Zápis z výboru č. 11/2019

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 10. ledna 2019 na stadionu Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Krob, Moulis, Smetana, Váňa, Veselý 

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Tomčišin

Omluveni:                   Havlíček, Jonáš, Krula, Ocetník, Pomikal, Vavřina, Vlnas

 1. Schválení programu
  • Program byl po přesunu bodu týkajícího se Setkání slávistů schválen všemi hlasy.
 2. Příprava Setkání slávistů 2019
  • O uspořádání Setkání slávistů v roce 2019 projevily zájem dvě odbočky FO-OP, Třebíč a Bělá pod Bezdězem. Obě nabídky splňovaly požadovaná kritéria. V případě odbočky Třebíč byl nabízen termín konání Setkání 15. až 16. června vzhledem k plánovaným akcím a nutnému vegetačnímu klidu na regeneraci hřiště. Tento termín nebyl ze strany výboru FO-OP akceptován. O další nabídce Bělé pod Bezdězem, která stanovila termín konání na 21. až 23. červen bylo diskutováno.
  • O stavu příprav referoval zástupce odbočky Bělá p. B. př. Lukáš Gavlak. Setkání bude uspořádáno s pomocí odbočky Dětenice. Pořadatelé mají zajištěný dostatečný počet osob pro vlastní organizaci akce. Plánuje se program, který by začínal již v pátek 21. 6. večer.
  • Fotbalový turnaj proběhne na hřišti SK Bělá pod Bezdězem, je zajištěno 5 rozhodčích,  zázemí pro ně i zázemí pro účastníky turnaje. Rozlosování bude počítat s maximální účastí 32 týmů. Zajišťují se sponzoři a technické zabezpečení. Občerstvení by mělo uspokojit cca 800 návštěvníků Setkání.
  • Ubytování účastníků je možno zajistit v chatové osadě (zde je nabízen celkový pronájem areálu na dva dny) nebo v místním hotelu či penzionu. Cena jedné noci se v případě hotelu se pohybuje okolo 750,-Kč a u penzionu okolo 400,-Kč. V případě pronájmu chatové osady by cena noclehu nemusela přesáhnout 200,-Kč/noc. Chatová osada nabízí i provozování doplňkových sportů, např. nohejbal či stolní tenis. Možné je i stanování poblíž hřiště.
  • V rámci doplňkového programu je možný výlet na hrad Bezděz nebo návštěva muzea v Bělé p. B. Součástí akce bude výstava fotografií z historie odbočky a možnost si prohlédnout kroniku vedenou př. Dlouhým. Nabízí se rovněž možnost besedy se slávistou a hudebníkem Karlem Vágnerem. V sobotu mohou účastníci navštívit paralelní akci a podívat se na souběžnou akci – start horkovzdušných balonů,
  • Na sobotní večer je plánována tradiční zábava.
  • Po představení plánovaných akcí a stavu příprav bylo hlasováno. Výbor FO-OP vyslovil s pořadatelstvím odbočky Bělé pod Bezdězem souhlas.  
  • Následně zástupce odbočky Bělé p. B. opustil jednání.
 3. Schválení zápisu
  • Zápis byl schválen všemi hlasy
 4. Kontrola úkolů
  • Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol splněn.
  • Úkol 9/7:Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. Úkol trvá. Bude řešeno po valné hromadě.
  • Úkol 9/8:Př. Ocetník zajistí pro zájemce vyhotovení vizitek FO-OP dle grafického návrhu př. Pomikala.Úkol trvá.
  • Úkol 9/9:Př. Pomikal zajistí návrh nového grafického řešení banneru FO-OP na vstupu do prostor kanceláří na stadionu Slavie a zadá jeho výrobu. Úkol trvá.
  • Úkol 10/1: Př. Vršecký spolu se členy kontrolní komise vybere termín kontroly činnosti FO-OP. Úkol trvá.
  • Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu. Úkol trvá.
  • Úkol 10/3: Př. Vršecký bude kontaktovat ředitele SK Slavia Praha, z. s. pana Pínu s dotazem, zda v jím spravovaném areálu by nebyla možnost pronájmu místnosti pro archivní věci v majetku FO-OP. Úkol splněn.Dle sdělení pana řed. Píny volné prostory v areálu SK Slavia Praha nejsou.
  • Úkol 10/4:V rámci projektu Radiožurnálu „Ježíškova vnoučata“ př. Tomčišin ve spolupráci s př. Krobem zajistí realizaci návštěvy obdarované osoby na ligovém zápasu Slavie. Úkol splněn.
  • Úkol 10/5:Sekretář ověří, zda jsou k dispozici vstupenky do V.I.P. prostor a jakým způsobem se využívají. Úkol splněn.K dispozici jsou dvě vstupenky. Tyto vstupenky budou mít postupně možnost využít členové největších odboček. V jarní části sezóny se jedná o 6 zápasů základní části a nadstavbu. O přidělení bude rozhodovat předseda ve spolupráci se sekretářem.
  • Úkol 10/6: V souvislosti s dotiskem textu na členské kartypř. Ocetník zjistí cenu tisku, pokud bychom si text na členských kartách tiskli sami. Úkol probíhá.Nabízí se možnost provádět dotisk s pomocí ticketingového manažera Slavie pana Filipa Němce. Cenu dotisku tímto způsobem zjistí př. Ocetník. 
 5. Informace předsedy
  • Př. Janáček zmínil:
  • Akci „Ježíškova vnoučata“ – zajištění návštěvy obdarované osoby na ligovém zápasu Slavie, bylo hodnoceno kladně;
  • Postup do jarní části Evropské ligy;
  • Setkání s třítisícím členem FO-OP; 
  • Vánoční besídku pro děti na stadionu v Edenu – hlavními organizátory byli př. Ocetník a Kraft s rodinami, podíleli se i další členové FO-OP, poděkování zaslouží Slavie za poskytnutí prostor. Besídky se zúčastnilo na 250 dospělých a dětí;
  • Novoroční vycházku v režii př. Pomikala;
  • Odvolání př. Kroba z pozice generálního ředitele fotbalové Slavie;
  • Potřebu obnovit smlouvu mezi Slavií a FO-OP, minulá smlouva byla v roce 2008 uzavřena na 10 let. Letos vyprší i smlouva s Fanklubem.
 6. Informace sekretáře
  • Informoval př. Vršecký, zmínil:
  • Potřebu zajištění prostor pro konání valné hromady FO-OP;
  • Úkol 11/1:Př Vršecký zjistí podmínky konání valné hromady v prostorách hotelu IRIS; Předpokladem je pronájem prostor zdarma a možnost zajištění občerstvení;
  • Výbor seznámen se stavem finančních prostředků;
  • Počet odboček FO-OP dosáhl čísla 105;
  • Zájezd do Genku, zajištěny dva autobusy, účastníci si mohou vybrat zájezd pouze na zápas a zpět nebo s možností jednoho přespání;
  • Soudní řízení s Ing. Šmídou.
 7. Příprava valné hromady FO-OP
  • Valná hromada proběhne 9. února 2019 před domácím zápasem Slavie, místo konání bude upřesněno. Zahájení valné hromady je plánováno 4 hodiny před výkopem.
  • Proběhla diskuse o doplňkovém programu. Návrh návštěvy muzea Slavie byl zamítnut. Př. Váňa navrhl možnost zajistit účastníkům valné hromady voucher opravňující k jeho návštěvě v jiném termínu.
  • Na valnou hromadu budou pozvání za akciovou společnost SK Slavia Praha – fotbal Ing. Tvrdík, Syrovátka a za spolek SK Slavia Praha Ing. Huptych.
  • Úkol 11/2:Př. Vršecký zajistí pozvání výše uvedených osob na valnou hromadu FO-OP a zjistí možnost zajištění voucheru pro budoucí návštěvu muzea Slavie.   
  • Na valné hromadě se bude předávat standarta Setkání slávistů. Úkol 11/3:Př. Vršecký zajistí vyzvednutí standarty od minulého pořadatele Setkání.
  • Přítomní dále diskutovali o možnostech udělování ocenění pro členy FO-OP při konání valných hromad, které by mohlo mít tři stupně, od bronzového po zlatý. Udělovalo by se vždy na   valné hromadě, a to obvykle jen jednomu členu FO-OP. Úkol 11/4:Př. Janáček probere grafické provedení s př. Pomikalem.
  • Členové výboru se po diskusi shodli, že na valné hromadě bude navrženo zvýšení členských příspěvků ze stávajících 300,-Kč/rok na 350,-Kč/rok. U nevýdělečných osob (důchodci, studenti…) by výše příspěvku činila 150,-Kč/rok. Cena členské karty by již byla zahrnuta v příspěvku člena.
 8. Informace zástupce kontrolní komise
  1. Př. Tomčišin zopakoval úmysl provést kontrolu hospodaření FO-OP  a činnosti sekretariátu. Je třeba dohodnout termín se sekretářem, viz úkol 10/1.
 9. Informace hospodáře
  1. Vzhledem k neúčasti hospodáře informoval o disponibilních finančních prostředcích př. Vršecký ve zprávě sekretáře.
 10. Informace o Červenobílých listech
  • Informoval př. Váňa. ČBL jsou redakčně uzavřeny, čeká se na jejich vytištění. Termín tisku není znám.
  • Hlavním tématem pro číslo 1/2019 ČBL jsou počátky opravdového fotbalu ve Slavii (1899). Vydání tohoto čísla je třeba zrealizovat do konce června 2019.
 11. Informace o webových stránkách
  • Web FO-OP funguje standardně. Je třeba dostatečně včas zveřejnit pozvánku na valnou hromadu FO-OP.
 12. Informace o činnosti odboček
  • Informaci podal př. Moulis:
  • Konalo se:
   • 21.11.2018 – Strakonice     Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ spolu s následnou besedou
   • 25.11.2018 – Trutnov         Slávistický turnaj v kuželkách
   • 01.12.2018 – Rožďalovice  Advent na náměstí
   • 04.12.2018 – Klatovy         Projekce dokumentu „Spolu jsme silnější“ spolu s následnou besedou
   • 04.12.2018 – Praha             Slávistický Mikuláš v Motole (TJ KDHO Motol)
   • 08.12.2018 – Rožďalovice  Výroční členská schůze
   • 10.12.2018 – Praha             Beseda Area 114 s P. Kovářem
   • 15. 12.2018 –Strakonice      Vánoční posezení pro členy
   • 15.12.2018 – Praha             Vánoční besídka se Slávinkou
   • 22.12.2018 –  Šternberk       8. ročník turnaje v kuželkách
   • 25.12.2018-  Brandýs n/O.Vánoční víceboj
   • 26. 12.2018 – Strakonice     Sváteční fotbalové derby příznivců Slavie a Sparty
   • 27.12.2018 – Rožďalovice Karetní turnaj v křížové sedmě
   • 31.12.2018 – Brandýs n/O.  Silvestrovská vycházka
   • 01.01.2019 – Praha             Novoroční slávistická procházka
   • 05.01.2019 – Strakonice     Výroční valná hromada, volba nového výboru 
  • Připravuje se:
   • 16.01.2019 – Praha                         AREA 114 – Beseda s Jaroslavem Tvrdíkem
   • 26.01.2019 – Havl. Brod     Turnaj ve stolním tenise  O slávistické prasátko
   • 02.02.2019 – Strakonice     Slávistické vepřové hody
   • 02.02.2019 – Veleň            Výroční valná hromada spojená s domácí zabijačkou
   • 09.02.2019 – Praha             Valná hromada spolku FO-OP
   • 09.02.2019 – Brandýs n/O.  Tradiční mariášový turnaj
 13. Různé
  • Pro účely komunikace se Slavií je možné využít kromě tiskového mluvčího Michala Býčka i Petra Kicu a Mgr. Martina Bendu, členy marketingového oddělení.
  • Př. Krob seznámil přítomné s možností využít u akcí pořádaných FO-OP tréninkové zařízení tzv. „kruh na sledování přihrávek“. Účastníkům se počítají správně zahrané přihrávky během jedné minuty. 
  • Př. Váňa apeloval na předání knihy zakoupené v listopadu pro hráče Matouška v nejbližším vhodném termínu.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 6. 2. 2019. Čas a místo bude upřesněno.

Zapsal dne 10. ledna 2019 Jan Chmelík.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..