Zápis z výboru č. 8 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 6. září 2018 na stadionu Eden Aréna

Přítomni:Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Pomikal, Smetana,Váňa, Veselý, Vlnas

Sekretariát: Vršecký – omluven

Kontrolní komise: Havlíček, Krula, Tomčišin,Vavřina

Omluveni: Vršecký

Před projednáváním plánovaných bodů zasedání výboru FO-OP byla diskutována otázka chování fanoušků na zápasech Slavie a následné sankce od FAČR za nepatřičné vystupování části z nich. Kromě značných finančních postihů, které platí SK Slavia Praha – fotbal, a. s., hrozí i uzavření severní části stadionu, která je obsazována fanoušky Tribuny Sever. Pokud se situace nebude lepšit, přikročí klub k opatřením, která by měla vést k nápravě.

 1. Schválení programu: Program byl schválen všemi hlasy. 
 2. Schválení zápisu č. 7 ze zasedání výboru 2. 8. 2018: Zápis byl schválen všemi hlasy.
 3. Kontrola úkolů
  1. Úkol 32/1– Zajištění repliky Středoevropského poháru. Do jednání s Austrií Vídeň vstoupili aktivně zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. Do ČR byla přivezena pozlacená replika Středoevropského poháru, originál poháru se ztratil za 2. světové války a nelze jej dohledat. V současnosti se připravuje výroba kopie dle původní technické dokumentace. Výrobu by měla nakonec zaplatit SK Slavia Praha – fotbal a.s.. Pro FO-OP je úkol splněn
  2. Úkol 28/1: Členové výboru a kontrolní komise by siměli zprovoznit mailové schránky na doménové adrese ‚odborpratel‘.  Př. Ocetník je připraven provést instruktáž ohledně jejich zprovoznění. Pro zájemce z řad VV a KK je možno vyrobit reprezentativní vizitky. Do úvahy připadá i mimořádná schůze, na které by proběhla instruktáž. Nebude se dále sledovat.
  3. Úkol 2/3: Členové výboru se seznámí se vstupní analýzou stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí, členové výboru v případě upřesnění zašlou své připomínky. Na základě analýzy probíhá kontrola uzavřených smluv, případně jejich úprava. Úkol probíhá.
  4. Úkol 8/1: Úkol vyplývá z úkolu 2/3. Př Ocetník je pověřen kontrolou a úpravou smluv. Na základě kontroly a v případě potřeby navrhne řešení z hlediska efektivnosti.
  5. Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol trvá.
  6. Úkol 4/1: Zdokumentování exponátů a jejich stěhování v souvislosti s přípravou Muzea Slavie. Všechny historické předměty ve vlastnictví FO-OP budou poskytnuty k výběru do připravovaného muzea. Jejich kompletní inventarizace proběhne až návazně po provedení výběru některých z nich pro umístění v muzeu. Úkol probíhá.
  7. Úkol 5/1:Př. Váňa prostuduje úvodní verzi jednacího řádu a navrhne případné úpravy. Text se doplňuje. Úkol probíhá.
  8. Úkol 5/2: Příprava inzercí do Poločasu a na obrazovky stadionu. Vše je průběžně zajišťováno. Úkol je dlouhodobý, plnění se sleduje průběžně na schůzích.
  9. Úkol 6.1: Navrhnout jednotný design pro příspěvky FO-OP na všech dostupných klubových informačních kanálech. Koordinací pověřen př. Pomikal. Úkol je průběžně plněn.
  10. Úkol 6/2:Př. Ocetník zveřejní reklamu na ČBL na webu FO-OP. Úkol probíhá.
  11. Úkol 6/3: Sekretariát učiní dotaz e-mailem na odbočky, kolik výtisků ČBL budou požadovat. V případě, že neobdrží odpověď, osloví předsedy odboček telefonicky. Úkol trvá.
  12. Úkol 7/1:Př. Moulis zkusí zpracovat přehled výsledných tabulek všech fotbalových týmů Slavie v minulé sezóně 2017/2018. Úkol ve spolupráci s dalšími byl splněn.
 4. Informace předsedy: Př. Janáček kladně hodnotil možnost přednostního nákupu vstupenek pro členy FO-OP.
  1. Následně informoval o jednání se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. Michalem Býčkem a Janou Kaufnerovou ohledně promítání dokumentárního filmu  „Spolu jsme silnější“. Byla vytipována místa, kde by se film dal promítnout a spojit s následnou besedou. Akce by se zúčastňovali primárně členové odboček z daného regionu. Cena vstupenky byla stanovena na 100,- Kč.
  2. Během podzimu je předběžně plánováno promítání ve Strakonicích, Jičíně, Klatovech a Ústí nad Orlicí. Na jaře připadají v úvahu Kolín, Příbram a Třebíč. 
  3. Př. Krob doplnil, že i nadále se bude počítat s klasickými besedami, které by se plánovaly ve spolupráci s Janou Kaufnerovou. Pořadatel besedy by však měl zajistit účast minimálně 30 osob.
  4. Př. Janáček dále připomněl povinnost uspořádání valné hromady FO-OP, pravděpodobně v prosinci. Valná hromada by byla nevolební. 
  5. Připravují se další akce např. „Slávistické Dušičky“ nebo v České Lípě  „Slávistický parník“.
 5. Hodnocení Setkání slávistů v Kardašově Řečici
  • Setkání se jako celek vydařilo, vysoce byla hodnocena Univerzita Slavie v předvečer akce, proběhla osobní setkání členů odboček.  Při zahájení fotbalového turnaje upoutala malá houslistka, která zahrála jednu ze slávistických hymen. Turnaje se zúčastnilo 30 týmů. Bohužel nebyl realizován obvyklý doprovodný program.
  • Setkání s sebou ale přineslo i určitá negativa, např. rozkol mezi členy pořádající odbočky ohledně využití finančního výtěžku z akce, který vedl k rozdělení odbočky. Bylo diskutováno i chování některých účastníků akce, z které vyplynula určitá opatření. Fotbalové týmy by měly reprezentovat pouze jednotlivé odbočky, které by za chování svých členů týmu samy zodpovídaly. Pořadatel by měl připravit kromě závěrečného večera i doprovodný společenský program.
 6. Besedy na odbočkách, vč. distribuce dokumentu  „Spolu jsme silnější“: Bod byl již probrán v rámci informace předsedy – viz bod 4.
 7. Informace hospodáře:Informaci podal př. Ocetník.
  1. Stav finančních prostředků. Byla předána informace o stavu na bankovních účtech a pokladně.
  2. Byl založen nový účet u Fio banky, začalo se s převodem finančních prostředků z České spořitelny.
  3. Dotace od MŠMT. FO-OP obdržel finanční dotaci ve výši 150000 Kč na sportovní činnost mládeže.
  4. Stav členské základny. Ke dni schůze eviduje FO-OP 3271 členů, kteří se sdružují do více než 90 odboček. Bude zahájena kampaň za 100 odboček v roce stého výročí založení republiky.
 8. Informace zástupce kontrolní komiseProbíhá kontrola smluv, jinak je kontrolní komise bez připomínek.
 9. Informace sekretáře: V zastoupení př. Vršeckého informoval př. Ocetník.
  1. FO-OP pořádá zájezdy na zápasy Evropské ligy, bližší informace je možno získat na webových stránkách FO-OP.
  2. Pan Eisenhut upravil program používaný sekretariátem FO-OP.
 10. Informace o Červenobílých listech
  • Proběhlo druhé kolo korektur (z obvyklých čtyř). Př. Váňa upozornil na celkovou šíři korektur, v jejich rámci neprobíhá jen gramatická kontrola textu, ale i kontrola jeho věcné správnosti, úprava grafiky a celkového vyznění čísla.
  • Do tisku by ČBL měly jít v týdnu od 10. 9. 2018, následně pak rozesílány. Zároveň s ČBL budou rozesílány i členské karty pro sezonu 2018/2019.
 11. Informace o webových stránkách FO-OP: Web FO-OP funguje standardně, články jsou průběžně zveřejňovány.
 12. Informace o činnosti odboček
  • Konalo se:
   • 04.08.2018 – Slavia fans Krkonoše  2. Slávistický výšlap na Sněžku.
   • 25.08.2018 – Česká Lípa                Vikingské opékání špekáčků
   • 25.08.2018 – Šternberk                   Opékání selete 
   • 02.09.2018 – Praha                        Představení Prodaná nevěsta v Divoké Šárce
   • O víkendu 8. 9. 2018 se bude konat 2. ročník turnaje v malé kopané O dědkův pohár (Madden Cup) pořádaný odbočkou Area 114.
 13. Různé
  • Akce FO-OP jsou zveřejňovány i Facebooku.
  • Př. Ocetník upozornil na změnu platnosti členských karet, která je nově do konce června. Změna platnosti byla vyvolána potřebou uvádět na členské kartě slevový kód, který přiděluje SK Slavia Praha – fotbal a.s. členům FO-OP na začátku každé sezóny a který platí od začátku července do konce června následujícího roku. 
  • Příští rok se budou muset distribuovat členské karty již v červnu, bude snaha tomuto termínu přizpůsobit i vydání ČBL. 

Příští zasedání výboru FO-OP bude upřesněno.

Zapsal dne 6. září 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..