Slavia zaplatila stomilionový dluh a dohodla se se splečností ENIC.

ENIC už nemá žádné akcie.

Dne 15. června 2011  fotbalová Slavia splnila závazky vůči britské firmě ENIC. Majoritní akcionář klubu Natland jí uhradil dluh zhruba 100 milionů korun a odkoupil její akcie, informoval o tom Rostislav Starý, mluvčí Natlandu.

„Proces přerodu klubu v novou Slavii sice ještě není u konce, čekají nás jednání s dalšími věřiteli, dokončení restrukturalizace a další změny, ale jde o skutečně významný posun na této cestě k fungující a úspěšné Slavii,“ poznamenal Josef Vojta, investiční ředitel Natlandu.

Dluh uhradila a akcie odkoupila společnost Viscontia, která patří do skupiny Natland Group. Na řešení situace se významně podílel i Aleš Řebíček, kterému dosud patřila třetina akcií.

Obě strany se dohodly, že cenu transakce nebudou komentovat.

„Nedávné události nám znemožnily, abychom mohli efektivně pokračovat ve své investici a vedení klubu. Věříme, že se Slavia nyní vrátí k úspěchům na hřišti a stabilitě mimo něj,“ komentoval obchod Matthew Collecott, ředitel ENIC.

V současné době je rozložení akcií splečnosti Slavia Praha fotbal a.s. následující:

99% společnost Viscontia, a.s.

1% drobní akcionáři.

Ve společnosti Viscontia a.s. valstní 70% akcií společnost Natland Group, 30% akcií vlastní fyzická osoba Aleš Řebíček.