Slovo k organizovanému členství fanoušků SK Slavia Praha.

Nejeden náhodný čtenář se zamyslí nad tím, co to znamená být organizovaným slávistou. Popravdě přiznejme, že Odbor přátel (neboli přesněji Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – odbor přátel, OP) není jedinou organizací s celostátní působností sdružující fanoušky. Již po 6 let je zde i fotbalový Fanklub.

Jistě si řeknete, proč jsou zde 2 organizace, není mezi nimi rivalita? Možná, že tomu tak kdysi bylo, ale po valné hromadě v loňském roce se vzájemné vztahy narovnaly, vzájemně si pomáháme a doplňujeme se, především v oblasti zájezdů, akcí pro odbočky, členové obou organizací mají nárok na stejné slevy vstupného.
OP se zaměřuje i na další oddíly Slavie, má propracovanou strukturu fungujících odboček po českém a moravském venkově, ctí dlouhodobé tradice OP a vydává vlastní časopis. Fanklub se zaměřuje především na fotbal a organizování dění při vlastních zápasech. Musíme vyzdvihnout i fakt, že v době, kdy jsme svůj web neměli, vždy s ochotou dávali pro naše informace svůj web www.slavista.cz k dispozici.
Trochu se liší i forma členství – OP zůstává při původní praxi s legitimacemi a vylepovanými známkami, FK vždy na začátku nové sezóny (i z důvodu sponzoringu) vydává nové členské kartičky a je nutno se tedy přihlašovat znovu. Touto cestou chceme fanklubákům jejich pohostinství oplatit a uveřejňujeme i na našich stránkách výzvu pro sezónu 2009/10.  Další informace o Fanklubu naleznete na již výše zmíněném webu www.slavista.cz . nebo v případných dalších příspěvcích v této rubrice.

Dodejme jen to, že předpokládáme otevření společného sekretariátu OP a FK. I když budeme rádi, když si vyberete právě náš OP, rozhodně se nestane naším nepřítelem ten, kdo se rozhodne pro FK. Naopak! Ať je nás dohromady co nejvíce!

Dr.Michal Dobiáš
1. místopředseda OP