PROBĚHLA VALNÁ HROMADA SK SLAVIA PRAHA

Věříme, že většina čtenářů ví, že SK Slavia Praha je bezkonkurenčně největším sportovním klubem u nás – v současnosti zahrnuje 32 sportovních oddílů a odborů. Při valné hromadě se jejich zástupci setkávají formou delegátů, jako tomu bylo i v pondělí 17.září 2012 v hotelu SLAVIA v Edenu. Nás, členy OP, může jen těšit, že se naši zástupci neztrácejí a pomáhají nejen reprezentovat fotbal, ale i propagovat aktivní sportování našich členů, byť především rekreační formou, a to hlavně na odbočkách.

I když i na Slavii dolehly ekonomické problémy, které zejména vycházejí z nedávného pádu Sazky a z prvních interpretací loterijního zákona, snaží se vedení celého klubu i jednotlivých oddílů zachovat činnost v plné šíři, což se i za pomoci sponzorů daří! Vždyť Slavia je v českém sportu odjakživa pojmem a mezi jinými úspěchy, které ve své zprávě předseda SK Ing.Huptych ocitoval, vysoce vyniká zlatá olympijská medaile veslařky Mirky Knapkové na OH v Londýně, o čemž jsme na našich stránkách rovněž přinesli podrobnou zprávu.

Letošní VH byla volební a nás může těšit, že v 11-členném představenstvu jsou i tradičně zástupci fotbalu a tím i OP! Poté, co rezignoval Mgr. Doležal, byl na jeho místo zvolen Adam Řebíček, svoje pozice obhájili i Ing.Mixa a především Ing.Adamec, který dokonce získal plný počet hlasů, což plně dokazuje, že naši členové nejsou v představenstvu jen, jak se říká , do počtu. A jmenovaný Ing. Adamec byl na VH, stejně jako Dr.M.Dobiáš, vyznamenán medailí Za zásluhy o Slavii, což také dokazuje, že i na tomto poli je OP uznávanou složkou!

Výbor OP