Slávisté, svoje barvy nezradíme! Dnes vadí Slávisté, zítra černoši!

Odbor přátel SK Slavia Praha ostře nesouhlasí s požadavkem klubu Bohemians Praha 1905, který před nedělním zápasem přinesl svérázný výklad návštěvního řádu stadionu:

 

Dle návštěvního řádu stadionu Bohemians 1905, konkrétně §4 čl. 3, „Osobám, které představují bezpečnostní riziko, nebude umožněn vstup. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.“ Upozorňujeme fanoušky Slavie, že za takové osoby budou považováni všichni, kteří budou chtít vstoupit na stadion označeni symboly Slavie Praha nebo Tribuny sever, jako je např. dres, šála, triko apod. Takovým osobám bude umožněn vstup pouze do sektoru D, který je jako jediný určen pro fanoušky hostí. Pokud se někdo pokusí přesto projít takto označen mimo sektor hostí, může mu být pořadatelskou službou bez náhrady znehodnocena vstupenka a vstup do areálu odepřen. Stejně tak bude pořadatelská služba oprávněna zakročit v případě aktivního povzbuzování Slavie.

 

Odbor přátel SK Slavia Praha vyzývá fanoušky, aby nezradili svoje barvy a nebáli se jít na stadion se šálami, dresy a jinými klubovými symboly. V případě nevpuštění na stadion doporučujeme fanouškům, aby toto dokumentovali a následně dodali informace na sekretariát Odboru přátel. Dle našeho právního rozboru se jedná o porušení Listiny základních práv a svobod, antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. a také zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Následně podáme podnět k České obchodní inspekci.

Jako fanoušci, jako civilizovaní občané České republiky odmítáme diskriminaci fanoušků z důvodu vyjádření svého názoru = podpory svému klubu. Dnes nepustí na stadion slávisty, zítra černochy, Vietnamce a Romy?

Již nás nepřekvapuje, že toto opatření sleduje FAČR s tichým souhlasem. Evidentně nemůžeme od strahovské elity čekat, že by v sobě našla kus cti a zakročila. Byli jsme obětí diskriminace již na podzim v Jihlavě, tentokrát již nepřejdeme věc naštvaným mlčením!

Slávisté, svoje barvy nezradíme!

Odbor přátel SK Slavia Praha

 

Odbor přátel SK Slavia Praha je nejstarším fanouškovským sdružením v České republice. Vzniklo v roce 1964, má více než 2.000 organizovaných členů. Mezi jeho členy se vždy řadily osobnosti sportovního i kulturního života. Věkový průměr členů je 48 let.

 

Kontakt:

FO SK  Slavia Praha – Odbor přátel, Vladivostocká 2, 100 05 Praha 10

fo-sk-slavia@volny.cz

tel. 272 118 600, 777 888 233