Kde hledat kořeny pojmu ODBOR a ODBOČKA?

Pozorný čtenář historických dokumentů jistě najde odpověď. Ale většina se jistě nad některými pojmy podivuje. A dokonce jsme zaslechli výrok, že slovo „odbor“ je pozůstatkem bolševismu a totality!


Odpověď na naši otázku nalezneme již v samotném vzniku Slavie v roce 1892, kdy průkopníkem naší dnešní historie se stává v listopadu 1892 vzniklý Akademický cyklistický ODBOR Slavie. Té tzv. „řečnické a literární“. Pojem odbor si lze z dnešního pohledu vysvětlit jako určitou tématicky zaměřenou a autonomní skupinu některé organizace. A v historické češtině byl používán pojem odbočka pro definování určité podskupiny odboru.
A protože Slavia se hlásí k českým a všeslovanským tradicím, nelze nepochopit respektování tohoto faktu i v naší organizaci. Vraťme se o téměř půlstoletí zpět, ke vzniku OP. Chytří zakladatelé OP se vyznali v tehdejší svérázné legislativě a věděli, že i fankluby, pokud vůbec mohou vzniknout (Slavia, přesněji tehdejší Dynamo, byla v Československu prvním klubem, který měl vlastní organizaci příznivců, teprve z jejích zkušeností vznikaly další podobné organizace – Spartaklub, Klokanklub, Slovanklub), musejí být součástí celé tělovýchovné jednoty! A protože Slavia nebyla  ani v 60.letech ve velké oblibě, musela se držet přísných pravidel. A právě ve Slavii bylo vše jasné – soutěžící vrcholoví sportovci se sdružovali do oddílů (tehdejší oddíl kopané, oddíl odbíjené apod.), ale byl zde i prostor pro další tématické skupiny členů „velké“ Slavie. A pro tento fenomén byl zvolen a používán historický pojem „odbor“, Odbor přátel. Například i turisté měli časem svůj odbor turistiky a i dnešní Slavia má například „odbor zrakově postižených“…
Dr.Michal Dobiáš