Zápis č. 42

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 20. listopadu 2012  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík, Kment, Moulis,Vršecký

Kontrolní komise: Horáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Havlíček, Janáček, Kraft, Smetana

 1. 1.      Kontrola zápisu

Sjednocení organizací fanoušků – Př. Kment a Chmelík zpracovali pracovní materiál, který srovnává představy členů Fanklubu a FO-OP ohledně případné fúze Odboru přátel s Fanklubem. Svými názory k jednotlivým okruhům se podíleli: Adamec, Čapek, Dobiáš, Chmelík, Kment a Vršecký. Úkol splněn.

Setkání slávistů 2013 – př. Vršecký prověřil možnost konání setkání ve Veleni. Není k dispozici místo pro konání zábavy. Tuto akci zvažují pořádat nejdříve za dva roky.

Př. Adamec zjišťoval stav na Xaverově, setkání pořádat lze. Konečné rozhodnutí musí být přijato nejpozději v lednu.

Oslavy 50. výročí založení OP – plánují se články v ČBL, předávání plaket a vydání odznaku. Vše v přípravách. Úkol trvá.

Slávistické dušičky – dne 4. 11. 2012 byly navštíveny hroby Internacionálů Slavie Praha, pp. Maddeny, Pláničky, Bicana a F. Veselého, zúčastnilo se cca 15 slávistů. Kromě této akce navštívili př. Dobiáš a Janáček hrob př. Růžka v Červeném Kostelci. Úkol splněn.

Fotbalové dresy na webu – př. Chmelík kontaktoval zástupce společnosti Attacktrade spol. s r.o., na jejichž stránky a obchod s dresy je odkaz na webu FO-OP. FO-OP má inkasovat finanční odměnu, pokud dojde k objednávce dresu a objednávající přišel z webových stránek FO-OP. Dle jejich sdělení k tomuto případu nedošlo. Paušální platbu odmítají. Jejich odkaz na webu je zatím ponechán, ale v případě lepšího využití místa bude odstraněn. Úkol splněn.

 1. 2.      Zprávy sekretariátu

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně. Zároveň byla podána informace o plánovaných výdajích i příjmech do konce roku 2012.

Příjmy nelze přesně specifikovat. Očekávají se některé doplatky za členství z odboček (např. Havlíčkův Brod, Nová Paka, Dobříš), doplatila si odbočka Hronov.

Možným příjmem jsou platby za reklamu v ČBL, zatím není přesně dohodnuto.

Př. Eisenhut i nadále trvá na své demisi k 1. březnu 2013. Možným nástupcem je př. Vršecký.

 1. 3.      Odbočky

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

Plánuje se:

 • Kolínská slávistická kuželka – sobota 1. prosince v Kutné Hoře
 • Členská schůze odbočky Rožďalovice – sobota 8. prosince v Rožďalovicích v místní slávistické klubovně. Účast přislíbil trenér Rada. Zároveň zde proběhne i další výjezdní zasedání Univerzity Slavia.
 1. 4.      Slávistický večer

Př. Chmelík informoval o stavu příprav Slávistického večera. Je možno využít prostor v hotelích Amarilis a Iris. Zatím je blokován termín 15. nebo 16. února 2013. Největší překážkou pořádání je zajištění finančního pokrytí akce. Finanční zdroje zřejmě rozhodnou i o velikosti formátu pořádané akce, je třeba počítat i s akcí, kde k poslechu a tanci bude hrát reprodukovaná hudba.

Př. Vršecký podal informaci o termínech pololetních prázdnin. V Praze budou začínat již 11. února a budou trvat do 24. února 2013. Členové výboru byli upozorněni na nevhodnost termínu 15. února pro SV právě vzhledem k probíhajícím prázdninám v celé Praze. Po diskusi a vzhledem k této skutečnosti výbor FO-OP doporučuje konat Slávistický večer někdy v březnovém termínu. Zároveň byl př. Dobiáš pověřen po projednání s př. Váňou upravit článek o Slávistickém večeru v ČBL tak, aby konání a termín této akce nebyl pevně dán. Již blokované termíny v hotelích by měli být uvolněny. Zajistí př. Chmelík.

 1. 5.      Web

Výbor FO-OP projednal různé pohledy na stav a úroveň webu FO-OP a různé názory hlavně mezi př. Dobiášem a př. Váňou na způsob a kontrolu publikování článků obecně. Po diskusi, kdy se k problematice vyjádřila většina přítomných, byl ponechán současný stav kontrol, tj. za publikování článků a jejich věcnou i gramatickou správnost odpovídají př. Dobiáš a př. Chmelík. Pokud se bude jednat o složitější slovní útvar, může proběhnout dvouúrovňová kontrola zapojením př. Váni, který má s korekturami textů pracovní zkušenosti.

 1. 6.      Fúze FO-OP a Fanklubu

Přítomní členové výboru FO-OP se seznámili s pracovním materiálem, který porovnává návrhy zástupců Fanklubu a členů výboru FO-OP. Byly projednány jednotlivé okruhy, které je třeba vyřešit:

 • Název nového subjektu
 • Organizační uspořádání
 • Finance a závazky
 • Logo
 • Způsob registrace (průkazky, karty)
 • Členské příspěvky
 • Evidence členů, databáze
 • Webová prezentace
 • Vydávané tiskoviny (ČBL)
 • Sekretariát
 • Výsledek fúze, změna stanov

Po rozsáhlé diskusi, bylo konstatováno, že představy členů výboru FO-OP se značnou mírou liší od představ zpracovaných zástupci Fanklubu. Vzhledem k tomu, že zároveň byly i vzájemné postoje některých členů výboru FO-OP k jednotlivým okruhům též rozdílné, bude projednávání materiálu pokračovat na prosincové schůzi výboru FO-OP.

 1. 7.      Různé

–         Př. Kyncl, bývalý předseda fotbalového oddílu Slavia Praha, se dožívá 90 let. Sekretariát zajistí poslání blahopřejného listu. Sekretariát zároveň zjistí, zda proběhne blahopřání na stadionu v Edenu před utkáním s Baníkem Ostrava, pokud ano, zúčastní se ho př. Adamec. Pokud akce s blahopřáním neproběhne, bude př. Kyncl pozván na příští zasedání výboru FO-OP.

Před utkáním s Baníkem se bude na ploše stadionu loučit s aktivní kariérou hráč S. Vlček. Za FO-OP poblahopřejí př. Adamec a Dobiáš.

V obou případech sekretariát zajistí věcný dar.

–         Př. Adamec oznámil, že již nebude v příštím volebním období kandidovat do výboru FO-OP. Vzhledem k této skutečnosti bude na příští schůzi výboru FO-OP pozván možný nový člen výboru a zároveň i kandidát na předsedu př. Krob.

Dalšími možnými novými členy výboru jsou př. Váňa a Pomikal. Oba dva budou pozváni na některý z dalších výborů FO-OP.

–         Výbor byl seznámen s rezignací marketingového ředitele SK Slavia Praha pana Malíka k 1. listopadu 2012. Nově nastoupivší ředitelka byla nucena odstoupit vzhledem k svému současnému zdravotnímu stavu. Nový ředitel zatím není znám.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 18. prosince 2012 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 20. listopadu 2012 Jan Chmelík.