Zápis č. 9

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 24. února 2014 ve Fanshopu Slavie v Edenu.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:     

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Horáček, Janáček , Moulis, Smetana, Vavřina

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. 2.      Schválení zápisu č. 8 ze zasedání výboru 27. 1. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Kontrola úkolů

Úkol 5/6 – Získání stanoviska fotbalové Slavie v souvislosti s podmínkami FK Borac Banja Luka pro zapůjčení Středoevropského poháru.  Situace nezměněna, Slavia v tuto chvíli pravděpodobně nemá zájem o sehrání přátelského utkání v Banja Luce. Situaci budeme i nadále sledovat a aktivně napomáhat hledání uspokojivého řešení.

Úkol 6/6 – Redakční rada webu FO-OP zajistí zřízení rubriky „Nový slávista“, kde by se představovali mladí nedávno narození slávisté. Rubrika bude zřízena v rámci reorganizace celého webu FO-OP. Celkový návrh struktury rubrik zatím nebyl projednáván. Rubrika může být i součástí ČBL, inzerce v ČBL by však byla za úplatu. Pro obě varianty platí podmínka, že inzerující musí být členem FO-OP. Úkol trvá.

Úkol 7/2 – Prohlédnutí stavu standarty, která byla poničena na setkání ve Šternberku a zjištění ceny případné renovace zajistí sekretář př. Vršecký. Standarta byla přinesena na zasedání výboru FO-OP. Stav poškození prakticky vylučuje renovaci, bude nutné pořídit standartu novou.

Úkol 9/1: Př. Dobiáš napíše dopis do Šternberku se žádostí o jejich vyjádření k situaci a k možné úhradě či finanční spoluúčasti na výrobě standarty nové.

Úkol 9/2: Př. Pomikal zjistí možnosti a přesnou cenu výroby nové standarty.

Úkol 7/4 – Redakční rada ČBL zpracuje harmonogram postupu prací pro příští vydání ČBL. Redakční rada se schází pravidelně, naposledy se sešla 15. února 2014. Práce na ČBL budou sledovány průběžně v samostatném bodu, který se bude týkat ČBL.

Úkol 7/5 –  Posouzení rentability vydání pamětních mincí či medailí u příležitosti 50. výročí vzniku Odboru přátel. Náklady jsou vysoké, bylo by potřeba vyrobit určité minimální množství, návrat vynaložených finančních prostředků je velmi nejistý. Výbor zamítl možnost vydání pamětních mincí či medailí.

Úkol 8/1 – Př. Váňa připraví text dopisu na odbočky, př. Pomikal navrhne grafickou formu pozvánky na divadelní představení. Úkol splněn, zároveň byla pozvánka umístěna na web FO-OP.

Úkol 8/2 – Př. Dobiáš zpracuje článek do ročenky SK Slavia Praha za fotbalový oddíl. Úkol splněn.

Úkol 8/3 – Sekretář př. Vršecký zajistí stěhování nábytku. Vymalování, položení koberce a termín realizace dojedná s doporučenou firmou. Stěhování i všechny doprovodné práce byly realizovány. Cena za nábytek činila 1.200,-Kč, cena prací 7.800,-Kč. Úkol splněn. Výbor vyslovuje poděkování členům Tribuny sever za nezištnou pomoc.

Úkol 8/4 – Př. Krob učiní zdvořilý dotaz na představitele a.s. a zkusí dohodnout způsob přístupu do archivu pro pracovníky sekretariátu FO-OP. Dotaz byl učiněn, musíme respektovat, že prostory jsou akciové společnosti. Klíč se bude i nadále půjčovat. Úkol splněn.

Úkol 8/5 – Členové redakční rady webu navrhnou základní strukturu rubrik. Rada se zatím k dané problematice nesešla. Úkol trvá.

Úkol 9/3: V souvislosti s umístěním reklamy cestovní kanceláře VTT na našem webu zjistí př. Havlíček možnost a podmínky pro získání zájezdu s cestovní kanceláří VTT. Zájezd by mohl být jednou z cen při Setkání slávistů.

Úkol 8/6 – Na příštím zasedání projednat podrobnosti návštěvy př. Standy Procházky. Př. Procházka je v domově důchodců, při návštěvě členů výboru (jmenovitě bude upřesněno) mu bude tlumočeno pozvání a předána vstupenka na Slávistický večer v divadle na představení Klapzubova jedenáctka.

 1. 4.      Informace předsedy FO-OP

Předseda př. Krob vyslovil přání, aby při mailové komunikaci mezi členy výboru nepadaly urážlivé výrazy.

Předseda př. Krob informoval o zrušení odvodu ze vstupného pro sportovní kluby ze strany zastupitelstva Prahy 10, což by mohlo Slavii přinést poměrně značnou finanční úsporu. O přijetí rozhodnutí se zasloužili i členové FO-OP, kteří jsou součástí politického hnutí Desítka pro domácí. Proti přijetí byli pouze zastupitelé za TOP 09. Rozhodnutí zastupitelstva musí ale schválit Magistrát hl. města Prahy.

Pan Adam Řebíček podporuje sjednocení všech subjektů fanouškovských sdružení v jeden celek, včetně spojení jejich sekretariátů, týká se FO-OP a Fanklubu. V tomto duchu mluvil s př. Krobem.

Na radnici Prahy 10 začal pracovat př. Lukáš Vala, který má na starosti osobní komunikaci se sportovními oddíly na Praze 10.

Bylo by dobré sledovat návštěvnost na webu FO-OP a získané informace použít pro jeho zkvalitnění. 

Úkol 9/4: Př. Chmelík za účelem sledování návštěvnosti webu připraví účet na Google analytics.

Dle informací bylo na divadlo Klapzubova jedenáctka doposud zarezervováno přes 70 lístků.

Úkol 9/5: Př. Janáček přidá pozvánku do divadla na Facebookové stránky.

Pět pozvánek pro dvě osoby do divadla budou odeslány představitelům Slavie Praha a.s. a dále pak cca 15 osobnostem slávistického života.

Úkol 9/6: Př. Krob sestaví seznam osobností, kterým bude pozvánka odeslána.

Úkol 9/7: Př. Pomikal připraví grafickou podobu pozvánky, v textu by se měl objevit termín Slávistický večer.

Režie večera v divadle bude v rukou př. Váni a Pomikala.

Úkolem pro všechny členy výboru je shánět sponzory.

 1. 5.      Informace sekretáře FO-OP

Sekretář př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Členské příspěvky zatím zaplatilo okolo 480 individuálních členů. Příspěvky za své členy zaslalo také pět odboček.

Počet objednávek vstupenek na divadelní představení dosáhl počtu sedmdesáti.

Je třeba vyřešit smluvní vztah s archivářem Zuskou, údajně je s ním uzavřena smlouva, smlouvu však nemáme.

Úkol 9/8: Sekretariát zjistí stav ohledně smlouvy s archivářem Zuskou.

Na dotazník, který byl odeslán na odbočky, zatím odpovědělo pět odboček (Chomutov, Veleň, Příbram, Nečín a Tribuna sever)

Stěhování nábytku a další doprovodné práce (výměna koberce, malování) v místnosti sekretariátu proběhlo během dvou dnů za pomoci členů Tribuny sever.

Česká televize natáčí film Nevinné lži z fotbalového prostředí a požádala o zapůjčení některých rekvizit z majetku FO-OP. Výbor vyslovil souhlas s krátkodobou zápůjčkou, která proběhne pod dohledem sekretariátu.

 1. 6.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhly akce:

 • 24. ledna se uskutečnila členská schůze v Klatovech spojená s výjezdem Univerzity Slavie.
 • 1. února výroční valná hromada v Mníšku.
 • 1. února valná hromada ve Veleni spolu s výjezdem Univerzity Slavie.
 • 7. února Univerzita Slavia v Brandýse nad Orlicí se speciálním námětem působení p. Korbela ve Slavii a 50. výročí založení Odboru přátel. Vše spojeno s přijetím na radnici a návštěvou pomníku J. A. Komenského.
 • 14. února interní oslava v Brandýse nad Orlicí spojená s oslavami padesátin př. Knapovského. Př. Janáček ve spolupráci s Fanshopem zajistil dres s jubilejním číslem. Vysloveno poděkování.
 • 15. února fotbalový žákovský turnaj pořádaný odbočkou v Chomutově. Spojeno s besedou s organizátory.

Chystá se:

 • Přelom února a března Univerzita v Rožďalovicích na téma Bican
 • Březen –beseda se Standou Vlčkem v Kolíně
 • 29.3. Bowling v Kutné Hoře – pořádá kolínská odbočka.
 1. 7.      Webové stránky FO-OP

Trvá úkol navrhnout základní strukturu rubrik.

 1. 8.      Červenobílé listy

Probíhá sběr materiálu. Redakční rada se schází pravidelně, naposledy se sešla 15. února 2014.

 1. 9.      Různé

Př. Krob zmínil zajímavý článek na webových stránkách Tribuny sever.

Výjezdy na venkovní utkání budou pokračovat, prvním takovým výjezdem bude výjezd do Teplic.

Pro cyklistickou akci Tour de Slavia je třeba stanovit termín. 

Úkol 9/9: Do příští schůze př. Pomikal připraví možné termíny ke schválení.

Př. Krob navrhl v září uspořádat výpravu na Říp, která by byla spojena se vzpomínkou na první fotbalový zápas konaný právě v Roudnici. Výbor souhlasí.

Př. Havlíček ohodnotil valnou hromadu odbočky v Mníšku, která měla výbornou úroveň.

V souvislosti s divadelním představením je třeba připravit program představení, který by byl rozdáván jednotlivým návštěvníkům.

Úkol 9/10: Grafický návrh první strany připraví př. Pomikal. Krátký text na druhou stranu navrhne př. Váňa.

Další zasedání VV FO-OP bude 24. března od 18:00 hodin. Místo bude upřesněno.

Zapsal dne 24. února 2014 Jan Chmelík.