letos akce pod vedením př. Janáčka proběhne 28. října. Budou navštíveny minimálně Olšanské a Vinohradské hřbitovy s cca 15 hroby.
– OP kontaktoval kulinář Vaněk, příbuzný Maddenovy manželky, který projevil zájem věnovat OP některé věci z Maddenovy pozůstalosti.
– Valná hromada SK Slavia Praha – fotbal, a. s. proběhne 20. října.
– Valná hromada FO-OP musí proběhnout do konce tohoto roku! Je třeba najít termín, nejlépe spojit s nějakou akcí. Pravděpodobně bude též spojena se schválením nového znění stanov FO-OP.<
– Vznikly nové odbočky Hokej a Tuchlovice. Zanikly odbočky Kladno, Zličín a Holice, přibývají individuální členové.
– Př. Zápotocký prezentoval svou knihu o slavných postavách SK Slavia Praha na odbočkách ve Strakonicích, Žatci a Semilech.

10. Zprávy z odboček

Zprávy přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

8. 8. 2015 – Kolín – cyklistický výlet Rovina u Kolína
15. 8. 2015 – Šternberk – posezení k 25. výročí restartu odbočky
19. 8. 2015 – Havlíčkův Brod – schůze odbočky
22. 8. 2015 – Česká Lípa – tradiční akce „Vikingské opékání špekáčků“ na Lokomotivě
5. 9. 2015 – Rožďalovice – slavnostní zasedání v klubovně k 15. výročí odbočky
5. 9. 2015 – Brandýs n. O. – cyklistická akce pro veřejnost, na kole kolem Brandýsa
11. 9. 2015 – Brandýs n. O. – valná hromada – schválení nových stanov v souladu s obč. zák.
27. 9. 2015 – Kolín – tenisový turnaj Kolinea cup
2. 10. 2015 – Příbram – tradiční Václavská zábava
10. 10. 2015 – Příbram – návštěva nové odbočky v Tuchlovicích
10. 10. 2015 – Praha Area 114 – setkání v restauraci „U Brejšků“ a následná vycházka Univerzity Slavia „Za slávistickým prezidentem“

Připravuje se:

17. 10. 2015 – Rožďalovice – posvícenský fotbalový zápas
24. 10. 2015 – Brandýs n. O. – posvícenské posezení
7. 11. 2015 – Kolín – soutěž ve střelbě „Ostrostřelec“
17. 11. 2015 – Brandýs n. O. – turnaj v bowlingu
21. 11. 2015 – Havlíčkův Brod – turnaj ve stolním tenise – Slávistické prasátko
5. 12. 2015 – Příbram – Mikulášská zábava
5. 12. 2015 – Rožďalovice – tradiční Mikulášský den spojený s výroční schůzí
12. 12. 2015 – Kolín – Slávistická kuželka, turnaj dvojic v bowlingu v Kutné Hoře

11. Různé

– Př. Chmelík připomněl 60. narozeniny Nataši Látalové, které k tomuto jubileu FO-OP doposud nepopřál. Výbor FO-OP rozhodl o dodatečném předání pamětní plakety. Úkol 22/7 – Sekretariát zajistí plaketu a popřeje Nataše Látalové k 60. narozeninám.
– Př. Dobiáš informoval o obdrženém blahopřejném dopisu Josefa Kadraby po výhře nad Spartou.
– Př. Váňa připomněl článek v deníku Sport, který zmiňuje Univerzitu Slavia.
– Př. Váňa navrhl pojmout nové ČBL jako určitého průvodce po místech svázaných s historií Slavie s využitím „univerzitních“ podkladů z Procházek po stopách slávistů
– Př. Krob doporučil uvádět v ČBL odkaz na naše webové stránky. Dále připomněl možnost zveřejnění v ČBL dalšího komiksu, který je v zásobě.
– Př. Janáček informoval o:
přípravě akce Slávistické dušičky
možnosti získat historické suvenýry Odboru přátel od osoby z Českého Brodu
kontrole revizní komise provedené v sekretariátu FO-OP. Zmínil skutečnost, že doposud nebyly podepsány smlouvy s panem Kabrnou, týkající se webu, jedna z nich dokonce chybí.Úkol 22/8 – Př. Chmelík dodá sekretariátu chybějící smlouvy a kontaktuje pana Kabrnu ohledně podpisu.

Příští zasedání výboru FO-OP se bude konat 16. 11. 2015 od 18:30 hod. opět v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

Zapsal dne 12. října 2015 Jan Chmelík.
Zápis z výboru no. 22

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..