Zápis č. 30

Ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 18. října 2011 v restauraci PH Slavia Praha.

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Moulis, Vršecký

Kontrolní komise: Kyzr

Sekretariát: Čapek

Omluveni: Janáček, Kment, Kraft, Smetana

 1. 1. Kontrola zápisu

Komerční aktivity – Firma, která by měla produkovat zboží obsahující logo FO-OP nebo jeho část, byla založena, čekáme na kontakt, aby mohla být sepsána smlouva. Úkol trvá.

Zajištění placené reklamy – př. Chmelíka kontaktoval Daniel Pečenka z vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., který bude mít návrh reklamy na starosti. Termín 15. listopad na dodání návrhu  byl odsouhlasen. Smlouva, která byla panu Pečenkovi zaslána k podpisu, zatím nedorazila zpět. Úkol trvá.

Internacionálové – Př. Adamec a Dobiáš se zúčastnili schůzky s internacionály. Byly probrány otázky zajímající obě strany. Byl předán finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč. Úkol splněn.

Odbočky – návštěva odboček, které mají určité provozní problémy, zatím nebyla realizována. Návštěvu přislíbil př. Dobiáš. Úkol trvá.

 1. 2. Aktuality

Př. Adamec referoval o připravované schůzce zástupců SDS s vedením SK Slavia Praha fotbal a.s. která by měla proběhnout 19. října 2011. Schůzky by se měli pravidelně opakovat, cílem je zlepšení komunikace a výměna názorů na aktuální dění.

V neděli 23. října 2011 proběhne od 12:30 hodin setkání zástupců odboček. Salonek Mirko Huptycha je zajištěn. Na setkání přislíbil návštěvu člen předsednictva SK Slavia Praha fotbal a.s. pan Adam Řebíček.

Proběhla diskuse nad požadavkem I. Bicana na sejmutí fotky P. Bicana z průčelí stadionu. Je možné, že za touto akcí pana Bicana stojí třetí subjekt.

Byl zhodnocen průběh zápasu s Viktorií Žižkov. Hra se zatím nezlepšila, první poločas byl velmi špatný.

Rozsáhle byl diskutován příchod nového trenéra Františka Straky do Slavie. Většina členů výboru vyjádřila nesouhlas s jeho angažováním. Nicméně bylo konstatováno, že pracovně právní vztahy a řízení společnosti jsou plně v kompetenci majitele společnosti. V této souvislosti byl probrán probíhající protest fanoušků Slavie vůči F. Strakovi. V průběhu samotného zápasu na Žižkově nedošlo k incidentu, který by poškodil Slavii. Byla diskutována vhodnost skandování fanoušků, názory členů výboru nebyly zcela jednotné. Výsledkem diskuse je konstatování, že angažování F. Straky bylo mírně řečeno necitlivé a nelze se divit reakcím ze strany fanoušků. Protestujme, ale  na druhé straně je nutno si uvědomit, že radikalismus k řešení problémů nepovede. Př. Dobiáš byl požádán o sepsání článku, který by tento názor prezentoval na webu FO-OP.

Př. Chmelík zmínil připravované setkání „pětiletých permanentkářů“ v boardroomu s některým členem vedení společnosti SK Slavia Praha fotbal a.s. Setkání proběhne 23. října od 13:00 hod. Účastníci by měli obdržet dres Slavie Praha.

 1. 3. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš.

Odbočka Kolín:

 • 9. října – kuželna Pardubice „O perníkový Eden“
 • 28. října – Kolinea Cup – tenisové klání
 • 3. prosince – plánuje se „Slávistická kuželka“

Odbočka Brandýs nad Orlicí

 • 22. října – posvícení pro členy odbočky s partnery
 • 17. listopadu – Brandýská koule, bowling pro občany Brandýsa a členy brandýských

Odbočka Dobrovíz

Posvícenské utkání Slavia – Sparta. Slavia zvítězila 5:2.

Odbočka Rožďalovice

 • 4. září – přáteláček s pivní gardou v Městci Králové
 • 10. prosince – VČS s následnou zábavou
 1. 4. Červenobílé listy

Př. Dobiáš ve stručnosti informoval o přípravě prosincového vydání.

Pomalu se blíží závěrečná fáze, př. Macháček dodal zajímavý článek „Neslované ve Slavii“. Podařilo se získat reklamu od p Horského. Prostřední dvoustrana může být barevná.

 1. 5. Různé

Byla diskutována celková koncepce budování týmu Slavie v oblasti sportovní. Je zde vidět absence kvalitního sportovního ředitele.

Vysloveno poděkování př. Moulisovi za jeho angažmá ve věci občanského sdružení DONOR a podpoře transplantační jednotky v Motole. Byla zmíněna akce, která proběhla před zápasem s Duklou Praha i organizace výstavy.

Př. Dobiáš zmínil dopis od pana Kužele z Nové Paky, který by rád viděl v ČBL více aktuálních informací. Ovšem ČBL mají účel magazínu už vzhledem k jejich periodicitě vydání.

Př. Čapek informoval o zbývajících slávistických suvenýrech. Měly by se dále prodávat.

Podána informace o výstavě slávistických obrazů na Praze 8

Př. Dobiáš referoval o spolupráci FK Příbram s Hajdukem Split, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci při výchově mladých hráčů. Zde se opět projevila laxnost vedení Slavie, která se svým sesterským klubem takovouto spolupráci navázat nedokázala.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 22. listopadu 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 18. října 2011 Jan Chmelík.