Zápis č. 13

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 13. dubna 2010

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík,  Moulis, Smetana,Vršecký

Kontrolní komise: Janáček, Kyzr

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Kment, Kraft

 1. 1. Kontrola zápisu

 • Síň slávy – záměr nebyl realizován, zatím odloženo, čeká se i na povolení E-Side
 • Sekretariát – př. Eisenhut se zapracoval
 • Razítka FO-OP – př. Eisenhut informoval o možném chybném textu na razítku FO-OP (PSČ), zároveň není známo, kde se nachází druhé razítko. Je třeba se dotázat př. Riesnera. Sekretář zkontroluje správný text na razítku a případně zajistí opravu.
 • Schůzka zástupců FO-OP se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. – schůzka proběhla, zúčastnili se př. Adamec, Dobiáš, Havlíček a Eisenhut, za a.s. Doležal, Zlámal a Tomasová. Během rozpravy nebyly probrány všechny připravené body. Bylo probráno:
  • Odkaz na web FO-OP na oficiálním webu Slavie
  • Oslava př. Maika na stadionu. Řediteli Doležalovi je třeba ale tuto věc připomenout.
  • Účast členů FO-OP na akcích Slavie. Účast např. na plese je třeba zlepšit, problém je ovšem s výší ceny vstupenky
  • Pomoc při prodeji permanentek, př. Dobiáš zpracuje pro příští jednání přehled permanentek prodaných v rámci FO-OP
  • Lepší informovanost o akcích FO-OP
  • Další jednání bude dohodnuto na termín po skončení ligy.
 • ČBL listy byly distribuovány, úkol splněn
 • Na web byly doplněny zápisy ze schůzí výboru FO-OP, úkol splněn
 • Členská karta, př. Chmelík dojednal zpracování návrhu designu přední strany. Zadní bude beze změn, pouze se případně změní sponzoři
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá
 1. 2. Události

Př. Adamec ještě jednou zhodnotil schůzku s Mgr. Doležalem. Dále komentoval situaci okolo odvolání trenéra.  Předložil návrh na delegáty na Valnou hromadu SK Slavia Praha o.s.  Po úpravě stanov je jejich počet snížen na patnáct. Jako delegáti se zúčastní všichni členové výboru. Výbor FO_OP odsouhlasil delegáty na VH a kandidaturu př. Adamce do předsednictva SK Slavia Praha o.s.

 1. 3. Odbočky

Př. Dobiáš seznámil s akcemi na odbočkách:

 • 6. března – Dětský rej v Rožďalovicích, v rámci akce proběhla i informační schůzka o přípravě setkání slávistů v červnu v Rožďalovicích
 • 3. dubna  – proběhl ples v Sudově Hlavně
 • 10. dubna – „bowlení“ v Kutné Hoře, pořádala odbočka Kolín, po akci proběhla diskuse mezi členy FO-OP

Plánuje se:

 • 17. dubna – ples v Lovosicích
 • 30. dubna – čarodějnice v Rožďalovicích

V rámci bodu př. Dobiáš informoval o současném rozložení členů FO-OP na základě loňských zaplacených příspěvků. V odbočkách se sdružuje 1085 členů, 980 je členů individuálních

 1. 4. Valná hromada FO-OP

Valná hromada proběhne v neděli 18. dubna 2010 od 11:00 hodin v hotelu Slavia. Členové výboru se sejdou již v 10:00 hod. Valná hromada není volební.

Výbor FO-OP schválil návrh personálního obsazení valné hromady:

Pracovní předsednictvo:  řídící VH př. Smetana, dále pak př. Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík

Jako hosté budou pozváni:           Mgr. Doležal za SK Slavia Praha fotbal a.s.

Ing. Jiří Huptych za SK Slavia Praha o.s.

Ing. Tomáš Dvorský za Fanklub Slavie Praha

Mandátová komise: př. Dobiáš, Moulis, Vršecký

Návrhová komise: př. Riesner, Janáček, Eisenhut, Kyzr

Výbor FO-OP následně schválil návrh jednacího řádu a jednotlivé body valné hromady.

V rámci valné hromady bude předána standarda FO-OP pořadateli setkání slávistů, přátelům z Rožďalovic.

Rovněž bude předán pamětní list př. Čapkovi u příležitosti jeho šedesátin a př. Riesnerovi za zásluhy o Odbor přátel. Př. Čapkovi by měl být předán menší dárek před utkáním s Příbramí 1. května 2010.

Př. Eisenhut zkontroluje přípravu občerstvení pro účastníky valné hromady.

 1. 5. Zpráva o hospodaření

Př. Eisenhut informoval o stavu financí FO-OP. Seznámil přítomné se stavem na bankovním účtu a v pokladně. Dále seznámil přítomné s množstvím finančních prostředků vázaných a volných.

Příjmy od počátku roku byly zajišťovány příspěvky od členů. Byla podána zpráva o dosud přijatých platbách z odboček a od jednotlivců.

Na stránce výdajů jsou jedním z hlavních výdajů náklady na vydání Červenobílých listů.

 1. 6. Různé

Př. Moulis podal informaci o memoriálu, který pořádá odbočka Žilov v Dobříči. Dále představil své podněty pro práci výboru a členů FO-OP v oblastech:

 • Způsob jednání výboru
 • Navyšování členské základny, nabídnout členství současným hráčům
 • Zajišťování servisu pro členy FO-OP
 • Práce s internacionály, sledování jubileí, úkol: př. Chmelík zajistí kontakt na internacionála Andrejkoviče (internacionálové se scházejí každé první úterý v měsíci v restauraci U parašutisty)
 • Zajištění reklamy, je třeba dostat naše akce i na oficiální web, případně na stadion, letos má setkání slávistů desetileté jubileum
 • Zjišťování potřeb odboček
 • Spolupráce s dalšími fanouškovskými subjekty (Fanklub, Ultras)

Př. Chmelík informoval o devadesátinách zakládajícího člena Odboru přátel pana Voždy.  Obrátil se na nás jeho zeť pan Úlehla se žádostí o naši účast na narozeninových oslavách spolu se zajištěním účasti některého z hráčů nynějších nebo i dřívějších. Výbor FO-OP odsouhlasil účast, z hráčů bude osloven Bejbl nebo Vaniak.

Př. Janáček informoval o bowlingovém turnaji v Kutné Hoře. Zúčastnilo se 16 týmů, což představovalo 50 hráčů. Poděkoval za účast př. Dobiášovi a Čapkovi.

Navrhl zpracovat posloupnost kroků, které je třeba učinit při vstupu do FO-OP a při založení odbočky OP. Nabídl tento postup zpracovat a zveřejnit na internetu. Výbor FO-OP souhlasil.

Vzhledem k rozlučce Vl. Šmicera s aktivní činností, která bude 11. května 2010, další zasedání výboru FO-OP proběhne 10. května 2010 (pondělí!!) v 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 13. dubna 2010  Jan Chmelík.