CO MOŽNÁ NEVÍTE O ZÁKUPECH, místě setkání všech slávistů dne 27. června 2009

ZÁKUPY mají v současné době asi 2 800 obyv. Oni i četní návštěvníci mohou využít služeb rozsáhlého sportovního areálu, koupaliště s tobogánem, stravovacích a ubytovacích zařízení i dvou čerpadel pohonných hmot a dobrého vlakového i autobusové spojení s okolím.