Zápis č. 22

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne  18. ledna 2011

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík, Moulis, Havlíček, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček,

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Janáček, Kraft, Kment, Smetana

Hosté: Jan Mareš, Vlastimil Váňa, Ondřej Zlámal, Jiří Huptych

Př. Adamec na úvod přivítal internacionála Jana Mareše, dlouholetého stopera Slavie Praha a u příležitosti jeho 65. narozenin mu předal dárkový balíček. Pan Mareš projevil ochotu spolupracovat při případném organizování setkání s internacionály a poskytl rovněž kontakt na svoji osobu..

1. Vystoupení O. Zlámala

O. Zlámal informoval o připravovaném zájezdu do Splitu, kde by se měla Slavia utkat s Hajdukem Split v rámci oslav založení tohoto klubu. Oba kluby pojí historické vazby, jugoslávští studenti po vzoru Slavie založili svůj vlastní studentský klub Hajduk Split a absolvovali v roce 1913 přímý souboj. Pamětní pohár na tuto událost má Slavia v úschově.

O. Zlámal dále informoval o práci na obnově archiválií např. zakládací listiny odboru kopané z roku 1896, proběhla renovace původních stanov z roku 1892.  Pro exponáty byla uvolněna kancelář pana Platila, který se přestěhoval. Plánuje se slávistická výzdoba ochozů na stadionu.

V roce 2013 proběhne oslava stého narození P. Bicana. V rámci oslav by měla být před stadionem vztyčena jeho socha.

Byla podána informace i o podpoře Slavie pro onkologické centrum v Motole.

Závěrem O. Zlámal pohovořil o novinkách týkajících se přípravy „A“ týmu.

2. Slávistický večer

Př. Chmelík a JUDr. Váňa referovali o přípravě Slávistického večera, který proběhne 18. února 2011 v prostorách hotelu IRIS v Edenu.

Pronájem prostor zahrnuje:

 • Welcome drink
 • Pronájem pódia
 • Instalaci tanečního parketu
 • Možnost užití audio a video techniky
 • Šatnu, potřebné stoly a stolky

Celková cena pronájmu činí 40000,-Kč

Na Večeru vystoupí dvě kapely (Dance Band Plzeň, Hlasoplet) cena bez OSA činí 30000,-Kč a bude hrazena ze sponzorských příspěvků

Ze známých osobností přislíbil účast Viktor Sodoma, který by měl zazpívat i jeho známou hymnu „Hoši zlatí“. Celým večerem bude provázet Vladimír Čech. Další osobnosti např. Jaroslav Procházka, budou pozváni.

Programová část zahájí ve 20:00 vystoupením zástupců pořádajících sdružení př. Adamce a T. Dvorského. O promluvu byl požádán i generální ředitel SK Slavia Praha fotbal a.s. pan Ing. Platil.

Během večera by se ve smyčce měly promítat informace o odbočkách a Slavii. Př. Dobiáš slíbil připravit sled jednotlivých obrázků.

Součástí programu by mělo dále být:

 • Předtančení
 • Informace o oslavách P. Bicana
 • Dražba, jejíž výtěžek by šel na podporu onkologického centra v Motole
 • Soutěž o získání večeře s Martinem Vaniakem
 • Vyhlášení miss Slavia 2011
 • Půlnoční soutěž o ceny

Zbývá dořešit pořadatelskou službu, bude dotázán Fanklub, pokud nebude mít lidi pro pořadatelskou službu, př. Adamec přislíbil dojednat pořadatelskou službu s panem Rýdlem, hlavním pořadatelem při zápasech Slavie.

V týdnu před akcí sekretariát v rámci propagace dá zprávu o jejím konání ke zveřejnění do ČTK.

Oficiálně budou pozváni čtyři zástupci SK Slavia Praha fotbal, a.s., generální ředitel Platil, předseda představenstva Rosen a trenéři Petrouš a Řehák.

3. Diskuse ohledně inzerátu a Slávistického večera

Inzerát vyšel v deníku Sport v posledním týdnu roku 2010.

Př. Adamec zrekapituloval přijaté rozhodnutí o zveřejnění inzerátu, jeho zveřejnění výbor schválil, cena měla být do 5000,-Kč.

V diskusi př. Chmelík a Vršecký pozitivně hodnotili ohlas, který inzerát přinesl v internetových reakcích. Stal se určitou reklamou, FO-OP se tímto zviditelnil.

Cena však překročila limit, text inzerátu nebyl předem konzultován.

Slávistický večer (SV)-př. Adamec ohodnotil e-mailovou diskusi, která ohledně SV proběhla mezi členy výboru, jako zbytečně osobní. V současné době je třeba SV propagovat a získat lidi pro jeho návštěvu. Pokud se podaří SV naplnit lidmi, nebude finančně ztrátový.

4. Valná hromada SK Slavia Praha

Př. Adamec informoval o konání VH, na které by se přednostně měla probrat možnost výstavby nového zimního stadionu v Edenu. Výstavba by však proběhla na úkor jiných sportů, kterým by naopak jejich sportoviště zlikvidovala. V diskusi vystoupil host Jiří Huptych, předseda představenstva SK Slavia, který výstavbu nepodpořil. Výbor FO-OP nepřijal jednotné stanovisko, o případném doporučení delegátům bude rozhodnuto bezprostředně před konáním VH.

5. Skauting

Př. Adamec seznámil přítomné s výzvou pana Daliby, který se jménem Slavie obrátil na FO-OP se žádostí o pomoc při vyhledávání talentů. Členové FO-OP by se zapojili do sledování již vytipovaných talentů, případně by mohli dávat k dispozici tipy své. Př. Dobiáš byl v této věci pověřen sepsáním oficiálního informačního dopisu od výboru FO-OP jednotlivým odbočkám.

6. Stav hospodaření

Př. Eisenhut podal informaci o stavu finančních prostředků v pokladně a na účtu. Byla podána informace o dvojnásobném zdražení P.O.Boxu, který užívá FO-OP.  Př. Eisenhut dává do úvahy, zda i nadále tento box využívat. Př Adamec do příští schůze zjistí relevantní informace, dle výsledku bude rozhodnuto příští schůzí.

Př. Eisenhut dále informoval o problémech spojených s výčetkami plateb, které dostává pošta a předává je bance, často jsou doručovány do chybných boxů.

7. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš. Odbočka v Brandýse navrhla nový emblém. Pořádají se valné hromady, v nejbližší době v Klatovech a Mníšku pod Brdy. Na valné hromadě v Žilově proběhne diskuse se zástupci Slavie, účast přislíbili O. Zlámal a trenér Petrouš.

8. Různé

Zájezd do Splitu – Slavia potvrdila účast na přátelském utkání ve Splitu u příležitosti 100. výročí založení fotbalového klubu Hajduku Split, který byl založen studenty v Praze v pivnici U Fleků. Fanklub vypravuje autobus. Možnost zorganizovat zájezd i pod hlavičkou FO-OP bude projednána s př. Ročněm.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 15. února 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 18. ledna 2011 Jan Chmelík.