Proč být přítelem Slavie i v roce 2010

Být slávistou je někdy úděl, někdy radost a hrdost. Být slávistou může být jen věc jen niterná, častěji však více či méně hlasitě proklamovaná. Být slávistou znamená fandit Slavii. Jen tak v ústraní, v partě v práci či oblíbené hospůdce, scházet se v kotli či na společných zájezdech. Nebo využít možnosti být organizovaným slávistou. Být členem Fanklubu, který si právem v poslední době získal mezi slávisty oprávněnou autoritu zvláště na poli fandění slávistickému fotbalu, popřípadě hokeji v podobě hokejového Fanklubu.

Být přítelem Slavie je ještě něco víc! Je to výzva k věčnému odhodlání pro Slavii. Přítel Slavie si váží současných úspěchů, ale má v paměti i bohatou a slavnou minulost a ví, že z ní může čerpat sílu i v časech zlých. Takových lidí je hodně a sdružují se v Odboru přátel Slavie již od roku 1964, kdy naši nejoddanější a nejodvážnější předchůdci (s mnohými však chodíme na fotbal ještě dnes a ani třeba netušíme!) zachraňovali tehdy na Dynamo Praha přejmenovanou Slavii.

Historie ví, že se jim to povedlo a nejen to. Z Dynama byla opět Slavia, postupně se vracela zašlá sláva, přidávali se další a další. Vznikla velká organizace, která nezašla stejně rychle, jak vznikla, ale čítala v určitých časech přes deset tisíc lidí. Protože tito slávisté pochopili, že nejde jen o řečnický spolek, ale že Odbor přátel je organizací s mnohem širším záběrem, než by kdokoliv kdy tušil. Opět se propojila kultura se sportem, úcta k historii s obětavostí, slušnost se zdravou hrdostí! Přesně v duchu pěti zásad, za jejich formulací stál nezapomenutelný národní umělec a nádherný člověk Martin Růžek, který stál plných 18 let v čele Odboru přátel! Stejně jako má slávistická hvězda pět cípů, zavazují členy OP k pateru ctností i body na tradiční průkazce OP:
Opravdový přítel Slavie:
Hlásí se vždy na veřejnosti k barvám Slavie a chová se tak, aby byl sportovně i společensky vzorem.
K barvám soupeře má úctu, k vlastním barvám lásku a zachovává zásady fair play.
Účastní se akcí pořádaných SK Slavia Praha a vždy podporuje své fotbalové mužstvo.
V případě potřeby má srdce i ruku pro Slavii otevřené a je každému slávistovi čestným, vždy k pomoci připraveným přítelem.
Neklesá na mysli při nezdarech, nepropadá velikášství při vítězstvích, protože ví, že Slavia, ozdoba českého sportu je jediná a nesmrtelná!

Možná si řeknete, kam dnes, v dnešní uspěchané době s trošku jednodušším a přímějším myšlením s nostalgií a tradicemi. Ano, doba se změnila a s ní i zájmy, ale i odhodlání žít pro Slavii. Odbor přátel ale žije, pokračuje, připravuje akce pro Slavii, pro sebe i pro další slávisty a často i pro své sousedy a nefotbalové přátele. Stále se nás najde dost, kteří pro Slavii dýcháme, žijeme, je pro nás vším.

Pro ty, kteří přemýšlí, jestli být slávistou jen v srdci a na stadionu, nebo zda povýšit své klubové přesvědčení na roveň filozofie, životního názoru, přikládám několik věcných argumentů. Argumentů, proč nezůstat jen slávistou „in pectore“, ale mít důkaz svého červenobílého vyznání. Jak prohloubit své propojení s klubem, který prošel mnohými peripetiemi ve své historii, ale vždy se s nimi vyrovnal a je překonal. S klubem hrdým díky historii i současnosti. Stát se organizovaným slávistou, třeba zrovna spolu s námi!

Já jsem přítel Slavie, jsem organizován v Odboru přátel Slavie. A nikdy jsem toho nelitoval!
Uvedu nabídku předností i výhod členství pro ty z Vás, kteří dosud rozvažujete či pochybujete::

*    průkazka a členská kartička jako důkaz sounáležitosti s klubem Slavia Praha a členství ve spolku s velkou a slavnou historií, jejiž součástí je i výše uvedená pětice hlavních zásad
*     existuje členství individuální s přímou vazbou na pražské ústředí; fenoménem je však možnost vazby na místně situované odbočky (zatím je jich padesát, ale přibývají další –v Čechách, na Moravě i ve Slezsku) a jejich život, které ve slávistické víře jedince podporují a umožňují mu společenské vyžití v místě bydliště. Mnohé odbočky mají již třeba své webové prezentace, k dispozici je i integrující centrální web Odboru přátel (www.fo-slavia.cz)
*     svobodná vůle založit si a zaregistrovat další místní odbočku Odboru přátel v místě svého bydliště s okamžitou možností využít nabízených služeb sekretariátu Odboru přátel
*     zapojení do čilého života odboček a možnost účasti na desítkách akcí slávistů různě po republice dle libosti, včetně besed s hráči, internacionály či funkcionáři klubu, vpředu pak je každoroční velké celostátní Setkání slávistů a slávistických  odboček, které se pořádá vždy v nějakém sídle odbočky koncem června (v roce 2009 je umístili českolipští Vikingové do severočeských Zákup, letos se ne tuto akci chystají – již podruhé – Rožďalovičtí)
*     slevy ve Fanzone, slevy na zájezdech Odboru přátel i Fanklubu
*     sleva na permanentku
*     rezervace lístku na utkání v rámci služeb sekretariátu Odboru přátel, když čas a vzdálenost nedává šanci na samostatné zajištění
*     zdarma 2-3x ročně časopis Červenobílé listy (vždy 32-40 stran o Slavii, plné zajímavostí     především kolem  především fotbalu, ale i dalších sportů naší Slavie)
*     zdarma 2x plakát mužstva (2009 např. mistrovský a „letní – před sezonou“
*     právo účasti na Valné hromadě Odboru přátel (FO-OP), které zajišťuje možnost spoluurčovat další vývoj v Odboru přátel
*    možnost být zvolen jako delegát na Valnou hromadu SK Slavia Praha o.s. a tím se podílet i na chodu „velké“ Slavie, k jejíž činnosti se jako Odbor přátel (celé) Slavie hlásíme a podle možností pomáháme
*     být členem v současnosti největší organizované skupiny slávistických fanoušků (Odbor přátel 2009 měl více než 2200 členů)
*     využít kontaktů Odboru přátel Slavie s internacionály Slavie, slavnými hráči sešívané minulosti, s možností besedy s nimi

Výhod a přínosů tedy dost. A povinnosti? Především být nositelem tradic Slavie – slušnosti a duchu fair play. No, a jako v každé organizaci se k tomu přidává i členský příspěvek v roční výši 300 Kč, pro studenty a důchodce 100 Kč.

Znamená pro Vás Slavia hodně? A chcete to i nějak dokázat? Pak být členem Odboru přátel Slavie je dobrá volba.

Mít průkazku, výhody a v místě či okolí možnost získání přátel, společných výjezdů, společných akcí.
Máte šanci stát se dalším z členů toho času největšího organizovaného sdružení slávistů – Odboru přátel Slavie a třeba se i aktivně do této činnosti podle svých možností a schopností zapojit!

Máte šanci stát se pokračovateli jmen Martina Růžka, Ilji Prachaře, Josefa Vinkláře, Rudolfa Jelínka, Oldřicha Bartůňka, Milana Neděly, Vladimíra Váchy, Miroslava Ondříčka, doc.Václava Smetany. Ba co víc, být blízko plejádě fotbalových jmen české historie – Jana Koška, Františka Pláničky, Pepi Bicana, Oty Hemeleho, Miloslava Štádlera, Ladislava Hlaváčka a mnoha dalších včetně prvního profesionálního trenéra Johna Madlena a bohužel nedávno zesnulého Františka Veselého, který byl po několik let i členem výboru OP a zůstal i čestným členem výboru

ANO, pro to všechno je dobré být členem organizace, která v roce 1964 zachránila před rozpadem Dynamo a zajistila život a jméno Slavii Praha!!!

MUDr.Michael Janáček
člen kontrolní komise
FO SK Slavia-odbor přátel