MISS a Baby SK SLAVIA PRAHA 2011

Fanklub SK Slavia Praha vyhlašuje soutěž  MISS SK SLAVIA PRAHA 2011 a Baby SK SLAVIA PRAHA 2011. Hlavní novinkou letošního ročníku je rozdělení do dvou věkových kategorií, a to Baby pro dívky ve věku 6-12let a  MISS pro slečny a ženy od 16let. Doufáme, že se do soutěže zapojí co nejvíce dívek, slečen a paní.

MISS SK SLAVIA PRAHA 2011

Přihláška do soutěže

Přihlášky do soutěže mohou dívky, které v den vyhlášení  (1.září 2010) dosáhly věku 16 let. Přihlášky je nutné odeslat elektronickou poštou na adresu miss@slavista.cz nejpozději do 20.září 2010. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, číslo na mobilní telefon, emailovou adresu, datum narození, dosažené vzdělání, zaměstnání.

Dívky, které nedovršily 18 let, přiloží i souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži.
Součástí přihlášky jsou i fotografie, a to jedna profilová fotografie pasového typu, jedna fotografie celé osoby a zde je podmínka poslat fotografii soutěžící v červeno-bílém modelu. Jestli to bude slávistický dres, tričko či jiné zajímavé oblečení, záleží pouze na soutěžících. Další fotografie – maximálně 5! – můžete přidat již podle svého vlastního uvážení. Fotografie by měly být aktuální, max. stáří půl roku.

V přihlášce dívka uvede, jaký má vztah k fotbalu a hlavně ke Slavii. Jak se dostala k fandění, jaké zajímavé zápasy milovaného klubu navštívila, svůj nejzajímavější výjezd či jakého má oblíbeného hráče. Na závěr několik vět, proč zrovna ji by měla porota vybrat do dalšího kola.
Soutěže Miss Slavia 2011 se mohou účastnit také dívky, které zkoušely štěstí i v minulém ročníku, ovšem nevyhrály žádnou cenu, tzn., nepostoupily do finále.

Při nedodržení podmínek si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě dívku vyloučit ze soutěže.

Harmonogram Miss Slavia (Miss Slavia bude mít 4 kola.)

1. a 2. kolo proběhne od 21. září do 31.října 2010 bez přímé účasti dívek, kdy bude proveden předvýběr došlých přihlášek a fotografií. V 1.kole bude vybírat z došlých přihlášek porota složená z členů Fanklubu a Slavie, ve druhém kole pak bude porota tvořena hráči A-týmu. Počet postupujících do 2.kola bude záviset naprosto na rozhodnutí poroty. Z 2.kola do finále postoupí 6 dívek.
3. kolo bude probíhat od 1.listopadu do 30.listopadu. S každou finalistkou natočí FANKLUB TV medailonek a rozhovor, který bude umístěn na webu fanklubu. Součástí medailonku bude promenáda v plavkách (účastnice si je vezmou s sebou, předpokládají  se dvoudílné plavky). Vítězku celé soutěže pak určí sami fanoušci hlasováním na slávistických internetových portálech, případně hlasováním pomocí SMS.

Finále se uskuteční v lednu 2010 při vhodné společenské příležitosti, kde budou vyhlášeny Miss Slavia, I. a II. Vicemiss a navíc také Miss Sympatie, která bude zvolena přítomnými diváky.
Dívky obdrží tradiční korunky, pamětní listy, jakož i ceny, věnované do soutěže jejími partnery.

Povinnosti účastnic Miss Slavia

Každá z postupujících do finále Miss Slavia 2011 stvrdí svým podpisem kontrakt, který ji v případě umístění na 1.-3. místě v soutěži Miss Slavia 2010 bude zavazovat k aktivní účasti na domácích zápasech SK Slavia Praha a na důležitých reklamních a marketingových akcích v roce 2011 a v úvodu roku 2012 (dle potřeb klubu či Fanklubu, jejich partnerů či partnerů soutěže).
Kontrakt bude dále opravňovat Slavii, Fanklub, jejich partnery či partnery soutěže k využívání jména i fotografií Miss Slavia 2011 na reklamních a propagačních předmětech. Miss Slavia 2011 se zúčastní slavnostního vyhlášení Miss Slavia 2012. Miss Slavia 2011 zároveň souhlasí, že bude propagovat a šířit dobré jméno klubu.

Baby SK SLAVIA PRAHA 2011

Přihláška do soutěže

Přihlášky do soutěže mohou dívky, které v den vyhlášení (1.září 2010) dosáhly věku 6 let a nepřekročily věk 12 let. Přihlášky je nutné odeslat elektronickou poštou na adresu miss@slavista.cz nejpozději do 20.září 2010. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, číslo na mobilní telefon, emailovou adresu, datum narození.

Dívky přiloží i souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži.

Součástí přihlášky jsou i fotografie, a to jedna profilová fotografie pasového typu, jedna fotografie celé osoby a zde je podmínka poslat fotografii soutěžící v červeno-bílém modelu. Jestli to bude slávistický dres, tričko či jiné zajímavé oblečení, záleží pouze na soutěžících. Další fotografie – maximálně 5! – můžete přidat již podle svého vlastního uvážení. Fotografie by měly být aktuální, max. stáří půl roku.

V přihlášce dívka či její rodiče uvedou, jaký má soutěžící vztah k fotbalu a hlavně ke Slavii. Jak se dostala k fandění, co se jí na Slavii nejvíc líbí či jakého má oblíbeného hráče. Na závěr několik vět, proč zrovna ji by měla porota vybrat do dalšího kola.

Soutěže  Baby Slavia 2011 se mohou účastnit také dívky, které zkoušely štěstí  loni v soutěži MISS Slavia 2010, ovšem nevyhrály žádnou cenu, tzn. nepostoupily do finále.

Při nedodržení podmínek si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě dívku vyloučit ze soutěže.

Program Baby Slavia (Baby Slavia bude mít 2 kola)

1. kolo proběhne od 21.září do 7.října 2010 bez přímé účasti dívek, kdy bude proveden předvýběr došlých přihlášek a fotografií. Porota, složená z členů Fanklubu a Slavie, vybere 6 dívek, které postoupí do finále.

Finalistky budou požádány o krátké domácí video s verbálním, hudebním či pohybovým projevem na slávistické téma, které bude spolu s profilem každé dívky umístěno na webu fanklubu. Formát videa MPEG1, MEPG2 nebo WMV (Windows Media Video), délka videa max. 2 minuty.
Vítězku celé soutěže pak určí sami fanoušci hlasováním na slávistických internetových portálech, případně hlasováním pomocí SMS. Hlasování bude probíhat od 8. do 22. října 2010
Vyhlášení se uskuteční v listopadu 2010 při některém domácím zápase (7.11. s Jabloncem, případně 14.11. s Baníkem Ostrava).  Vítězná „Baby Slavia 2011“ bude při této příležitosti vyfotografována s hráčem A-týmu, kterého si vybere a obdrží ceny, věnované sponzory soutěže.

Povinnosti účastnic Baby Slavia

Vítězky soutěže, tedy dívky na na 1.-3. místě, v soutěži Baby Slavia 2011 mohou být požádány o spolupráci při propagaci Slavie či Fanklubu, např. focení, rozhovor apod.

Pořadatel soutěže, Fanklub SKS, si vyhrazuje právo na případné změny či úplné zrušení soutěže/í. Současně se Fanklub SKS zavazuje, že s osobními daty přihlášených dívek bude nakládáno v rámci příslušných zákonů ČR.