ZÁPIS Z VÝBORU Č. 35

Zápis z 1. zasedání

nového výboru FO-OP SK Slavia Praha konaného dne 8. ledna 2018

 na stadionu Eden Aréna

Přítomni:                    Chmelík, Krob, Janáček, Jonáš, Moulis, Ocetník, Pomikal, Smetana, Veselý, Vlnas

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Havlíček, Krula, Tomčišin, Vavřina

Omluveni:                  Váňa 

Úvodní zasedání členů nového výboru FO-OP zahájil bývalý předseda FO-OP př. Krob, který přivítal všechny členy nového výboru, členy kontrolní komise a sekretáře. Následně doporučil provést volbu představitelů FO-OP.

 1. Volba představitelů FO-OP

Členové výboru se dohodli na volbě aklamací.

Na funkci předsedy FO-OP byli navrženi MUDr. Michael Janáček, Bc. Miroslav Pomikal a David Ocetník. Př. Pomikal kandidaturu odmítl. Př. Janáček a př. Ocetník s kandidaturou souhlasili. Hlasováno. Většinou hlasů byl předsedou zvolen MUDr. Michael Janáček.

Na funkci 1. místopředsedy byl navržen JUDr. Vlastimil Váňa. Jmenovaný předem s návrhem souhlasil. Hlasováno. JUDr. Vlastimil Váňa byl zvolen 1. místopředsedou

Na funkci 2. místopředsedy byli navrženi př. Pavel Moulis a př. Marek Veselý. Jmenovaní s návrhem souhlasili. Hlasováno. Př. Pavel Moulis byl zvolen 2. místopředsedou většinou hlasů.

Proběhla diskuse o funkci člena výboru pro komunikaci s odbočkami. Výbor přijal rozhodnutí, že náplň práce převezme jeden ze zvolených místopředsedů a toto funkční zařazení bude zrušeno. Zároveň padl návrh na ustanovení 3. místopředsedy, jehož náplní práce by byla především komunikace se subjektem, který je nositelem fotbalu v rámci slávistického hnutí a držitelem oprávnění (licence) účastnit se soutěží pořádaných národní fotbalovou asociací. V současné chvíli je to akciová společnost SK Slavia Praha – fotbal (dále jen SKS). Ustanovení 3. místopředsedy FO-OP bylo hlasováním schváleno. Na tuto pozici byl následně zvolen Ing. Martin Krob. Sekretář FO-OP bude úzce spolupracovat se 3. místopředsedou při zajišťování provozních záležitostí ve vztahu k SKS včetně akcí na odbočkách majících vazbu na SKS. 

Na funkci hospodáře byl navržen př. David Ocetník. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. Př. David Ocetník byl zvolen hospodářem FO-OP.

Na funkci jednatele byl navržen Ing. Jan Chmelík. Jmenovaný souhlasil.

Hlasováno. Ing. Jan Chmelík byl zvolen jednatelem FO-OP.

Nakládáním s finančními prostředky byli pověřeni předseda, hospodář a sekretář. Pro zajištění podpisových vzorů je třeba předložit potvrzené stanovy FO-OP. Vzhledem ke změnám stanov přijatých na valné hromadě je potřeba nechat nové znění stanov schválit příslušným soudem a provést nový zápis do spolkového rejstříku. Zápis do spolkového rejstříku rovněž vyžaduje zápis z ustavující schůze, ze kterého vyplývá statutární orgán spolku.

Úkol 1/1: Př. Chmelík zajistí upravené znění stanov schválené valnou hromadou FO-OP a zpracuje zápis z ustavující schůze

 Úkol 1/2: Sekretář Vršecký zkompletuje potřebné dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku a pro banku v souvislosti s novými podpisovými vzory.

 1. Volby v kontrolní komisi

Př. Vavřina informoval o volbách v kontrolní komisi. Volil se předseda kontrolní komise. Předsedou kontrolní komise se stal Karel Vavřina.

 1. Provoz sekretariátu

Výbor FO-OP se zabýval systémem fungování sekretariátu. Kromě již zmíněné součinnosti s 3. místopředsedou ve vztahu k SKS a zajištění běžného provozu sekretariátu spadají do povinností sekretariátu administrativní práce a zajištění komunikace s odbočkami spolu se zajištěním denní osmihodinové interakce se členy FO-OP.

Sekretariát dále zajišťuje služby související s distribucí vstupenek. Kontrolní komise byla pověřena přípravou metodiky pro rozdělování vstupenek.

Sekretář vede potřebná jednání s komerčními subjekty i s orgány státní správy, za účelem zajištění výborem schválených akcí a plánovaných činností FO-OP. Rovněž se podílí na zpracování žádostí o finanční dotace pro činnost FO-OP na základě vypsaných dotačních titulů.

Za celkovou funkčnost sekretariátu zodpovídá sekretář, případné pomocníky pro zajištění provozu sekretariátu a dobrovolníky na jednotlivé akce schvaluje sekretář. Pomocníci i dobrovolníci se řídí pokyny sekretáře.

Sekretář požádal o zvýšení své hrubé mzdy. Výbor po krátké diskusi zvýšení hrubé mzdy schválil.

 1. Informace sekretáře FO-OP

Sekretář př. Vršecký informoval:

 • O finančních zůstatcích na bankovním účtu a v pokladně po zaplacení všech pohledávek.
 • Nové vydání Červenobílých listů má 76 stran což vedlo ke zvýšeným nákladům na tisk i distribuci. ČBL se rozesílají cca 800 individuálním členům.
 • Od 1. 2. 2018 zdražuje poštovné, sekretariát provedl předzásobení známkami typu „A“
 • FO-OP eviduje ke dni schůze cca 2800 členů a 90 odboček.
 • Vznikla odbočka žen pod názvem „Slavia Fans Women Club“
 • Zanikly 3 odbočky, Frenštát pod Radhoštěm, Soběslav a Louny.
 1. Příprava Setkání slávistů

Setkání zajišťuje odbočka v Kardašově Řečici. Přípravy běží, do konce ledna bude známo více podrobností. Pořadatelé budou pozváni na březnové nebo dubnové zasedání výboru.

 1. Univerzita Slavia

Př. Vavřina informoval o dalším konání Univerzity Slavia, které pořádají odbočka Božetice a Milevsko v Milevsku v sále na zimním stadionu v pátek 9. února od 18 h. Stěžejními tématy budou:

 • Slávistická hrdost
 • Jihočeská stopa ve fotbalové Slavii

Pozvání na seminář přijali zástupci vrcholného managementu SKS. Př. Vavřina doporučil objednat si v Milevsku ubytování, protože následující den, t. j.  10. 2. 2018 projde městem karnevalový průvod, který byl loňského roku, jako nejpočetnější a největší v ČR, zapsán do knihy rekordů Guiness.

Dne 7. února proběhne Univerzita rovněž v Klatovech.

 1. Informace o činnosti odboček

Informace přednesl př. Moulis

Konalo se:

26.12.2017 – Klatovy                         Turnaj ve stolním tenise, 23 účastníků

26.12.2017 – Brandýs n. Orlicí          Božohodové sportován

26.12.2017 – Strakonice                    Předsilvestrovské derby Slavia vs. Sparta s výsledkem 5:5   na penalty 3:2 pro Slavii. Spojeno se sbírkou pro nemocnici ve Strakonicích, vybráno bylo 12.500,-Kč.

31.12.2017 – Brandýs n. Orlicí          Silvestrovská vycházka

01.01.2018 – Praha                            Svařáková novoroční procházka

 

Připravuje se:

20.01.2018- Havlíčkův Brod               OPS Rebelové pořádají turnaj ve stolním tenise –  Slávistické prasátko

20.01.2018 – Strakonice                    Výroční valná hromada

03.02.2018 – Strakonice                    Vepřové hody v restauraci Na Křemelce

07.02.2018 – Klatovy                         Univerzita Slavia

09.02.2018 – Milevsko, Božetice      Univerzita Slavia

 1. Různé

V rámci různého bylo diskutováno:

 • Projekt Muzeum Slavie
 • Jubilea členů FO-OP př. Dobiáše a Bartáka.

Úkol 1/3: Př. Váňa napíše dopis př. Bartákovi, který je nemocen,

 • Liga mistryň – hráčky Slavie hrají 21. 2. 2018 čtvrtfinále LM v Německu.

Úkol 1/4: Př. Vršecký poptá zájem a cenu případného zájezdu. Zároveň zjistí možnost zajištění autobusu a spojení výjezdu s návštěvou zápasu Lipska v Evropské lize.

V závěru bylo poděkováno minulému předsedovi př. Krobovi a sekretáři př. Vršeckému za práci v uplynulém volebním období.

Úvodní zasedání výboru FO-OP bylo poté ukončeno. Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 14. února 2018. Čas a místo jednání bude upřesněno.

Zapsal dne 8. ledna 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..