Zápis č. 20

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 23. listopadu 2010

v restauraci PH Slavia Praha.

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Kment, Kraft

Schůze byla zahájena blahopřáním př. Zuskovi, který se dožil 70 let. Za Odbor přátel mu poblahopřál a předal dárkový balíček př. Adamec

1. Kontrola zápisu

  • Úkoly ohledně blahopřání jubilantům byly splněny. Vedle již zmíněného blahopřání př. Zuskovi, proběhlo i blahopřání př. Krutskému, který obnovil své členství v FO-OP. Př. Krutskému poblahopřáli před zápasem s Ostravou za FO-OP př. Adamec a Chmelík spolu se zástupcem SK Slavia Praha fotbal a.s. panem Ondřejem Zlámalem. Př. Krutský se dožil 80. let.
  • Na webu FO-OP byly dohodnuty podmínky pro zveřejnění reklamy. Úkol splněn.

2. Odbočky

Informoval př. Dobiáš:

  • 28. října 2010 proběhl 2. ročník turnaje Kolinea Cup ve čtyřhrách.
  • Připravuje se „Kolínská kuželka“, která by měla proběhnout v Hit Bowling Pizzeria v Kutné Hoře v sobotu 11. 12. 2010 od 14 do17 hod.
  • V Rožďalovicích proběhne 4. prosince 2010 valná hromada místní odbočky, která bude spojena s Mikuláškou zábavou.
  • Dne 11. prosince 2010 proběhne turnaj v Chomutově a v Rokycanech
  • 19. prosince 2010 se chystá valná hromada v Brandýse nad Orlicí

Př. Adamec informoval o zájmu odbočky z Lomnice nad Popelkou uspořádat letní setkání slávistů. Setkání by se uskutečnilo ve spolupráci s místním fotbalovým oddílem a za podpory sponzorů. Vzhledem k již dříve projevenému zájmu odbočky Nečín, která již představila své plány a podnikla některé přípravné kroky, potvrdil výbor FO-OP pořadatelství Nečíně. Výbor nicméně oceňuje nabídku odbočky v Lomnici nad Popelkou a doufá, že by mohla setkání uspořádat následující rok. Odpověď odbočce Lomnice nad Popelkou napíše př. Dobiáš.

3. Červenobílé listy

Přípravu nového vydání Červenobílých listů přblížil Př. Dobiáš. Provádí lámání stránek a závěrečnou korekturu. Ve výtisku budou i články od dvou nových přispívatelů. Na titulní straně bude hráč Kisel, poslední strana obsahuje fotky fanoušků. Je počítáno se 44. stránkami, v čísle by měly být tři reklamy. Kromě tradičních rubrik je v obsahu článek, který zveřejňuje některé postřehy z 1. republiky.

4. Stav společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Ke stavu společnosti se postupně vyslovili všichni přítomní.

Př. Havlíček zmínil sportovní stránku, neexistuje kostra týmu, hraje se bez útočníků. Ekonomická situace je po předvedeném „velikášství“ kritická, provoz stadionu drahý. Jedním z řešení je prodej společnosti.

Př. Janáček vzpomněl na 60. léta minulého století, bohužel na záchranu v tomto duchu nejsou prostředky. V rámci úspor by se mělo šetřit spíše v oblasti marketingu a již méně v oblasti sportovní.

Př Smetana hodnotil problém ve třech částech:

1.      Převzetí Slavie od společnosti Enic, aniž by byly zajištěny dostatečné prostředky na provoz a další investice.

2.      „Opilost“ úspěchem po zisku titulu, nekritické hodnocení trenéra, rozbití vztahů uvnitř. V současné situaci to jenom s mladými hráči nelze utáhnout. Nutná je rovněž změna u realizačního týmu.

3.      Ekonomická stránka, nejsou prostředky na zabezpečení hráčů, chyby managementu

Př. Chmelík vidí příčinu současné situace v rezignaci vedení na důslednou kontrolu chodu společnosti. Do rukou jistých lidí byly dány rozsáhlé pravomoce bez zodpovědnosti za jejich činy. Plánované a uskutečněné výdaje neodpovídaly reálným příjmům. V oblasti sportovní chyběla oponentura.

Př. Moulis souhlasil s již vyřčeným, chyby byly jak v oblasti ekonomické tak sportovní.

Př. Dobiáš zmínil, že v krizových letech 1968, 1969 i 1973 měla Slavia vždy své tahouny, nyní je nevidí. Předchozí lidé ve vedení společnosti byli arogantní, bez sebereflexe. Strategie ve sportovní oblasti byla chybná.

Př. Vršecký připomněl nejasnou vlastnickou strukturu společnosti, vlastníci nejsou schopni předložit jakoukoli vizi, je zde neúcta k fanouškům, nepracuje marketing, nesouhlasí s převahou škrtů v oblasti mládeže.

Př. Horáček vidí počátek současného stavu již v příchodu Ing. Lešky, který dostatečně neznal fotbalové prostředí a rozloučil se s mnoha pracovníky z řad slávistů. V současnosti ředitel Platil sice udělal analýzu stavu, nicméně funkčnost je ochromena, neexistuje marketing, neexistuje slávistické zázemí, neznáme vlastníky. Je zde špatná funkce kontrolních orgánů. Prodej hráčů není řešením, ze Slavie zbude jen značka.

Př. Adamec zrekapituloval vývoj, výchova mládeže byla dobrá za pana Říčky, Enic financoval společnost formou půjček, byť některé kapitalizoval, vedly k zadlužení společnosti, při nedostatečných investicích do hráčů se tyto stávaly penězi vyhozenými, Enic nevytvořil podmínky pro budoucnost, nebyla stanovena pravidla pro zastávání funkcí ve společnosti, marketing nevytváří podmínky pro obchodní oddělení, nereagovalo se na chybná rozhodnutí. V určitých oblastech se investovalo do věcí zbytných, např. do prezentačního zařízení. Jak tedy pomoci Slavii? Jaké je řešení? Je třeba udělat analýzu a krizový plán chování vzhledem k možnostem v současné ekonomické situaci. Je třeba se opřít o pravověrné slávisty, kteří mají ke Slavii vztah srdeční a ne pouze finanční. Jedním z řešení je i prodej společnosti, ovšem nevypadá to, že by toto řešení bylo i řešením pro současné vlastníky.

Z diskuse vyplynul požadavek na sepsání otevřeného dopisu pro vedení společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. Př. Adamec shrne jednotlivé podněty, vytvoří základ, k němuž se elektronicky vyjádří a který případně doplní i ostatní členové výboru.

5. Různé

Výbor schválil záměr uspořádat slávistický společenský večer za spolupráce s Fanklubem. Večer by měl vyslat určitý signál o akceschopnosti slávistických fanoušků. Př. Chmelík zkusí oslovit herce Vladimíra Čecha s žádostí o spolupráci na moderování. Je třeba zpracovat program a celkový scénář večera. Př. Chmelík bude v této věci kontaktovat T. Dvorského, předsedu Fanklubu. Na příští schůzi by měly být známy předběžné celkové náklady k odsouhlasení. Přítomní členové výboru souhlasili se spoluúčastí na pořádání této akce ve výši 1000,-Kč.

Příští zasedání výboru proběhne 21. prosince 2010 v prostorách Board roomu Slavie. Sraz je v 17:25 před VIP recepcí.

Zapsal dne 23. listopadu 2010 Jan Chmelík.