Zápis č. 39

Ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. srpna 2012  v restauraci PH Slavia Praha

 

Přítomni:                    Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise:      Janáček

Sekretariát:                            Eisenhut

Omluven:                   Horáček, Kyzr

 

 

 

V rámci zasedání výboru FO-OP popřáli přítomní členové výboru a KK př. Petru Kmentovi k jeho 70. narozeninám. Další blahopřání proběhne před utkáním Slavia-Brno, kde Petrovi Kmentovi jakožto olympijskému medailistovi a velkému slávistovi oficiálně popřeje zástupce SK Slavia Praha spolu s předsedou FO-OP př. Adamcem.  Článek o př. Kmentovi bude publikován i v časopise Slavie Poločas.

 

 

 

  1. 1.      Kontrola zápisu

 

Rozhovor s Mixou – př. Dobiáš zpracoval medailonek, úkol splněn.

 

Setkání slávistů v Plasích bylo na výborné úrovni, všechny plánované body programu byly naplněny. Setkání se účastnila oficiální delegace SK Slavie Praha, pánové generální ředitel Kusý a asistent trenéra „A“ týmu Poustka, se kterými proběhla beseda. V souvislosti s besedou výbor pro příští setkání doporučuje zvážit způsob, jak zajistit větší klid pro účastníky besedy. Výbor vyslovuje poděkování pořadatelům z odbočky Žilov. Úkol splněn.

 

Články do Poločasu – příspěvky do Poločasu z oblasti činnosti na odbočkách zpracovává po projednání s pí Nouzákovou př. Dobiáš. Úkol splněn. Výbor FO-OP se vyslovil negativně ve věci dostupnosti Poločasu na stadionu před utkáním. Od nové sezony se poločas prodává jeden výtisk za cenu 20,-Kč, přitom jeho distribuce k fanouškům vázne.

 

Upozornění na platbu příspěvku (odb.Jílemnice) – provedl písemně sekretariát, odbočka se ozvala a zaplatila. Úkol splněn.

 

Sjednocení organizací fanoušků – rozhovory s Fanklubem (zajišťují př. Chmelík a Kment) zatím neproběhly, úkol navázat kontakt v této věci pro př. Chmelíka a Kmenta trvá. V souvislosti se spoluprací fanoušků byla diskutována možnost vytvoření odbočky Tribuny sever. Styčnou osobou v této věci byl jmenován př. Vršecký.

 

Červenobílé listy vyšly v termínu, úkol splněn

 

 

  1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec informoval přítomné o problému rekreační jedenáctky FO-OP. V současnosti nemají dohodnut termín tréninků na umělé trávě v Edenu. Problémem je nedohoda s pracovníkem Slavie panem Trepešem, přitom dle smlouvy FO-OP s SK Slavia Praha fotbal má na zajištění tréninkových prostor ze strany Slavie mužstvo FO_OP nárok. Mužstvo FO-OP po rozepřích s financováním v souvislosti s osobou př. Ročně se již po dvakráte nezúčastnilo Setkání slávistů, byť účast potvrdilo, nicméně př. Adamec projedná vzniklou situaci s představiteli SK Slavie a pokusí se zjednat nápravu. Výbor FO-OP rozhodl, že lze akceptovat i nabídku na zajištění tréninkových prostor v Xaverově. V souvislosti se snahou zlepšit komunikaci se členy rekreační jedenáctky bude osloven př. Kočí. Př. Adamec mu nabídne kandidaturu do výboru FO-OP.

 

Výbor FO-OP se zabýval aktuálním stavem distribuce VIP vstupenek. V současné době jsou vstupenky přidělovány př. Čapkem, přidělování není organizované a pod kontrolou výboru FO_OP. Sekretář př. Eisenhut zjistí počet VIP vstupenek a systém současného přidělování. Od zápasu s Teplicemi (tj. od 19. září) by přidělování vstupenek mělo probíhat pod kontrolou výboru FO-OP.

 

Př. Adamec zmínil odchod V. Trubily do Dinama Minsk a problém získávání sponzorů.

 

 

 

  1. 3.      Valná hromada SK Slavia Praha OS

 

Valná hromada SK Slavia Praha proběhne 17. září 2012. Výbor FO-OP má předat jmenovitý seznam delegátů za FO-OP na VH. Delegáty na VH jsou všichni členové výboru FO-OP, zbývající účastníky doplní sekretariát ve spolupráci s př. Adamcem.

 

Jako kandidáty do výboru SK Slavia Praha o.s. výbor FO-OP navrhuje př. Adamce a Mixu.

 

Výbor FO-OP zároveň navrhuje na vyznamenání př. Adamce za jeho dlouholetou práci pro Slavii u příležitosti jeho šedesátin. Podání návrhu zajistí sekretariát.

 

 

 

  1. 4.      Odbočky

 

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

 

Proběhlo:

 

Společné dovolené:

Rožďalovice – týdenní dovolená s koly a celými rodinami.

Členové odbočky za Cvikov strávili společnou dovolenou na Litoměřicku.

Týdenní „cyklodovolenou“ absolvovali také členové odbočky v Brandýse nad Orlicí.

 

Turnaje:

Rožďalovice se zúčastnili turnaje v Černém dole (14.7.2012), získali 2. místo. Na dalším turnaji 21.7.2012 v rámci místní poutě obsadili místo třetí.

6.8. 2012 se brandýští spolu s dalšími 5ti týmy účastnili memoriálu S. Bartoše.

 

13. 7. 2012 – proběhla beseda v Brandýse nad Orlicí s Danem Šmejkalem a Mgr. Hurychem.
18. 8. 2012 – Cvikov, osmiboj Slavia-Sparta, na hřišti letos zvítězili sparťané.

 

Dále proběhlo:

Akce rovina u Kolína za účasti několika odboček.

Setkání v Libiši u příležitosti výročí Maikolandu a k narozeninám př. Maika. Přítomny odbočky Mělník, Kolín a bývalá odbočka Louny.

 

V souvislosti s pořádáním největší akce odboček a FO-OP, tj. Setkání slávistů, výbor diskutoval další místa možného konání. Zatím není určen kandidát, je zde možnost pořádat toto setkání v Praze v Xaverově nebo netradičně v nějaké zajímavé lokalitě spojené s činností Slavie, např. v lokalitě boudy Máma, kde absolvují hráči Slavie svá soustředění, tuto možnost prověří př. Havlíček ve spolupráci s př. Adamcem. Podmínky pronájmu hřiště v Peci zjistí př. Vršecký.

 

Možnosti pořádání Setkání slávistů se mohou prodiskutovat i na pravidelném setkání s odbočkami (některý víkend před utkáním Slavie doma, zatím se jeví termín 21. října 2012), konečný termín, kdy je třeba mít jasno, je leden 2013.

 

 

  1. 5.      Červenobílé listy

 

Červenobílé listy vyšly v termínu. Vše bylo zvládnuto. Na titulní straně je fotka Latky, zpracovalo se 2200 výtisků

Př. Dobiáš navrhuje dát do příštího čísla fiktivní rozhovor s „naším webem“. Jak, kdy a proč vznikl.

 

 

  1. 6.      Internacionálové

 

Výbor FO-OP probral situaci okolo internacionálů Slavie. Stále se scházi v restauraci „U parašutisty“, byť už v menším počtu. Př. Adamec se účastnil jejich posledního setkání a popřál bývalému trenérovi Forejtovi k jeho devadesátinám.

 

 

  1. 7.      Stav hospodaření

 

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Červenobílé listy včetně distribuce stály 61 300,-Kč, dalším výdajem bude platba za karty ve výši cca 15 tis. Kč.

Očekávanými příjmy jsou stále probíhající platby za příspěvky a další příjmy od inzerentů v ČBL ve výši 12 a 8 tis. Kč.

 

 

  1. 8.      Různé

 

Př. Havlíček připomněl, že nebylo vysloveno poděkování panu Niklovi, který zajistil dva vouchery na pobyt v boudě Máma v Krkonoších pro vítěze vědomostního kvízu při Setkání slávistů v Plasích. Výbor FO-OP uložil sekretáři takovéto oficiální poděkování sepsat a odeslat.

 

Př. Dobiáš informoval o zpracování článku o Knapkové, zlaté olympioničce a člence Slavie, byl převzat s necitlivými úpravami i oficiálním webem Slavie.

 

Př. Dobiáš informoval o spolupráci s př. Váňou v oblasti korekce článků na web.

 

Př. Chmelík zmínil případ Středoevropského poháru, který je v současnosti v Banja Luce (Бања Лука) v Republice srbské v Bosně. Ve věci získání repliky poháru se nejvíce angažuje Jana Kaufnerová (Jane), Př. Dobiáš byl osloven, co by osoba s touto oblastí obeznámená. V jednání je jeho zapůjčení do ČR.

 

Př Eisenhut zmínil nabídku Fr. Veselého účastnit se besed na odbočkách, ovšem za honorář. Zatím nabídka nebyla akceptována.

 

Př. Havlíček diskutoval blížicí se padesáté výročí založení Odboru přátel. Je třeba se na toto výročí připravit třeba i tím, že budeme představovat osoby VIP, které prošly Odborem přátel nebo s ním mají něco společného. Je třeba se zamyslit i nad financováním případných oslav. Nemělo by to být drahé, ale zároveň na úrovni, Odbor přátel je pojem.

 

Př. Adamec zmínil plán SK Slavie Praha fotbal a.s. pořádat ples 26. ledna 2013. Náklady značné, zaměřeno hlavně na sponzory.

 

Př. Dobiáš připomněl, že 120 let vzniku neslaví fotbal, ale celá Slavia.

 

Př. Havlíček zmínil možnost prodávat suvenýry Odboru přátel v prostorách Fanshopu. Je třeba dohoda. V souvislosti se suvenýry mluvil př. Janáček o potřebě větší aktivity.

 

Př. Janáček a př. Adamec diskutovali akci Dušičky, tj. návštěvy hrobů slavných slávistů v dušičkovém období. Letos by se tato akce měla spojit se 120. výročím vzniku Slavie. Je třeba se připravit a tuto akci i náležitě medializovat.

 

 

 

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 25. září 2012 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

 

 

Zapsal dne 21. srpna 2012 Jan Chmelík.