Zápis z výboru č. 21

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 3. srpna 2015 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a. s.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Váňa, Vršecký
Kontrolní komise: Horáček, Janáček
Omluveni: Moulis, Pomikal, Smetana, Vavřina
Sekretariát: Vršecký
Hosté: Myšinský
 1. Schválení programu

Vzhledem k návštěvě pana Myšinského, který požádal o vystoupení, bylo rozhodnuto zařadit bod hodnotící Setkání slávistů v Hodoníně hned na začátek programu jednání. Program jednání byl pak schválen všemi hlasy.

 1. Setkání Slávistů v Hodoníně

Př. Krob zhodnotil Setkání slávistů jako zdařilé. Hlavními body programu byly:

 1. Návštěva vinného sklípku ve vinařství Petra Marady v pátek večer (účast cca 100 lidí)
 2. Fotbalový turnaj v sobotu – 19 týmů
 3. Večerní zábava v sobotu – dobrý průběh i účast

Součástí programu byla i návštěva hrobu Ríši Šrámka, který býval duší hodonínské odbočky.  Kromě hlavních bodů programu, mohli účastníci navštívit ZOO, či se projet po Baťově kanálu, a to i  v neděli, po skončení Setkání.

Akce se však nevyhnula drobným nepříjemnostem v podobě nedoplatku za návštěvu vinného sklípku (vznikl komunikačním šumem, dodatečně vyřešeno) a poškození trampolíny pro děti, situované ve sportovním areálu, který měla odbočka OP v Hodoníně po dobu akce najatý.

Př. Myšinský seznámil přítomné s požadavkem majitele, který si nárokuje finanční částku na pořízení nové trampolíny ve výši pořizovací ceny původní trampolíny, tj. 5500,-Kč. Trampolínu dle svědka měla poničit skupina, která zde oslavovala vítězství v turnaji. Př. Myšinský požádal o příspěvek na pořízení nové trampolíny výbor FO-OP i vzhledem k nulovému zisku z celé akce. Hodně účastníků nakupovalo jídlo i pití u zmíněného majitele trampolíny, místo u stánku pořadatele, byť byli na tuto skutečnost upozorněni.

Po diskusi výbor FO-OP rozhodl, že vzhledem k tomu, že vítězný tým je součástí Fanklubu a nikoli FO-OP, bude výbor Fanklubu oficiálně vyzván minimálně k finanční spoluúčasti. Zároveň bude majitel poškozené trampolíny vyzván k předložení účtů dokladujících výši majitelovy investice do jejího nákupu.

Úkol 21/1: Sekretariát zajistí napsání výzvy Fanklubu se žádostí o finanční spoluúčast při případné náhradě poškozené trampolíny a napíše majiteli trampolíny výzvu k předložení dokladů k předmětné trampolíně.

Př. Myšinský poté opustil jednání.

 1. Schválení zápisu č. 20 ze zasedání výboru 18. 5. 2015

Po úpravě v číslování bodů úkolů byl zápis schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Budeme nadále sledovat.

Úkol 20/5: Př. Dobiáš zkusí navázat s př. Vavrušou spojení a zjistit současný stav týkající se opravy standarty. Úkol splněn. Standarta byla nově pořízena.

Úkol 20/6: V případě, že členové odbočky ve Šternberku budou i nadále odmítat komunikovat, sekretariát zjistí možnost vyloučení členů odbočky z FO-OP. Tato možnost by byla použita v krajním případě. Nemuselo dojít k naplnění úkolu.

Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Jako vedoucí týmu byl navržen př. Riesner, který vyjádřil s prací v týmu souhlas. Př. Riesner čeká na další informace o možných spolupracovnících i na určení vhodného prostoru pro uložení zdokumentovaných exponátů. Úkol trvá. V současné situaci společnosti Slavia-fotbal a.s. není v souvislosti se zajištěním prostoru pro uložení exponátů ve spolupráci s a.s. jasný další vývoj.

Úkol 18/5: V souvislosti s dalším pokračováním Univerzity Slavia, která by se měla věnovat brankářům, př. Krob zkusí pozvat Vaniaka, př. Vršecký zkontaktuje Zlámala a Černého. Úkol byl zrušen. V podzimním termínu by měla proběhnout Univerzita zaměřená na trenéry v souladu s nosným tématem nového vydání ČBL.

Úkol 18/6: Př. Vavřina zpracuje text o cca 5 trenérech do letního čísla ČBL, kteří se zapsali do historie slávistické kopané. Vzhledem k pracovním povinnostem př. Vavřiny může být článek zpracován později, případně nahrazen článkem od jiného autora. Úkol splněn.

Úkol 18/7: Př. Vršecký zajistí termín pro realizaci doplnění podpisového vzoru pro banku. Úkol trvá.

Úkol 18/8: Př. Chmelík dojedná závazný termín předání nové verze webu do provozu. Vzhledem k dodatečným požadavkům z naší strany byl termín spuštění posunut na 1. 6. 2015. Úkol splněn.

Úkol 18/9: Dopis na odbočky s dotazem, zda jsou schopny spolupracovat na realizaci přátelských přípravných zápasů Slavie, byl zatím pozastaven, konkrétní potřebné údaje doplní za Slavii Jiří Vrba. Rozeslán bude až dle aktuální situace. Úkol vzhledem k aktuální situaci zrušen.

 Úkol 19/4: Př. Krob projedná možné varianty řešení archivu s předsedou představenstva Slavie Adamem Řebíčkem. Proběhla schůzka s Adamem Řebíčkem, ovšem zatím k dohodě o získání potřebných prostor nedošlo. Úkol pozastaven. V současné situaci hrozící insolvence společnosti Slavia-fotbal a.s. je třeba se zaměřit na uložení exponátů patřících FO-OP mimo prostory společnosti.

 Úkol 21/2: Př. Krob spolu s př. Vršeckým projednají situaci a případné převzetí exponátů v majetku FO-OP s ředitelem komunikace společnosti Slavia-fotbal a.s. p. Vrbou. Př. Váňa sestylizuje výzvu na SN k poskytnutí úložných prostor pro archiv FO-OP.

Úkol 20/1: Př. Váňa napíše poděkování dárcům za poskytnutí významného finančního příspěvku, který bude využit na rekonstrukci hrobu J. W. Maddena. Úkol trvá, bude spojen s pozváním na křest ČBL, na kterém bude významným dárcům (Ondříček ml, zástupce Skotského obchodu) poděkováno.

Úkol 20/2: Př. Dobiáš ve spolupráci s pořadateli Setkání v Hodoníně připraví tipy na návštěvu místních pamětihodností. Úkol splněn.

Úkol 20/3: Redakční rada ČBL zajistí vydání e-ČBL do 30. 5. 2015. Úkol nesplněn vzhledem k časovému vytížení přípravy listinných ČBL. Do budoucna ale chceme e-ČBL využívat.

Úkol 20/4: Př. Vršecký dojedná s př. Téglem návrat putovního poháru do 10. 6. 2015. Úkol splněn.

 1. Informace předsedy FO-OP

Př. Krob se zaměřil na plán aktivit na podzim 2015. Připravuje se:

 • Univerzita Slavia – bude zaměřena na trenéry Slavie, zároveň proběhne křest nových ČBL, jejichž nosným tématem jsou právě významní slávističtí trenéři v čele s J. W. Maddenem. Termín byl stanoven na 2. 9. 2015. Ihned po návratu př. Pomikala z dovolené by měly začít práce na propagaci akce.

Úkol 21/3: Př. Pomikal připraví propagační materiály

Úkol 21/4: Př. Vršecký projedná s vydavatelem Poločasu vydání upoutávky na akci Univerzita Slavia.

 • Valná hromada FO-OP – proběhne v říjnu, termín se odvine od data příslušného domácího zápasu Slavie.
 • Tour de Slavia – podzimní výjezd na kolech po Praze.
 • Setkání u hrobu J. W. Maddena – proběhla rekonstrukce hrobu, bylo by dobré tuto skutečnost zviditelnit na veřejnosti, předběžně zjistíme možnost mediálního pokrytí tohoto setkání.
 • Dušičky – již tradiční putování po hrobech slavných slávistů.

Úkol pro všechny členy výboru je monitorování možností pořádání akcí, na které by bylo možno získat finanční příspěvek (grant) od radnice MČ Praha 10.

 1. Informace o webových stránkách

Uskutečnilo se spuštění nových webových stránek. Hlavním administrátorem se stal př. Ocetník, dosavadní administrátor p. Kabrna se bude věnovat eventuálním požadavkům z oblasti zajištění technického provozu (správa serveru a databáze).

Jedním z důležitých úkolů nyní je aktualizace údajů o odbočkách a přiblížit dění na aktivních odbočkách.

 1. Červenobílé listy

Konečná verze ČBL je hotová a byla předána do tiskárny k tisku. V tiskárně probíhá předtisková kontrola. Př. Váňa předložil ukázkové náhledy.

ČBL mají 60 stran, hlavním tématem je 150. výročí narození prvního trenéra Slavie J. W. Maddena a s tím spojené pojednání o dalších významných slávistických trenérech, včetně rozhovoru se současným trenérem A-mužstva D. Uhrinem ml. Kromě toho jsou zařazeny tradiční rubriky, další díl z historie OP či komiks. Obsahují i zmínku o pádu slávistického hokeje.

Tisk by měl být hotov 7. srpna 2015.

Výbor projednal návrh na zvýšení prodejní ceny ČBL. Po diskusi byla schválena nová cena ve výši 50,-Kč počínaje příštím číslem.

Úkol 21/5: Př. Vršecký projedná s př. Ocetníkem zveřejnění upoutávky na ČBL na Facebooku a s také s vydavatelem Poločasu v následujícím vydání. V Poločasu spojit s výzvou: „Staň se i Ty členem nejstarší fanouškovské organizace v Čechách a na Moravě“.

 1. Informace sekretáře

Informoval př. Vršecký.

 • Byla podána informace o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.
 • Novým předsedou odbočky Bělá pod Bezdězem se stal př. Pešl.
 • Zanikly odbočky Sokolov a Dobříš.
 • Nově vznikly odbočky Holice, Srdcaři z východu (Hořice), Kardašova Řečice a Tuchlovice dnes.
 • Doposud evidujeme platby od cca 1.500 členů, nezaplatilo ještě 8 odboček.
 • Nové členské karty budou hotové do čtrnácti dnů a budou rozeslány členům spolu s ČBL.
 • Cena rekonstrukce hrobu J. W. Maddena činí 11.000,- Kč, což je velmi přijatelné.
 • Ukončili jsme spolupráci s poskytovatelem mobilních služeb Vodafone a přešli jsme k T‑Mobile. Nabídka od původního poskytovatele činila 690,-Kč/měsíc, u nového je nabídka o 200,-Kč/měsíc lacinější.
 • Oslovila nás Národní knihovna a požádala o souhlas uvést odkaz na naše webové stránky do svého archivu. Výbor FO-OP vyslovil souhlas.
 • Př. Standa Procházka, autor slávistické hymny, se 7. srpna 2015 dožívá 96 let, návštěvu u něj provedou př. Krob a Vršecký.
 • Př. Vršecký rovněž informoval o dopisu, který zaslal př. Dlouhý. Dopis, který se zabýval mj. historií Setkání slávistů, byl následně přečten.
 1. Zprávy z odboček

Zprávy přednesl př. Dobiáš:

Konalo se:

 • 29.5. 2015 – Praha – výroční členská schůze odbočky Area 114 v restauraci „u Brejšků“
 • 30.5. 2015 – Klatovy – návštěva posledního zápasu Slavie se Slováckem spojená  objednanou vycházkou Univerzity Slavia „Po stopách prvních slávistů“. Účastnily se celé rodiny i s dětmi.
 • 13.6. 2015 – Veleň – Veleňská pentle, již šestý ročník opět hojně navštíven
 • 20.6. 2015 – Hodonín – Setkání slávistů, více jak 20 odboček.

Soustředění Slavie v Rakousku (Fügen) využili členové odboček Nečín a Area 114 k návštěvě a vyvěšení slávistických symbolů na jednom z vrcholků Alp.

 • 11.-18. 7. 2015 – Proběhla tradiční cyklistická dovolená odbočky Brandýs n. O. na jihu Čech.
 • 12.7. 2015 – Libiš – pietní vzpomínka na př. Maika k jeho nedožitým 80. narozeninám. Byly položeny květiny k jeho hrobu. Akce se zúčastnili i manželé Lužovi z Bratislavy.
 • 25.7. 2015 – Černý důl – fotbalový turnaj se letos nakonec nekonal, odbočka Rožďalovice zorganizovala náhradní horskou turistickou akci.
 • Slávisté z Havlíčkova Brodu se pravidelně scházejí k víkendovému sportování v místním areálu Na plovárenské.

Připravuje se:

 • 8.8. 2015 – Kolín – cyklistický výlet Rovina u Kolína
 • 15.8. 2015 – Šternberk – posezení k 25. výročí založení odbočky
 • 19.8. 2015 – Havlíčkův Brod – schůze odbočky
 • 22.8. 2015 – Česká Lípa – tradiční akce „Slávistické špekáčky“ na Lokomotivě
 • 6.9. 2015 – Brandýs n. O. – cyklistická akce pro veřejnost
 • 6.9. 2015 – Rožďalovice – slavnostní zasedání k 15. výročí odbočky v klubovně
 1. Různé
 • Př. Havlíček vzpomněl 70. narozeniny Viktora Sodomy, který nazpíval jednu z verzí slávistických hymen. Na významné osoby, které jsou, či byly nějakým způsobem spojeny se Slavií, by se zapomínat nemělo, může to pomoci k obnovení užších kontaktů s nimi.
 • Proběhla diskuse k současné sportovní i ekonomické situaci ve společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. vzhledem k zahájenému insolvenčnímu řízení.

Konání příštího zasedání výboru FO-OP bude operativně oznámeno. O přesném termínu, místu a hodině konání bude informovat členy výboru FO-OP sekretář př. Vršecký.

Zapsal dne 3. srpna 2015 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..