Zápis z výboru č. 24

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 25. ledna 2016

 v zasedací místnosti správní rady SKS – fotbal, a. s., Eden Aréna

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Omluveni: Moulis, Pomikal, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

2. Schválení zápisu č. 23 ze zasedání výboru 16. 11. 2015

Zápis byl schválen všemi hlasy.

3. Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů.

Úkol trvá – není nalezen vhodný prostor a ani v této chvíli nemáme umožněn přístup do archivu. Jiří Vrba měl problém přístupu FO-OP do archivu probrat s p. Neradem, který by vstup měl umožnit.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 22/1– Slávistický večer – najít vhodné téma večera i typ akce, pracovat na větším zapojení odboček, úkol pro všechny členy výboru. Proběhla diskuse, padlo více návrhů (zopakovat akci v baru, využít rok kanonýrů, filmový festival s dokumenty o Slavii apod.) zatím nebylo rozhodnuto o typu akce. Je zde i možnost vzájemné koordinace s a. s. Bude součástí programu jako samostatný bod. 

Úkol 23/1 – Redakční rada si zvolí svého vedoucího. Vedoucím RR byl zvolen př. Chmelík. Úkol splněn.

Úkol 23/2 – Sekretariát sdělí rozhodnutí výboru FO-OP o místu konání Setkání slávistů vybranému pořadateli. Úkol splněn.

Úkol 23/3 – Sekretariát zajistí pozvánky delegátům na valnou hromadu SKS. Úkol splněn.

4. Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zmínil úspěšnou předpremiéru filmu Věčná Slavia, představení bylo vyprodané, z celkového počtu 365 účastníků bylo 152 členů FO-OP. Zúčastnili se osobnosti kulturního i sportovního života, hráči „A“ týmu Slavie i hráčky úspěšného ženského týmu. Před promítáním filmu promluvil spolu s ředitelem komunikace p. Vrbou i generální ředitel společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. p. Trunda, který předal režisérce a producentce filmu pí Škopkové květiny. Setkání, které proběhlo v příjemné atmosféře, se účastnil i zástupce majitele p. Tvrdík.

Byla podána informace o plánu na revitalizaci webových stránek Slávistické noviny. Př. Krob navrhl schválit finanční pomoc ve výši 6000,- Kč. Finanční pomoc byla hlasováním schválena.

Př. Krob informoval o prvním jednání u Městského soudu v Praze ohledně žaloby fanoušků fotbalové Slavie Praha proti zásahu Policie ČR vůči nim na Čechově mostě v dubnu 2014 při pochodu na derby se Spartou. Vzhledem k prezentaci policejního videa, které se ukázalo jako účelově sestříhané, získala strana žalující, tj. fanoušci Slavie, pozitivní body, které se odrazily i v hodnocení médií. Právní zástupce fanoušků ohodnotil situaci jako nadějnou.

Dne 9. února by měla proběhnout Univerzita Slavie spojená s představením hráčů. Vzhledem k nedohodě s trenérem o uvolnění hráčů Slavie na tuto akci, Univerzita zřejmě nebude.

Odbočka AREA 114 uspořádala setkání s vedením Slavie, přítomen byl i zástupce čínské společnosti CEFC p. Tvrdík a p. Syrovátka.

Př. Krob informoval o podnětu př. Dlouhého ohledně uvítacího dopisu pro nové členy FO-OP, který by nově navazoval na tradici uvítacích dopisů herce a předsedy OP Martina Růžka.

Rovněž bude navržen a posílán dopis k výročí narození slávistických internacionálů. Sekretariát zpracuje seznam hráčů Slavie, tzv. internacionálů. Pod pojmem internacionál budeme rozumět hráče Slavie, který odehrál alespoň 100 zápasů za Slavii.

Úkol 24/1: Př. Váňa navrhne text uvítacího i blahopřejného dopisu, př. Pomikal zpracuje jejich grafickou podobu.

Úkol 24/2: Členové redakční rady webu navrhnou způsob zveřejňování blahopřání k výročí na webových stránkách FO-OP.

Př. Krob dále navrhl vytvoření osobních mail boxů členů výboru FO-OP pro komunikaci se členy FO-OP v rámci nové domény ‚odborpratel‘ ve formě jmeno.prijmeni@odborpratel.cz.

Úkol 24/3: Členové redakční rady webu a výboru FO-OP s administrátorskými právy k doméně ‚odborpratel‘ připraví mail boxy pro členy výboru FO-OP.

V současnosti není přehled, kdo a kdy navštěvuje odbočky a reprezentuje výbor FO-OP. Je třeba vytvořit kalendář výjezdů a požadavků na výjezd, aby v případě potřeby byl takovýto výjezd personálně zajištěn.

Úkol 24/4: Sekretariát připraví kalendář výjezdů členů výboru FO-OP, který bude průběžně aktualizován. Výjezdy budou plánovány na zasedání výboru FO-OP nebo se budou hlásit sekretáři.

5. Informace o činnosti odboček

Informace přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

17. 11. 2015 – Brandýs n. O. – turnaj v bowlingu

21. 11. 2015 – Havlíčkův Brod – Slávistické prasátko – turnaj ve stolním tenise

5. 12. 2015 – Příbram – Mikulášská zábava

5. 12. 2015 – Rožďalovice –tradiční Mikulášský den spojený s výroční schůzí a   křtem knihy Vzpomínky mistrů s účastí obou autorů

5. 12. 2015 – Mělník – zápas ženy SKS vs. Mělník U17

12. 12. 2015 – Kolín – Slávistická kuželka, turnaj dvojic v bowlingu v Kutné Hoře spojená s besedou s Ondřejem Zlámalem

25. 12. 2015 – Brandýs n. O. – vánoční víceboj v netradičních disciplínách

26. 12. 2015 – Mníšek – turnaj členů odbočky ve stolním tenise

26. 12. 2015 –  Božetice – turnaj ve stolním tenise

26. 12. 2015 – Klatovy – 1. ročník turnaje ve stolním tenise

27. 12. 2015 – Strakonice – silvestrovské derby Slavia vs. Sparta

31. 12. 2015 – Brandýs n. O. – silvestrovská vzpomínková procházka

31. 12. 2015 – Praha – Vlajkonoši 1965 – sešlost v restauraci U Slámů

31. 12. 2015 – Příbram – Vánoční pochod hornickou štolou

8.1. 2016 – Žilov – výroční schůze s besedou s Ondřejem Zlámalem a Davidem Kalivodou

16.1. 2016 – Veleň – výroční schůze s besedou s Ondřejem Zlámalem a Jakubem Divišem za účasti dalších odboček a bratrů Herdových

24.1. 2016 –  Praha – Univerzita Slavia – Slávistická procházka na Letnou spojená s pietní vzpomínkou na Otu Hemeleho

Připravuje se:

  5. 2. 2016 – Louny – přípravná schůzka k obnovení odbočky

 6. 2. 2016 – Kolín – O Perníkový Eden – turnaj v bowlingu v Pardubicích

11. 2. 2016 – Příbram – výroční schůze

12. 2. 2016 – Brandýs n. Orlicí – výroční zasedání

12. 2. 2016 – Klatovy – výroční schůze doplněná seminářem Univerzity Slavia

20. 2. 2016 – Strakonice – vepřové hody

Př. Dobiáš dále informoval o:

 • úmrtí Josefa Verbíře, významného člena odbočky Libiš, který se podílel na budování Maikolandu
 • zveřejnění facebookové stránky odbočky Bělá pod Bezdězem.

6. Příprava 5. Slávistického večera

Př. Vršecký informoval o možnosti uspořádat Slávistický večer (SV) v budově bývalé Živnobanky. Prostory by byly zapůjčeny zcela zdarma, avšak nejsou vybaveny žádným zařízením, stoly i židle by se musely zajistit. Rovněž tak občerstvení. Možný termín na uspořádání SV je 25. březen 2016. Výbor FO-OP vzal informaci na vědomí a jmenoval přípravný výbor ve složení př. Pomikal, Váňa a Vršecký, který zjistí možnosti zajištění cateringu a zapůjčení nezbytného vybavení prostor. Zároveň se budou zabývat programovou skladbou večera.

Úkol 24/5: Př. Pomikal, Váňa a Vršecký zjistí možnosti pořádání Slávistického večera z hlediska materiálního vybavení a programového zaměření.

7. Informace o webových stránkách FO-OP

O současném stavu referoval př. Chmelík:

Byl změněn poskytovatel webhostingu. Webové stránky převzal plně pod kontrolu př. Ocetník. Byla provedena změna domény, která nese název odborpratel.cz. Nová doména je využívána i pro mailové adresy, sekretariát v současnosti používá adresu sekretariat@odborpratel.cz.

Webové stránky mají nové grafické řešení podkladu, které navrhl př. Pomikal. Jako redakční systém je používán WordPress.

Nové řešení webových stránek umožňuje zobrazení v mobilních aplikacích, propojením s emailem je umožněno zasílání novinek. Zájemcům o členství FO-OP bylo umožněno použít elektronickou přihlášku.

Zbývá dořešit grafickou podobu stránek a  vzhled horního banneru webové stránky, který působí velmi stroze a odkud zmizel slogan „Společně od roku 1964“.

8. Informace sekretáře FO-OP

Př. Vršecký zmínil:

 • Proběhlo první jednání u Městského soudu v Praze ohledně žaloby fanoušků fotbalové Slavie Praha proti zásahu Policie ČR
 • Při schůzce s p. Syrovátkou bylo dohodnuto:
 • Předání tří permanentních vstupenek osobám dle doporučení FO-OP, jednou z nich je šéf prvního kotle vlajkonošů Robert Stein.
 • Organizování Fanzón i na venkovních utkáních ve spolupráci s blízkými odbočkami FO-OP
 • Film Věčná Slavia bude promítán ve Strakonicích
 • Sekretariát v současnosti používá na svém počítači systém Windows XP, který již není společností Microsoft podporován. Nahrání nového systému brání i zastaralý hardware. Rovněž je potřeba provést úpravu aplikačního programu kontrolujícího platby členů.

Úkol 24/5: Př Horáček zjistí možnosti pořízení počítače s novým operačním systémem

 • Fanklub využívá možnost prodávat Poločasy, za prodaný kus obdrží 4 Kč
 • Vznikly nové odbočky, Fans Beroun a Trutnov
 • V Rokycanech byl zvolen nový předseda odbočky
 • Odbočka Area 114 pořádá 9. 2. 2016 besedu s trenérem Plíškem
 • Je třeba objednat nové známky do členských průkazů, nově by na známce neměla být cena, ale pouze označení ceny, např. A, B apod.
 • Byla zmíněna možnost zveřejnit na webu seznam všech členů Odboru přátel od jeho vzniku v roce 1964
 • Dosud není stanoven pevný termín Setkání slávistů

Úkol 24/6: Př Vršecký zjistí přesný termín Setkání slávistů od pořadatele

9. Úprava stanov FO-OP

Sekretariát rozeslal všem členům výboru FO-OP dvě verze návrhu nových stanov SK Slavia Praha a zároveň jejich výklad vzhledem k zakládání či nezakládání pobočných spolků současných oddílů jakožto organizačních článků hlavního spolku SK Slavia Praha.

Úkol 24/7: Do příštího zasedání výboru všichni členové obě varianty nastudují, aby mohlo být k předloženým variantám odesláno stanovisko výboru FO-OP představenstvu SK Slavia Praha.

10. Různé

Př. Dobiáš nabídl sepsání informačního podkladu o městě Klatovy vzhledem k chystanému Setkání slávistů  tamní odbočkou.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v pondělí 15. února 2016. Čas zahájení bude upřesněn.

Zapsal dne 25. ledna 2016 Jan Chmelík.

2 thoughts on “Zápis z výboru č. 24

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..