Zápis č. 4

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 19. září 2013 v restauraci PH Slavia Praha.

Přítomni: Dobiáš, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Smetana, Vavřina

  1. 1.      Aktuality

Zemřel 1. místopředseda FO-OP Petr Kment, zástupci FO-OP se zúčastnili pohřbu, byl předán věnec. Z této skutečnosti vyplývá nutnost doplnit počet členů výboru FO-OP. Sekretariát osloví dalšího kandidáta v pořadí. Tímto kandidátem je př. Havlíček.

Prodiskutován současný neuspokojivý stav ‚A‘ týmu a práce sportovního úseku v souvislosti s posilami. Do Slavie po rezignaci trenéra Petrouše přichází trenér Koubek. Hodnoceno pozitivně.

  1. 2.      Kontrola úkolů

Smlouva s př. Eisenhutem  o udělení licence na provozování jeho programu a poskytnutí následné technické pomoci – zatím podepsána není, je třeba kontrola funkčnosti provedených úprav. Úkol trvá, zajistí sekretariát.

Kontrola stavu finančních prostředků hospodářem – byla uzavřena smlouva o internetovém bankovnictví. Př. Smetana může na internetu kontrolovat jednotlivé finanční transakce. Úkol splněn.

Smlouva se zpracovatelem členských karet – zatím není podepsána. Úkol trvá, zajistí sekretariát.

Instalace zvonku na chodbě – zvonek pro návštěvníky zatím instalován nebyl. Úkol trvá, zajistí sekretariát.

Setkání Slávistů, zpracování základních bodů k diskusi – př. Moulis zpracoval úvodní materiál s jednotlivými okruhy programu k další diskusi. Úkol splněn.

Zpracování koncepce ČBL a webu – redakční rada se zatím nesešla. Úkol trvá.

Sleva při pronájmu šaten pro rekreační tým FO-OP – žádost byla projednána přímo s předsedou předsednictva SK Slavia Praha. Konečné řešení zatím známo není. Úkol trvá.

  1. 3.      Informace a úkoly zadané předsedou FO-OP

Fanklub – př. Krob referoval o návrzích Fanklubu na sloučení  FO-OP a Fanklubu. Výbor FO-OP se po diskusi shodl, že tyto návrhy jsou pro FO-OP nepřijatelné, a to nejen ve věci názvu případného sloučeného subjektu, ale např. i ve věci složení jeho výboru, které má být vždy výsledkem rovných voleb ze všech uchazečů bez předem daných kvót. Sekretariát oficiálně odpoví předsedovi Fanklubu T. Dvorskému ve smyslu rozhodnutí Výboru FO-OP .

Př. Krob dále informoval o křtu mince Pepi Bicana, který proběhl ve fanshopu u příležitopsti 100. výročí jeho narození. Zástupci Slavie nebyli přítomni, možnost určité reklamy pro Slavii tak nebyla využita. Křtu se účastnili zástupci numismatiků. Kromě toho vyšla i poštovní známka s Bicanem. Právě možnost vydat známku s motivem Slavie je další příležitostí pro propagaci Slavie.

VH SK Slavia – všem delegátům by měly přijít pozvánky, termín 14. 10. 2013 od 17:30 v hotelu Slavia.

  1. 4.      Informace sekretáře FO-OP

Byl zrušen P.O. Box za který se platilo čtvrtletně 1390,- Kč. Služba pošty ale zůstává v podstatě stejná, jedinou změnou je nutnost osobního odběru zásilky za asistence pracovníka pobočky České pošty, klíčky od schránky jsme obdrželi.

Sekretariát potvrzuje, že ČBL se rozesílají pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky v aktuálním nebo předešlém roce.

Náklady letního vydání ČBL, které bylo vytištěno v nové tiskárně, přineslo oproti vydáním v původní tiskárně třetinovou úsporu.

Odbočka Rožďalovice požádala o dva lístky do VIP prostor na utkání Slavia vs. Sparta. Žádosti se vyhoví, pokud nebude realizováno komerční využití těchto vstupenek.

Byla podána informace o 10% slevách na jídlo a nápoje při domácích utkáních Slavie v prostorách stadionu v Edenu po předložení karty člena FO-OP.

Sekretář informoval o obdržení 20 volných vstupenek na derby pro mentálně postižené. Zároveň připomněl, že běžně má k dispozici 30 lístků pro členy FO-OP, kteří přijedou ze vzdálenosti větší než 50 km.

Úkol 4/1:   Sekretariát zajistí podání informace o veškerých možných slevách a možnostech získání lístků na utkání Slavie členům FO-OP. Informaci lze podat prostřednictvím e‑mailu nebo oznámením na webu.

Byla podána informace o platbách členských příspěvků. Sekretář dal k dispozici seznam plateb v letošním, loňském a předloňském roce. Doposud nezaplatila odbočka Opatovice. V odbočce Šternberk jsou čtyři platící členové, tudíž v současnosti nelze mluvit o odbočce, k jejímuž zformování je potřeba existence minimálně pěti platících členů. Členové fotbalového týmu FO-OP postupně platí.

Odbočka Tribuna sever navyšuje počet svých členů,  k datu konání schůze má již 50 členů.

FO-OP se bude snažit realizovat zájezdy slávistů na utkání Slavie venku. Je zde možnost, že tzv. stewardy by zajistila Tribuna sever. První příležitostí k uspořádání zájezdu je zápas Slovácko – Slavia.

Úkol 4/2:   Sekretariát zjistí možnosti zajištění autobusu a porovná je hlavně z hlediska cenové nabídky.

Sekretář informoval o stavu finančních prostředků v pokladně i na bankovním účtu.

Proběhla informace o akcích, které nejsou přímo spojeny se Slavií, ale které by FO-OP mohl využít a spojit s nimi některou ze svých aktivit. Např. akce Návštěva ZOO pro slávisty za 1,- Kč.

  1. 5.      Informace o činnosti odboček

Druhý týden v srpnu – cyklodovolená 8 členů OP Brandýs nad Orlicí, tentokrát na Slovácku.

17.8.          Pětiboj Slavia vs. Sparta ve Cvikově, společensky opět úspěšná, slávisté těsně poraženi

31.8.          Rozloučení s létem a opékání selátka ve Veleni, účast kolínské odbočky

31.8.          Opékání špekáčků v areálu Lokomotivy Česká Lípa

31.8.          Cykloakce pro veřejnost v Brandýse n. O.

7.9.           Ostrostřelci v Kolíně, 15 účastníků

Připravuje se:

21.9.          Kolinea cup – tenisový turnaj čtyřher v Kolíně

  1. 6.      Setkání slávistů

Př. Moulis zpracoval podrobný materiál popisující možnosti pořádání z hlediska termínů, místa konání, zázemí, ubytování a dopravy.

V materiálu byl rozpracován i program, který počítá s vícedenním vytížením.

K materiálu a dalším možnostem proběhla diskuse.  Z hlediska místa konání byl většinový názor pořádat setkání v Praze, z hlediska lokality převažuje názor na pořádání turnaje ve Vršovicích (hřiště s umělou trávou, tréninkové hřiště Slavie) před Xaverovem. Pokud by se Setkání pořádalo ve Vršovicích, je třeba hledat možnosti ubytování. Diskuse o Setkání bude pokračovat i nadále.

  1. 7.      Středoevropský pohár

FO-OP se snaží získat souhlas klubu Borac Banja Luka k zapůjčení Středoevropského poháru za účelem vyrobení repliky. Zisk Středoevropského poháru je největším mezinárodním úspěchem Slavie, klub z Banja Luky je jeho posledním vítězem a tedy držitelem původně putovní trofeje. O dalším vývoji celého případu informoval př. Váňa. Vzhledem k červnovému  ztroskotání dlouhých jednání  s bosenskosrbským klubem př. Váňa sepsal oficiální dopis českému velvyslanci v Bosně a Hercegovině, ve kterém se odvolal na platnou smlouvu o spolupráci mezi vládami obou zemí mj. v kulturní  i sportovní oblasti a požádal o pomoc v daném případě. Velvyslanectví zareagovalo kladně, pomoc přislíbilo  a současně požádalo o příslušné stanovisko fotbalové Slavie a.s. To bylo s využitím tezí dodaných př. Váňou připraveno a Slavií a.s. odesláno velvyslanectví.

Jana Kaufnerová byla pověřena, aby zajistila písemnou záruku ze strany FA ČR pro předsedu Odboru přátel pro podporu dalšího jednání o zapůjčení poháru k pořízení repliky pro dokumentační a dekorační účely.

  1. 8.      Různé

Proběhla informace o Univerzitě Slavia. Univerzita zaměřená na 100. výročí narození Pepi Bicana proběhne 25. září od 18:30 hod., pravděpodobně v boardroomu Slavie na stadionu v Edenu.

Dne 25. září od 17:00 hod. proběhne ve Fanshopu křest knihy Martina Vaniaka.

Př. Janáček informoval o besedě v Brandýse n. O. Je třeba zajistit nějakého zástupce Slavie.

Úkol 4/3:   Sekretariát se poptá na možnosti zajistit na besedu zástupce Slavie.

Př. Janáček připomněl rodící se tradici Dušiček, tj. návštěvy členů FO-OP na hrobech osobností Slavie.

Úkol 4/4:   Na příštím zasedání výboru se projedná termín akce.

Př. Krob informoval o akci Tribuny sever ‚Přijďte zapálit svíčku‘ týkající se výročí narození Bicana.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 21. října 2013 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 19. září 2013 Jan Chmelík.