I PŘÍBRAMSKÁ VÝROČKA DOPADLA NA JEDNIČKU!

PRODROBNÉ BILANCOVÁNÍ BOHATÉ ČINNOSTI * VOLBA STARONOVÉHO VÝROBU *  BESEDA S HOSTY Z SK SLAVIA – FOTBAL,A.S. * MALÁ AUTOGRAMIÁDA I GRATULACE NEJVĚRNĚJŠÍM ČLENŮM ODBOČKY

Úterý 21. února bylo termínem letošní výroční valné hromady stale aktivní party slávistů, jediné odbočky,  která působí v jiném ligovém městě, shodou okolností pouhé tři dny po ligové jarní ouvertuře FK Příbram – SK Slavia. Tradičním místem této schůze je již po léta restaurace Švejk v centru města poblíž Jiráskových sadů, jež je momo jiné dějištěm populárních slávistických tanečních zábav – josefské, václavské a mikulášské.

Předseda odbočky př.Kropáček shrnul ve své výroční zprávě nejen tyto společenské akce, ale i další úspěšné aktivity odbočky, která má v současnosti 53 členů – účast na Setkání odboček, jež mimo jiné přinesla i finálovou účast pro mužstvo odbočky, návštěva na akcích celostátního OP, ať už se jedná o Slávistický večer, schůzku zástupců odboček či výroční VH. Výbor se i nadále bude scházet každé úterý, ale rozhodlo se je rozdělit na letní periodu, kdy je nejvhodnějším prostředím hornická restaurace Na Marii, a na dobu zimní, kde přijmou pohostinnost restaurace U Šaška v centru. Příbramští pořádají vlastní turnaj v bowlingu U Simony, výjezd na kolech do Brd a Štěpánský pochod Prokopskou štolou. Nezapomínají ani na akci na ukončení sezóny, která se letos uskutečnila na zahrádce Milušky Falcníkové, jedné ze ženských duší odbočky, jejíž zahrádka přímo sousedí s areálem populární Marie a je spojována i s oslavou Dětského dne. Vloni byla spojena i s originální gratulací čerstvému padesátníkovi Jiřímu Kraftovi, členovi celostátního výboru. Další originalitou byl velmi úspěšný Memoriál Miloslava Matějky v areálu Kovohutí ve střelbě ze vzduchovky, který byl spojen i s malou exkurzí. Příbramští vždy vyjíždějí do příjemného prostředí sklípku v Hruškách u Břeclavi, loňský program doplnil ještě „velký výjezd“ do předvánočního Berlína, jehož hlavním středobodem byla návštěva bundesligového zápasu Hertha – Leverkusen spojená s prohlídkou metropole našich sousedů! Je toho málo?

Příbramští zakoupili i 4 permanentky do Edenu, na významných zápasech se však setkáváme i s mnohem větším počtem příbramských slávistů. Pečlivě vedou svoje hospodaření, což konstatovala jak účetní uzávěrka, tak i zpráva kontrolní komise.

Interní sezení členů odbočky, jehož se zúčastnili vedle zástupců spřátelené odbočky ze Žilova (při schůzi byl př.Moulisovi předán i dar pro dětskou onkologii – výtěžek z vydražených suvenýrů při zábavách OP), přítomni byli i zástupci znovu se rozvíjející odbočky ve skorosousední Dobříši i tři členové výboru Dobiáš, Kraft a Moulis i člen sekretariátu Čapek, díky nimž se přítomní členové mohli dovědět i novinky z činnosti celého OP, skončila slavnostním předáním pamětních listů a malého dárku dlouholetým členům odbočky, přátelům Polívkovi, Mgr.Krůtovi, Ing.Kyselé, Stránskému a Falcníkové, přáním všeho dobrého k osmdesátinám členu odbočky Jiří Lukešovi, jinak také bývalému hráči nejen Příbrami, ale krátce i Slavie, jenž se stal nově i majitelem pamětního dresu Slavie, který mu již mohli předávat zástupci očekávané delegace SK Slavia, kteří dorazili přesně podle plánu, v 18 hodin, aby schůze plynně přešla v tolik očekávanou besedu.

Mgr. Nouzáková přivezla tentokrát rekonvalescenta Štěpána Koreše, kterému každý od srdce popřál zdárné zotavení po zranění a operaci a další odraz k úspěchům v nadějné kariéře, a  kondičního trenéra Jana Netschera. Rozvinula se, jak je již v Příbrami samozřejmostí, čilá beseda bez emocí a rušivých vlivů. Vlastně až na jeden případ, kdy do promluvy Mgr.Nouzákové stále skákal jeden účastník, kde, jak se ukázalo, se jednalo o místního sparťana, který do oné báječné party přišel jako doprovod jednoho z vyznamenaných. Nic proti diskusi a polemice, ale té slušnosti bylo ze strany tohoto nabubřence pramálo. Nakonec ale byl předsednictvem ve vší počestnosti a v maximální slušnosti usazen a Mgr.Nouzáková mohla svoje vystoupení v pohodě zakončit. I takovíto lidé mezi námi žijí, přitom na řadě odboček chodí i sparťané na podobné besedy a patří mezi ty nejčastěji, nejupřímněji a nejslušněji diskutující účastníky,  protože jejich klub jim něco takového prostě nenabídne a oni jsou za takovouto příležitost vděčni. „Ale má to ten pámbu na světě všelikou čeládku“, říkávala moje teta z českého Severu!

To nemohlo vůbec ohrozit průběh besedy, kde k nejzajímavějším dotazům a odpovědím patřily dotazy na zranění, kondici a rekonvalescenci hráčů, na rehabilitaci po utkáních (objevil se i dotaz, zda by nebylo vhodné vyzkoušet pro besedy s hráči v pozápasovém časoprostoru, kdy by hlavně venkovští fanoušci stihli „dvě v jednom“), vyplynul z ní i fakt, že i Příbramské trápí nejasnosti okolo budoucnosti na trenérské lavičce Slavie a věří, že po 30.červnu přijde všemi respektovaný trenér. Zajímavé byly postřehy pana Netschera o srovnání kondice odchovanců s příchozími hráči a v kontextu byl znát i povzdech, kolik že to odchovanců Slavie posílilo ostatní kluby, zejména ty podještědské! Přišla řeč i na propad objektivity většiny tiskovin, které se stále více blíží bulvárním praktikám, hovořilo se i o významu získání areálu na Xaverově do vlastnictví Slavie, protože, ať se to komu líbí či ne, v Synot Tip aréně (mimochodem se potvrdil fakt, že tento hlavní sponzor v důsledku tzv. loterijního zákona skončil a intenzivně se hledá hlavní partner jinde), je Slavia jen v nájmu, zatímco všechny pozemky v Edenu naštěstí patří SK Slavia a díky tomu mohou být bezproblémově provozována všechny tréninková hřiště, která budou stále více patřit těm nejmladším a ženám, zatímco do Xaverova (který je pouhou stanici autobusu od metra Černý most) budeme jezdit za dorosty a juniorkou! Štěpán Koreš, který na besedu dorazil obětavě i se zraněnou nohou v sádře zejména vzpomínal na svoje začátky v rodném Písku, na přechod do Prahy, na kamarády v mužstvu i na ty, ke kterým vzhlížel – jen zpočátku – s úctou a obdivem, protože právě ty největší hvězdy jsou ve Slavii vždy nejlepšími rádci a parťáky!

Jak už bývá tradicí, skončil hezký večer malou autogramiádou i další diskusí již v užších kroužcích- A potvrdil, že Příbramští to zkrátka umějí dělat dobře a hlavně obětavě!

Dobi