Ing. Ladislav Hlaváček – *26.6.1925 – 85 let!

V sobotu 26.června se dožívá významného životního jubilea Ing.Ladislav Hlaváček, internacionál Slavie, který se zúčastňuje pravidelných druhoúterkových schůzek věrných slávistických internacionálů v podniku U parašutistů.

Ten je nedaleko od místa, kde hrdinové kauzy úspěšného atentátu na Reichsprotektora Reinharda Heydricha statečně opustili tento svět!
Červnová schůzka byla právě díky a kvůli Laďovi Hlaváčkovi nadmíru slavnostní. Blahopřáli kamarádi, delegace OP přišla i s dálkovým košem! Ale kdo to vlastně byl Ladislav Hlaváček?

Začněme citací z Věčné Slavie:
„Pravé křídlo, Holmanův nástupce, povoláním zednický tovaryš. Hlava bystrá, sršící vtipem a inteligencí. Slavia mu poskytla možnost vysokoškolského studia. Hlaváček ji čapl a – což není pro fotbalové študenty typické – skládal zkoušku za zkouškou s vyznamenáním, od startu až do inženýrského cíle. Rovněž fotbalové zkoušky absolvoval s vyznamenáním.“
Odborníkem se díky diplomu stal a po celý pracovní život jako perfektní stavař i byl. Doba jeho vrcholné kariéry však nepřála slávistům. V padesátých letech se nepřestupovalo, ale pokynem pouhého prstu přecházelo. Srdcem i původem Kolíňák tak část své kariéry prožil i v armádní Dukle, ale milovaný sešívaný dres vždy ctil i ctí stále a dodnes!. Dokazoval to nejednou účastí na slávistických besedách, aktivním členstvím v odbočce Brandýs nad Orlicí i pravidelnou přítomnosti na schůzkách internacionálů Slavie U parašutistů! K upřímným gratulantům se připojujeme i my!

Dobi