ZÁPIS Z VÝBORU Č. 3 (2018)

Zápis č. 3

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 12. března 2018

na stadionu Eden Aréna

Přítomni: Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Pomikal, Veselý

Sekretariát: Vršecký

Kontrolní komise: Krula, Tomčišin,

Omluveni: Havlíček, Smetana, Váňa, Vavřina, Vlnas

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. Schválení zápisu č. 2 ze zasedání výboru 14. 2. 2018

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů

Úkol 32/1 – Plánky původního Středoevropského poháru, dle kterých je možno pohár vyrobit, jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň. Jedná se o společné vlastnictví s Austrií Vídeň. 

Př. Krob zajistí oficiální žádost SK Slavia Praha o zapůjčení kopií plánků za účelem zhotovení věrné kopie Středoevropského poháru. Zřejmě bude třeba osobní setkání zástupců klubů. Předpokládaná délka výroby je až 14 měsíců.

Úkol trvá.

Úkol 18/2: Zdokumentování exponátů  v souvislosti s přípravou muzea Slavie. Na skenování, výběru exponátů a jejich zdokumentování se podílí Soňa Nouzáková a př. Zápotocký a dle potřeby se zapojují i další. V současnosti je třeba zapojit architekta řešení Milana Starého.

Úkol probíhá.

Úkol 28/1: Členové výboru a kontrolní komise by si měli zprovoznit mailové schránky na doménové adrese ‚odborpratel‘.  Př. Ocetník je připraven provést instruktáž ohledně jejich zprovoznění. Pro zájemce z řad VV a KK je možno vyrobit reprezentační vizitky.

Úkol trvá.

Úkol 1/2: Sekretář Vršecký zkompletuje potřebné dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku a pro banku v souvislosti s novými podpisovými vzory.

Úkol probíhá.

Úkol 1/4: Př. Vršecký poptá zájem a cenu případného zájezdu na Champions League žen 22. 3. 2018. Zároveň zjistí možnost zajištění autobusu a spojení výjezdu se zápasem Lipska v Evropské lize.

Úkol splněn – ale zájezd zřejmě nebude naplněn potřebným počtem účastníků

Úkol 2/1: Kontrolní komise ve spolupráci s př. Ocetníkem zpracuje základní směrnice pro nakládání s osobními údaji.

Úkol probíhá

Úkol 2/2: Sekretariát připraví přehled za poslední dva roky, který bude obsahovat údaje za jednotlivá vydání:

 • Počet výtisků celkem
 • Počet výtisků rozesílaných členům poštou
 • Počet výtisků pro osobní vyzvednutí
 • Počet rozdaných výtisků
 • Počet prodaných výtisků

Úkol splněn – viz bod Informace o ČBL

Úkol 2/3: Členové výboru si prostudují vstupní analýzu stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí, aby mohla býti projednána na příštím zasedání výboru FO-OP. Případné připomínky zaslat členům kontrolní komise v předstihu před následným zasedáním výboru  FO-OP.

Úkol probíhá

 1. Informace předsedy

Př. Janáček, poděkoval za zpracování analýz členům výboru a kontrolní komise, dále zmínil:

 • zpracování plánu činnosti
 • svoji účast na setkání v Trutnově a bowlingu v Pardubicích

Dále je třeba:

 • setkat se se zástupci fotbalového týmu FO-OP a projednat nastavení pravidel spolupráce
 • dopracovat smlouvu se sekretářem FO-OP

Byla projednána možnost zveřejnění článku př. Dobiáše na webových stránkách FO-OP. Členové výboru se shodli na potřebných redakčních úpravách, se kterými ale autor nesouhlasí. Článek zveřejněn nebude.

 1. Informace o situaci okolo společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Informaci přednesl místopředseda FO-OP a generální ředitel společnosti př. Krob. Vše zatím probíhá dle určených pravidel, čínský majitel všechny smluvní závazky plní. Zpracovávají se varianty výhledového plánu pro příští sezónu 2018 – 2019.

 1. Informace hospodáře FO-OP

Př. Ocetník zpracoval:

 • Soupis nákladových položek – slouží zároveň k pochopení funkčních procesů
 • Přehled hospodaření v roce 2017 spolu s prvním návrhem pro rok 2018
 • Analýzu stavu FO-OP z pohledu hospodáře
 • Kontrolu dokladů a bankovních výpisů

Informoval o kontrole správného účtování, v souvislosti s členskými příspěvky je třeba rozlišit typy plateb. Struktura výdajů i příjmů musí být průkazná.

Př. Ocetník navrhl průběžnou tvorbu finanční rezervy ve výši 10% z případného zisku za kalendářní rok. Výbor návrh odsouhlasil.

Doporučil převést finanční prostředky FO-OP na bankovní účet do Fio banky, kde pro právnické osoby nejsou poplatky za vedení účtu. Doporučení bylo přijato.

Úkol 3/1:  Př. Ocetník založí účet a zahájí postupný převod finančních prostředků do Fio banky

Dále doporučil provedení evidence majetku a jeho písemný soupis. Postupně bude řešeno.

Byl diskutován přístup k archivním věcem v majetku FO-OP, které jsou momentálně v prostorách skladu SK Slavia Praha – fotbal a.s. Bohužel do těchto prostor nemá FO-OP přístup.

Úkol 3/2:  Členové výboru a kontrolní komise budou hledat vhodné místo pro uložení exponátů FO-OP.

Výbor FO-OP odsouhlasil návrh hospodáře na zakoupení skříně do kanceláře sekretariátu FO-OP.

Úkol 3/3: Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně.

V rámci digitalizace archivu a dokumentů spolu s jejich zálohováním je třeba zajistit datové úložiště, pokud možno se zajištěným jištěním dat (zrcadlení disků).

Úkol 3/4:  Př. Ocetník rozhodne o vhodné variantě datového úložiště, provede nákup a instalaci.

 1. Ochrana osobních dat (GDPR)

Pracuje se na soupisu opatření pokud možno jednoduchých. Důraz kladen na řešení uložení a přístupu k datům.

 1. Informace o Červenobílých listech

Nosným tématem příštího vydání ČBL je získání Středoevropského poháru SK Slavií Praha v roce 1938. Hlavní tematický článek, který napsal př. Donner, je hotov.

Výbor schválil doplnění redakční rady o př. Ocetníka.

Př. Vršecký informoval o distribuci ČBL:

Typ distribuce 1/2016 2/2016 1/2017 2/2017
Počet výtisků celkem 2500 2500 3500 3200
Počet výtisků rozesílaných členům poštou a osobní vyzvednutí 2200 2200 2700 2700
Zbývající počet výtisků 10 10 300 v distribuci
Počet rozdaných výtisků 200 200 400 300
Počet prodaných výtisků 100 100 100 100
 1. Informace o webových stránkách FO-OP

Webové stránky si našly stálou skupinu návštěvníků.

Jsou zajištěny upozorňující e-mailové upoutávky a zprávy. Jejich počet ovšem narůstá a blíží se k hranici 2000 e-mailů pro jeden případ. Tento počet již poskytovatel SW zpoplatňuje částkou cca 200 Kč/měsíc. Výbor odsouhlasil v případě překročení limitu 2000 zpráv financování jejich rozesílání.

Seznam odboček není zcela funkční, bude se řešit.

Výbor souhlasí s myšlenkou zveřejňování zajímavých článků, které byly v minulosti publikovány v ČBL.

 1. Informace sekretáře FO-OP

Př. Vršecký uvedl:

 • Stav finančních prostředků FO-OP.
 • Byla založena nová odbočka ve Štětí.
 • Od začátku roku evidujeme 120 nových členů.
 • Po konci února byli vyřazeni členové s nezaplacenými členskými příspěvky, v současnosti se eviduje 2763 platících členů.
 • Pořadatelé Slavistického setkání, odbočka Kardašova Řečice, poskytli nové informace ke zveřejnění. Pořadatelé budou pozváni na dubnovou schůzi.
 • Na film ‚Spolu jsme silnější‘ byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
 • Na rok 2018 zatím zaplatilo členské příspěvky 780 členů.
 1. Zpráva kontrolní komise

Dopracovává se „Vstupní analýza“, která se zabývá ekonomickým zabezpečením činností FO-OP i jednotlivými interními procesy v FO-OP, reaguje se na připomínky. I nadále je možno připomínky posílat.

Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 nebyl na VH schvalován, pracuje se na konečné verzi provizorního rozpočtu.

Je třeba dopracovat do konečné podoby:

 • Vnitřní směrnice spolku
 • Smlouvu se sekretářem
 1. Informace o činnosti odboček

Informaci připravil př. Moulis:

Konalo se:

17.02.2018 – Brandýs n. Orlicí                  19. ročník turnaje v křížovém mariáši

18.02.2018 – Praha                        Slávistická procházka

26.02.2018 – Příbram                                Výroční valná hromada s hostem M. Krobem a M. Mešanovićem

03.03.2018 – Rožďalovice                         Maškarní rej

11.03.2018 – Pardubice                             Bowling „O Perníkový Eden“

Připravuje se:

20.03.2018 – Semily                                 Beseda se zástupci SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

23.03.2018 – Strakonice                            Beseda v pivovaru Dudák o historii SK Slavia

23.03.2018 – Žilov                                                Valná hromada v KD Žilov, beseda s bývalými hráči Slavie je v jednání

07.04.2018 – Kolín                                   ‚Potkali se u Kolína‘ – turnaj v bowlingu

07.04.2018 – Veleň                                   Valná hromada spojená s besedou s gen. řed. Krobem

17.04.2018 – Praha                                   Valná hromada AREA 114 s možnou besedou (beseda v jednání)

 1. Různé
 • Byla projednána zpráva o vyúčtování a splnění podmínek dotace od MŠMT
 • Křest ČBL – výbor doporučuje konání vždy po jejich vydání ve spojení s Univerzitou Slavie
 • Výbor FO-OP diskutoval o možnosti použití loga OP v rámci oslav 10. výročí vzniku Tribuny Sever (TS). Rozhodnutí bude přijato na dalším jednání výboru FO-OP na základě posouzení grafických návrhů zpracovaných TS a respektujících platné právní předpisy České republiky.
 • Zmíněno kladné hodnocení příspěvku na vybavení mládežnického střediska
 • Výbor FO-OP odsouhlasil dar pro trenérské centrum SK Slavia Praha

Úkol 3/5: Př Vršecký projedná s p. Beránkem možnost nákupu televize

 • Termíny pro konání schůzí výboru FO-OP. Členové výboru se shodli na prvním čtvrtku v měsíci. Výjimky lze odsouhlasit po dohodě členů výboru.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 5. dubna 2018. Čas a místo jednání bude upřesněno.

Zapsal dne 12. března 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..