Zápis č. 18

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 20. ledna 2015 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Horáček

Omluveni:                  Moulis, Janáček, Smetana, Vavřina

Sekretariát:                Vršecký

 

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 17 ze zasedání výboru 19. 11. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1 – Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá.

Úkol 16/9: Redakční rada ČBL připraví nové elektronické číslo ČBL, pokud možno do konce listopadu, minimálně začátkem prosince. Termín nebyl splněn. Nový termín do začátku jarní části ligy, tj. do 21. 2. 2015. Úkol trvá. 

Úkol 17/2: Redakční rada ČBL provede selekci článků pro prosincové vydání ČBL. Úkol splněn.

Úkol 18/1: Vzhledem k nejasnostem a dotazům ohledně financování opravy původní standarty resp. pořízení repliky př. Dobiáš napíše dopis př. Vavrušovi (Šternberk), ve kterém bude př. Vavruša vyzván k poskytnutí odhadní finanční částky ve výši 15000,- Kč. Zároveň dotáže odbočku Rožďalovice, zda je ochotna uhradit případný nedoplatek. Nový úkol.

 1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zhodnotil dosavadní období od svého zvolení do čela FO-OP. Na závěr požádal o opětovné vyslovení důvěry pro zastávání funkce předsedy FO-OP. Výbor hlasováním jednomyslně potvrdil př. Kroba ve funkci předsedy FO-OP. Př. Krob se hlasování zdržel.

Př. Krob se zamyslel nad činností FO-OP v roce 2015. Zmínil tradiční akce ale i akce, které by mohly připadat do úvahy v roce 2015. Bylo zmíněno:

 • Divadlo – návaznost na Klapzubovu jedenáctku, možnost uspořádat představení „Táta“, s určitou mírou vazby na trenéra Slavie Maddena, který byl pro mnohé symbolickým tátou a jehož 150. výročí narození si v roce 2015 připomínáme.
 • Univerzita Slavia – nejbližší seminář by měl být ve spojení s křtem ČBL a účastí brankářů Slavie
 • Setkání slávistů – existují tři kandidáti (v abecedním pořadí) Hodonín, Klatovy, Strakonice. Po diskusi a hlasování byl jako pořadatel vybrán Hodonín.
 • Vydávání ČBL – je třeba stanovit závazné parametry – rozsah, termín uzávěrky.

Úkol 18/1: Redakční rada stanoví termíny uzávěrek pro vydání ČBL v roce 2015 a maximální rozsahy jednotlivých vydání v počtu stránek.

 • Archiv OP a Slavie – je třeba provést kontrolu a precizní soupis všech položek. V současnosti k archivu není přístup, hrozí destrukce či ztráta exponátů. Archiv je uložen v místnosti, do které provozní oddělení Slavie ukládá nepotřebný materiál a od níž nemá FO-OP klíč. Byl schválen návrh jmenovat tým lidí, kteří by dokázali archiv zmapovat a exponáty zaevidovat v elektronické formě.

Úkol 18/2: Členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu.

 • Slávistický večer – možnost uspořádat večer v prostorách baru pražského hotelu Fusion. Př. Váňa a Vršecký představili některé podrobnosti, na této možnosti již začali pracovat. Př. Vršecký dojednal bezplatný pronájem baru, Př. Váňa může zajistit mladou hudební skupinu. Večer by měl být tematicky zaměřen na 150. výročí narození J. W. Maddena. K dalšímu zvážení je varianta  pozvat hosty ze Skotska resp. Celtiku Glasgow, odkud Madden do Slavie přišel. Termín akce 27. března 2015 .

Úkol 18/3: Př. Vršecký a Váňa se budou nadále v přípravě akce angažovat. Zjistit možnost režijní spolupráce V. Nouzáka na realizaci Slávistického večera; v případě rozhodnutí o oficiálním pozvání případných skotských hostů se textem a překladem pozvánky bude zabývat př. Váňa.

Př. Krob zmínil potřebu sledování osobních kulatých výročí známých slávistů, v roce 2015 tomu tak bude u pánů Segmüllera, Pauříka a Hyského. Jubileum hráčů by mohlo být tématem Univerzity.

Př. Havlíček u příležitosti výročí připomněl první zápas Slavie po válce, od kterého uplyne 70 let. Tento zápas Slavia sehrála s týmem ŠK Bratislava.

 1. 5.      Vystoupení zástupce odbočky Hodonín př. Myšinského 

Př. Myšinský byl seznámen s rozhodnutím výboru pověřit uspořádáním Setkání slávistů 2015 odbočku v Hodoníně. Na základě tohoto sdělení př. Myšinský nastínil hlavní body akce z pohledu pořadatele.

Termín: sobota 20. 6. 2015. Možnost příjezdu v pátek; pro zájemce bude vedle  ubytování v Hodoníně zajištěna i možnost případné návštěvy již rezervovaného vinného sklípku v blízkých Mikulčicích.

Ubytování je zajištěno cca 200 m od hřiště, na kterém se bude hrát fotbalový turnaj a v jehož okolí proběhne i sobotní zábava. Kapacita ubytování je 250 míst, k dispozici je i prostor pro stanování.

Pro vlastní turnaj budou připravena 4 hřiště, pronájem od majitele (tedy města) zajištěn.

Předběžně je připraven i doprovodný program (např. návštěva ZOO, turistický vláček, lodní doprava).

Startovné pro týmy bude ve výši 100Kč/člen týmu.

Připraveno bude občerstvení teplé (guláš) i studené. Nápoje alko i nealko zajištěny.

Zajištěni jsou rozhodčí, rozlosování týmů bude zpracováno.

Výbor schválil dotaci pro pořadatele ve výši 10000,-Kč

Úkol 18/4: Sekretariát zajistí rozeslání informace o konání Setkání slávistů v Hodoníně všem členům a odbočkám.

 1. 6.      Červenobílé listy

V prosinci vyšlo nové číslo, rozšířené vydání. Tiskové náklady na jeden výtisk činily 15,26 Kč. Křest proběhne pravděpodobně v únoru spolu s Univerzitou Slavia a autogramiádou brankářů. Tématem bude ještě historie OP.

Úkol 18/5: Př. Krob zkusí pozvat Vaniaka, př. Vršecký zkontaktuje Zlámala a Černého.

Uzávěrka jarního čísla ČBL bude 30. 6. 2015, všichni předají do tohoto data své materiály, redakční rada provede výběr článků. Číslo by mělo mít rozsah maximálně 44 stran textu a 4 celostránkové reklamy. Hlavním tématem jarního vydání bude trenér Madden, dále by mělo vydání obsahovat několik článků o historii OP, standardní rubriky a doprovodnou stať k hlavnímu tématu (JWM) zaměřenou na další významné o trenéry Slavie.

Úkol 18/6: Př. Vavřina zpracuje text o cca 5 trenérech, kteří se zapsali do historie slávistické kopané.

 1. 7.      Informace sekretáře FO – OP

Př. Vršecký podal informaci o finančních prostředcích FO-OP.

Celkový objem členských příspěvků v roce 2014 byl vyšší než v roce předchozím. Odbočky Sudovo Hlavno, Opatovice a Sokolov dosud nezaplatily. U Klatov a Příbrami byl zaznamenán pokles členů. Výhledově má vzniknout odbočka v Poličce.

Byla poskytnuta informace o věkovém složení členské základny FO-OP.

0  -18        208 členů

19-30        447

31-50        515

51-70        694

70-90        323

Nad 90        18

V nejbližší době proběhnou výroční valné hromady v Mníšku, Příbrami, Klatovech a Strakonicích.

Př. Vršecký navrhl doplnit podpisové vzory pro banku o podpis př. Chmelíka. Toto opatření zajistí operativnější přístup, př. Smetana, který mohl spolupodepisovat bankovní dokumenty, je v Praze přítomen velice zřídka. Výbor hlasováním změnu schválil.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru

Byla podána informace o návrzích do ankety o slávistického sportovce roku 2014.

Grant od MČ Praha 10 byl vyúčtován, doklady předány.

Adopce hrobu J. W. Maddena byla dokončena, výbor FO-OP obdržel certifikát od Správy pražských hřbitovů.

Akce Tour de Slavia bude medializována.

 

 1. 8.      Informace o webových stránkách

Př. Chmelík se příští týden sejde s programátorem webu. Tématem bude konkrétní grafický návrh, struktura nabídek v menu a migrace dat ze stávajících rubrik do rubrik nových.

Úkol 18/8: Př. Chmelík dojedná závazný termín předání nové verze webu do provozu.

 1. 9.      Informace o činnosti odboček

Př. Dobiáš a př. Janáček zpracovali kalendář akcí na odbočkách, v současnosti je k dispozici na Facebooku.

Př. Dobiáš informoval o úmrtích, zemřel př. Maik a př. Tábor. Na pohřeb př. Maika přijely některé známé osobnosti, např. J. Luža z Bratislavy, byli přítomni zástupci 11 odboček.

Proběhlo:

28. 11. 2014 – Strakonice – křest knihy Ondřeje Zlámala Slávistický sen a beseda (Dřížďal, Kalivoda, Zlámal).

29. 11. 2014 – Rožďalovice – výroční schůze spojená s besedou a večerní zábavou. Besedy se zúčastnil Jiří Vrba, O. Zlámal a R. Hrubý.

6. 12. 2014 – Žatec – výroční schůze odbočky, křest knihy Ondry Ondřeje Zlámala Slávistický sen a beseda (Kalivoda, Zlámal).

13. 12. 2014 – Kolín – „Kolínská kuželka“ – bowlingový turnaj smíšených dvojic, místo konání Kutná Hora, následně posezení „U Kata“ a beseda (Kalivoda, Zlámal).

25. 12. 2014- Brandýs n/O. – Vánoční sportovní víceboj

27. 12. 2014- Brandýs n/O. – výroční valná hromada

31. 12. 2014- Brandýs n/O. – Silvestrovská vycházka po nemovitostech slávistů v Brandýse

Připravuje se:

24. 1. 2015 – Mníšek – výroční valná hromada, zúčastní se př. Dobiáš

V únoru a březnu jsou na programu další valné hromady, např. ve Veleni, která prosí o zprostředkování besedy s hráčem Keniou.

 1. 10.  Různé

Opětně proběhla beseda o organizaci Slávistickém večera v hotelu Fusion a možnosti zajištění divadelního večera s představením Táta. Divadelní představení je možno spojit s Univerzitou s tematickým napojením na „tátu“ Maddena a jeho výročí narození.

Př. Pomikal informoval o procházce po památných místech prvních slávistů (akce Univerzity Slavia). Dne 17. 1. t. r. se na ni dostavilo 11 slávistů, hlavním průvodcem byl př. Donner. Velmi pozitivní reakce všech zúčastněných. Přítomen byl i zástupce Českého rozhlasu, díky kterému byla téhož dne v odpoledních hodinách odvysílána reportáž na stanici Radiožurnál. Akce se zúčastnila též zástupkyně České televize, neboť tato stanice připravuje dokument o 100 letech kopané ve Slavii.  Nutnost další spolupráce z hlediska dosažení propagace činnosti FO-OP.

Další procházka by mohla proběhnout v některém pracovním dni večer.

Připravena je jarní Tour de Slavia, účast na ní přislíbil astronom Grygar. Výhledově je možné připravit jízdu na horu Říp.

Př. Dobiáš pohovořil o budoucnosti Maikolandu. Manželka př. Maika chce vše zachovat i po jeho smrti. Zástupci odboček na pohřbu přislíbili pomoc při údržbě.

Př. Krob diskutoval možnost pořádat přípravné zápasy Slavie v místě odboček. Můžeme pomoci s organizací a přitom propagovat Slavii.

Úkol 18/9: Př. Dobiáš napíše dopis na odbočky s dotazem, zda jsou schopny spolupracovat na realizaci přátelských přípravných zápasů Slavie a jaký je stav fotbalového hřiště, zda je způsobilé přímo v místě odbočky, či v okolí.

Př. Krob dále zmínil možnost, že do fotbalové Slavie přijde výjimečný talent Michal Herych, ročník narození 2000.

Byla diskutována možnost podpory FO-OP při získávání mládežnických talentů. Po diskusi o možnostech podpory, do které se zapojili všichni přítomní, proběhlo hlasování. Výbor FO-OP odsouhlasil finanční dar v potřebné výši.

Úkol 18/10: Př. Krob projedná potřebné věci ohledně finančního daru s představiteli SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Příští zasedání výboru bude operativně oznámeno. O přesném termínu, místu a hodině konání bude informovat členy výboru FO-OP sekretář př. Vršecký.

Zapsal dne 20. ledna 2015 Jan Chmelík.