Zápis č. 27

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. června 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Janáček, Smetana

1. Slávistické setkání

Př. Vršecký informoval o stavu příprav, vše jede dle plánu. Akce bude probíhat ve více rovinách, kromě sportovní (turnaj v kopané) je přípraven výlet do okolí (zatopené lomy) s doprovodnou vědomostní soutěží, večer bude na pořadu diskoples.

Do turnaje je přihlášeno 25 týmů, 24 týmů potvrdilo účast, 21 týmů již zaplatilo startovné. Hrát se bude na čtyřech hřištích ve čtyřech skupinách, pravděpodobně po šesti týmech. Základní hrací doba ve skupině je 10 minut, finále 2×10. O třetí místo se budou kopat penalty.

Časový plán:

9:30 – Zahájení (promluví předseda FO-OP Adamec, starosta Nečíně a předseda místního Sokola)

9:50 – Výkop první série utkání

10:00 – Výlet po okolí

14:00 – Beseda se zástupci SK Slavia Praha fotbal (Petrouš, Hurych, Zlámal)

18:30 – Výkop finále

Po finále ocenění týmů a vyhlášení vítěze

20:30 – Diskoples

Zázemí (sprchy, kabiny, občerstvení) je připraveno.

2. Aktuality

Př. Adamec pohovořil o aktuálním známém stavu společnosti SK Slavia Praha fotbal, zmínil se o dluzích společnosti a současných hlavních akcionářích (Natland potažmo Viscontia, Řebíček). Zdá se, že spor se společností Enic, včetně dluhu, byl vyřešen.

V případě účasti zástupců společnosti Natland na setkání slávistů v Nečíni je bude př. Adamec kontaktovat. Rovněž se pokusí navázat kontakt s Alešem Řebíčkem.

Proběhla schůze SDS (Sešívaní drží spolu), které se za FO-OP zúčastnili Adamec, Havlíček, Chmelík, Kment a Riesner. Dále byli přítomni zástupci Fanklubu, Tribuny Sever, Slávistických novin a Desítky pro domácí. Kromě problematiky okolo společnosti SK Slavia Praha fotbal (dluhy, akcionářská struktura, ochrana symbolů Slavie před zneužitím) se probírala možnost založení sdružení SDS. Ve věci vytvoření sdružení zaznívá různost názorů. Zástupci za FO-OP navrhli ponechat SDS jako platformu pro vyjádření stanovisek všech slávistických uskupení.

Př. Adamec nabídl všem zúčastněným možnost členství ve FO-OP.

3. Kontrola zápisu

  • Dotazník ohledně průkazek a členských karet byl rozeslán. Úkol splněn. Odezva byla malá. Na základě této odezvy výbor rozhodl ponechat současný stav. Průkazky jsou nadále v platnosti, členskou kartu obdrží člen, který bude mít zaplaceny členské příspěvky
  • Dopis odbočkám, které dosud neuhradily členské příspěvky, byl odeslán. Úkol splněn.

4. Odbočky

Př.Dobiáš informoval o proběhlých akcích na odbočkách:

Proběhlo:

  • 21.5. – se uskutečil Memoriál Petra Dünghübela v Dobříči. Zúčastnila se 4 mužstva. Proběhla humanitární akce, na onkologii bylo vybráno 11 100,-Kč.
  • 29.5. – plavba lodí Kolínea v Kolíně. Zúčastnili se zástupci z více odboček, loď byla téměř zaplněna
  • 3-5.6 – Super slávistický víkend, který obsahoval:

o        Dětský den + oslava 50 let Jirky Krafta v Příbrami

o        Oslava 30 let odbočky v Brandýse n. Orlicí

o        Lounský den v Maikolandu, zúčastnil se Ján Luža

  • 11.6. – Veleňská pentle, 2. ročník, velmi úspěšná akce, popsal př. Janáček na webu FO-OP.
  • 18.6. – Tradiční derby v pětiboji Brandýs/Česká Třebová

5. Červenobílé listy

O stavu příprav referoval př. Dobiáš. Předpokládaný termín vydání je začátek srpna, sekretariát zavolá do redakce a dohodne termíny zpracování. Články jsou z většiny hotové, provede se korekce a doplní se o další aktuality.  Po 18. červenci by se mělo číslo dočistit, předpokládají se 4 barevné strany.

Př. Kraft zajistil sponzorský dar od společnosti Arrow systems ve výši 10 000,-Kč

Př. Havlíček jednal o případném sponzorském daru, který by zprostředkoval od své společnosti M. Krob. Př. Chmelík zjistí aktuální stav věci, v případě reálného využití této možnosti, zprostředkuje kontakt se sekretariátem.

6. Hospodaření

Př. Eisenhut seznámill přítomné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu i v pokladně. Byla konstatována nutnost úspor, př. Eisenhut bude osobně přítomen na setkání v Nečíni, kde bude možnost si zaplatit členské příspěvky.

7. Různé

  • Př. Eisenhut vyjádřil potřebu digitálního loga FO-OP pro různá použití. Předání digitálního loga pro sekretariát zajistí př. Chmelík. O logo projevili zájem a bude jim zasláno i př. Kment, Dobiáš a Moulis.
  • Př Moulis informoval o rekondičním pobytu dětí, nejčastěji po transplantaci kostní dřeně, na který přivezl dárky od Domu dětí Radovánek z Kaznějova. Informoval o schůzce s přednostou Transplantační jednotky kostní dřeně profesorem Petrem Sedláčkem a PhDr. Marií Choniawkovou z Motola, na které byla domluvena další spolupráce a také využití 11 100,-Kč z charitativní sbírky a dražby, budou např. pořízeny kalendáře s fotografiemi z Olympiády v polské Wroclavi. Transplantační jednotka (TJ) společně s dětským oddělením Onkologie a Hematologie FN Motol Praha na podzim, zřejmě v září, zakládají občanské sdružení Donoor, které bude mít na starosti shánění prostředků a partnerů pro TJ. Cílem budou hlavně mimo nemocniční aktivity, výlety, olympiáda v polské Wroclawi, tábor, divadla atd. Dále informoval o svém připravovaném členství v Donooru, s cílem být jejich vyslancem a koordinátorem spolupráce se SK Slavia Praha a rovněž s FO-OP.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne na obvyklém místě na konci měsíce srpna. Přesné datum bude oznámeno. V případě potřeby dřívějšího zasedání svolá členy výboru mailem sekretariát.

Zapsal dne 21. června 2011 Jan Chmelík.