Zápis č. 14

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 10. května 2010  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík,  Kraft,  Moulis, Vršecký

Kontrolní komise:

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Kment, Smetana, Janáček

 1. 1. Kontrola zápisu

 • Síň slávy – záměr nebyl zatím realizován.
 • Razítka FO-OP – př. Eisenhut zajistil opravu textu, úkol splněn.
 • Schůzka zástupců FO-OP se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. – schůzka bude dojednána dle aktuální situace po ukončení ligy. Úkol trvá.
 • Členská karta, př. Chmelík předložil první návrh designu přední strany ve dvou variantách. Další návrh je přislíben. Př. Vršecký předložil další návrh na přední stranu karty, bude předáno k posouzení a zpracování návrháři. Konečné rozhodnutí bude provedeno po zhlédnutí všech zpracovaných variant, rozhodnuto by mělo být ještě před příštím zasedáním výboru, vzhledem k termínům realizace. K hlasování je možno využit e-mail.  Úkol trvá.
 • Valná hromada proběhla v pořádku, pamětní listy předány. Úkol splněn.
 • Kontakt s internacionály navázán, setkání proběhne 11. května, zúčastní se př. Chmelík.
 • Devadesátiny př. Voždy. Př. Dobiáš vyjádřil ochotu se zúčastnit, osloví přátele z odbočky ve Šternberku za účelem jejich účasti. Konečné obsazení delegace je tudíž třeba dohodnout po mailu. O případném daru nebylo rozhodnuto. Hráči nebyli osloveni. Úkol trvá.
 • Zveřejnění postupných kroků k členství v FO-OP. Postup zpracoval a zveřejnil př. Janáček na webových stránkách FO-OP. Úkol splněn.
 • Proběhla kontrola účasti na VH SK Slavia Praha o.s., je třeba zajistit dva náhradníky. Konečná sestava se dojedná s předsedou po mailu.
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá
 1. 2. Události

Př. Adamec seznámil přítomné:

 • s dotací od společnosti SYNOTTIP, týkající se činnosti FO-OP v oblasti malé kopané, práce s internacionály a příspěvků na evropské poháry. Byl projednán způsob vyúčtování dotace, vyúčtování musí proběhnout do konce měsíce května 2010.
 • se dvěmi fakturami od odbočky v Rožďalovicích, v souvislosti konáním setkání slávistů. Celková fakturovaná částka ve výši 25000,-Kč, která přesahuje obvykle poskytovanou výši dotace, byla přislíbena k úhradě předchozím sekretářem př. Riesnerem. Výbor odsouhlasil proplacení jedné z faktur ve výši 12500,-Kč.
 • s plánovanou akcí Fanklubu, udělení čestného členství bývalému hráči Kukovi, v době pořádání benefice Vl. Šmicra. Realizace této akce nebyla pořadatelem potvrzena. FO-OP se této případné akce neúčastní.
 1. 3. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut seznámil přítomné se stavem výběru příspěvků. Doposud vybráno téměř od 1400 členů, zatím nedošly platby od některých odboček. V souvislosti s pokračováním průkazek a nedostatku známek v nominální hodnotě 50,- Kč, výbor uložil př. Eisenhutovi zjistit cenu vytištění známek nových. Na nových známkách by neměla být již jejich nominální hodnota (výše příspěvku se může změnit), hodnota by mohla být rozlišena barevně.

 1. 4. Červenobílé listy, web

Př. Dobiáš informoval o přípravě letního vydání. Předpokládaný termín vydání je srpen 2010. Obsah by měl být tradiční, počítá se se zařazením zpráv z ostatních oddílů SK Slavia Praha.

Web je průběžně doplňován články, funguje.

 1. 5. Odbočky

Př. Dobiáš seznámil s akcemi na odbočkách:

Proběhlo:

 • 17. dubna – ples v Lovosicích, výborná účast
 • 30. dubna – čarodějnice v Rožďalovicích,  zaměřeno i na děti, zúčastnil se Zlámal a hráč Starý. Probíhalo kopání penalt. Akce se vydařila.

Plánuje se:

 • II. ročník turnaje v malé kopané, proběhne v Dobříči 15. května. Startovat bude 6 týmů. Slávistické suvenýry zajistí firma Fanzone. Proběhne i výstava fotek. V rámci akce se zúčastní dívčí taneční skupina. Součástí akce je charitativní sbírka pro nemocnici Motol.
 • Veleňská pentle 5. června.
 • Lounský „Majkoland“, proběhne 6. června. Přislíbil účast bývalý hráč Slavie Luža.

V rámci bodu př. Dobiáš informoval o problému s výběrem příspěvků v odbočce Bělá pod Bezdězem v souvislosti se změnou předsedy. Pokusí se celou věc vyřešit.

 1. 6. Různé

Př. Adamec podal zpřesňující informaci o kandidátech do předsednictva SK Slavia za oblast fotbalu. Valná hromada SK bude volební.

Příští zasedání výboru proběhne 22. června od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 10. května 2010  Jan Chmelík.