Blahopřání doc. Smetanovi k vyznamenání a k životnímu jubileu!

smetana.jpg

Praha, Pražský hrad, 28.10.2009
Oficiální zpráva:

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy II. stupně doc. MUDr. Václavu Smetanovi (*15.11.1934) za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
Docent Václav Smetana je přední český lékař – ortoped, který si vedle úspěšného působení ve svém vědním oboru získal uznání jako organizátor sportu zdravotně postižených. Jako úspěšný handicapovaný sportovec se podílel na založení Mezinárodního paralympijského výboru a paralympijského hnutí. Je nositelem mnoha čestných ocenění.

Každý, kdo vzácného a nesmírně lidského člověka, vynikajícího lékaře a pravého slávistu kdy poznal, musí mít upřímnou radost, když jej mezi jinými mohl sledovat při přímém přenosu z udílení vyznamenání na Pražském hradě!

Začněme jeho úspěšnou kariérou lékaře. Dnes emeritní přednosta II. ortopedické kliniky FN Motol stále ještě pracuje i přednáší a pomáhá mnoha vděčným pacientům! Uveďme, že změny v roce 1989 přivádějí z Kolína do Prahy primáře MUDr.V.Smetanu, který se po vítězném konkurzu na kliniku vrací jako její přednosta a záhy na 2.lékařské fakultě (v historii však jako jediný) úspěšně habilituje. K jeho zásluhám patří zejména rozvoj operativy dětí postižených DMO. A přesouvá se s celou ortopedickou klinikou v roce 1995 do Motola, kde pokračuje ve svém bohatém díle a kde v jeho šlépějích kráčí i syn Pavel (druhý syn Václav se naopak nepotatil a jako inženýr má blíže k technice; dodejme však, že naopak úspěšně převzal žezlo po tatínkovi ve výboru Odboru přátel!). Doc.Smetana získal věhlas i jako pedagog – na jeho přednášky se těší studenti i odborníci po celé naší vlasti, ale i prakticky po celém světě! O to více i proto, že výborně ovládá několik cizích jazyků!

Ještě ve školním věku jej postihlo neštěstí, kdy při pomoci při žních přišel nešťastnou náhodou o nohu. I díky pochopení a citlivému přístupu rodičů se brzy vrátil na sportoviště – k milovanému volejbalu i lyžování a dokázal, že hendikepovaní sportovci se mohou vyrovnat těm zcela zdravým a někdy je i předčit! I proto patřila mezi jeho celoživotní poslání aktivní činnost v oblasti hendikepovaných sportovců a bohatá činnost funkcionářská v celosvětovém měřítku! Mj. se podílel na založení Mezinárodního paralympijského výboru!

Na závěr si ponechme jeho činnost slávistickou. Narodil se ve slávistické rodině (jeho strýčky byli i Pepi Bican a Míla Luka) a nakonec si našel ve svém rozvrhu i čas pro aktivní činnost ve Slavii a pro Slavii. Neoslyšel volání Borise Korbela v roce 1993, který si přál mít kolem sebe výbor z lidí poctivých, dělných a veřejně známých! A výboru FO-OP zůstal věrný po plných 15 let, kdy jej – jak už jsme se zmínili – vystřídal jeho syn!
Po vzniku SK Slavia – fotbal, a.s. byl zvolen do představenstva a.s. a funkcím v představenstvu či dozorčí radě je věrný dodnes! A při mezinárodních zápasech se právem stal velkým trumfem při setkáních zástupců obou klubů. Vždy navodil přátelskou atmosféru danou nejen jeho výbornými jazykovými znalostmi, ale i pro mnohé překvapivými vědomostmi o reáliích obou zemí, které každý účastník vždy upřímně kvitoval!

15.listopad 2009 je dnem 75.narozenin doc. Smetany. Dovolte mi, abych jménem čtenářů Červenobílých listů i webu www.fo-slavia.cz popřál doc. Smetanovi ještě moc a moc elánu a dobré kondice a poděkoval mu za vše, co pro Slavii, lékařskou vědu i celou naši vlast udělal!

Dr.Michal Dobiáš
1.místopředseda OP Slavie