POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OP

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční valnou hromadu Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – odbor přátel (OP), která se bude konat v neděli 26.května 2013 od 13:30 v sále hotelu SLAVIA v Edenu (vchod se nachází směrem k hřišti s umělou trávou a k areálu pozemního hokeje.

Prezentace probíhá od 12:45 hod.

Program valné hromady
Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – odbor přátel konané dne 26.5.2013

1. Zahájení a volba pracovního předsednictva
2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu VH
3. Návrh a volba mandátové, volební a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti FO – OP v roce 2012
5. Zpráva o hospodaření FO – OP v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
6. Zpráva kontrolní komise FO – OP
7. Slavnostní předání pořadatelství celostátního Setkání slávistů
8. Návrh na změnu stanov FO – OP
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové komise
11. Schválení stanov FO – OP
12. Volba výboru a kontrolní komise FO – OP
13. Zpráva volební komise o výsledku voleb do výboru a kontrolní komise FO – OP
14. Volba delegátů na VH SK Slavia Praha
15. Usnesení VH FO – OP
16. Závěr – občerstvení

Stahujte jednací a volební řád ZDE

Výbor FO – OP SK Slavia Praha