M o b i l i s a č n í v y h l á š k a

Fanklub HC Slavia Praha nařídil mobilisaci slávistických fanoušků!

I. Povolání osob.

A. Na základě mobilisace se povolávají v celé oblasti České republiky do činné služby všichni fanoušci Slavie Praha.

B. Všechny osoby povolané touto vyhláškou do činné služby, pokud nejsou zproštěny pro případ mobilisace, se musí

n e j p o z d ě j i   v   d e n   z á p a s u

odebrat co nejrychleji a nejkratší cestou přímo na stadion. Každý, kdo nastupuje do činné služby, nastoupí v barvách Slavie Praha a přinese s sebou vše potřebné k maximální podpoře svého týmu.

II. Zabezpečení opevnění.

 Každá osoba, která podle této vyhlášky nastupuje do činné služby, je povinna bez zbytečných odkladů pořídit vstupenky na domácí zápasy a být při jejich pořizování nápomocna těm fanouškům, kteří se z různých důvodů nemohou do místa výdeje dostavit. Opomenutí této povinnosti může mít za následek proniknutí nepřátel do domácího opevnění!

III. Termíny nástupu

Nástupy osob povolaných touto vyhláškou budou organizovány v těchto termínech:

·         středa 25.3. do 18:00 hodin,

·         úterý 31.3. do 18:00 hodin,

·         neděle 5.4. do 17:00 hodin,

·         úterý 7.4. do 18:00 hodin,

·         úterý 14.4. do 18:00 hodin,

·         neděle 19.4. do 17:00 hodin,

v prostorách zimního stadionu Eden. Pozdní příchody jsou povoleny pouze ve výjimečných případech!

IV. Zveřejňování informací

Veškeré informace týkající se mobilisace a obrany extraligy budou zveřejňovány všemi informačními kanály fanklubu. Všechny osoby podléhající mobilisaci jsou povinny informace sledovat a pomáhat s jejich šířením.

V . Zvláštní ustanovení

Podle zákona na ochranu klubu, resp. podle zákona o obraně extraligy se zakazuje uveřejňovat jakékoli zprávy o přípravách choreografií, zdravotním stavu hokejistů, případných slabinách, jakož i o dalších věcech důležitých pro záchranu extraligy, které souvisí s mobilisací.

Povinnost k plnění osobních i věcných úkonů se počítá dnem vyhlášení mobilisace, nebylo-li tak nařízeno již dříve.

VI.
Každé opominutí povinností stanovených touto vyhláškou bude potrestáno podle fanouškovského zákona.

Vyhláška byla vyvěšena v 10:00 hodin.