Zápis č. 47

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 9. dubna 2013 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Smetana, Vršecký
Kontrolní komise: Janáček
Sekretariát: Eisenhut
Omluveni: Horáček, Kraft, Kyzr, Moulis
Hosté: Krob. Pomikal

1. Kontrola zápisu

Parník – př. Chmelík a Krob doplnili cenovou nabídku. V ceně parníku je i drobné pohoštění (guláš), nicméně je nutno počítat s celkovou cenou okolo 50 000,-Kč. Rezervace minimálně měsíc předem. K věci proběhla diskuse o vhodnosti této akce v souvislosti se zájmem členů OP i termínem. Otázkou je rovněž zajištění programu. Je možnost uspořádat i jinou akci ve stylu Slávistického večera. Výbor doporučuje dubnový parník nepořádat a rozhodnutí o typu akce a termínu nechat na nově zvolený výbor. Úkol trvá.

Oslavy 120. výročí vzniku Slavie v ND – diskuse k této akci se stává evergreenem výborových schůzí. Výbor FO-OP rozhodl nově definovat pravidla komunikace se zástupci SK Slavia Praha fotbal. Běžná denní komunikace by měla být vedena ze strany sekretariátu, účelovou komunikaci se vztahem k nějaké události pořádané střídavě i souběžně oběma subjekty (tj. SK Slavia Praha fotbal i FO-OP) by měl zajišťovat ve spolupráci se sekretariátem jmenovaný člen výboru FO-OP. Vydefinování pravidel bude úkolem pro nový výbor.
V souvislosti s komunikací byl zmíněn mail př. Moulise, ve kterém upozorňuje na skutečnost, že SK Slavia Praha fotbal a.s. by měla mít od příští sezony povinnost jmenovat osobu, která by komunikovala s fanoušky, klubem i policií s cílem předcházení konfliktů při zápasech klubu.

Výpočetní technika – př. Vršecký informoval o stavu SW i HW používaného na sekretariátu FO-OP. Software je jednoduchý na obsluhu a funkční, jednotlivé moduly i databáze běží v prostředí Fox. Z hlediska funkčnosti není akutní potřeba tento SW okamžitě nahrazovat. Horší situace je u používaného systémového SW (aktuálně se používá Windows 2000) a vlastního hardware, který je již morálně zastaralý a doporučuje jeho výměnu spolu se systémem. Př. Chmelík připraví návrh minimální konfigurace počítače, která by splňovala požadavky cenové i funkční. S př. Eisenhutem byla dohodnuta spolupráce ve vztahu k dalšímu používání jím vyvinuté aplikace.

2. Aktuality

Př. Krob informoval o pochodu slávistů před derby se Spartou. Cílem je vytvořit rekord v počtu pochodujících fanoušků v dresech. Sraz je v den derby v 15:15 v Edenu.

Př. Pomikal informoval o sdělení p Malíka. Před derby proběhne studio Fotbal v prostorách žižkovské věže zaměřené na derby. Slavia by měla zajistit přítomnost 6ti fanoušků. Předběžně se přihlásil př. Havlíček a Vršecký. Do budoucnosti je plánován takovýto typ studia Fotbal v sobotu, kdy by se také měla odehrát většina zápasů ligového kola.

3. Odbočky

O akcích informoval Př. Dobiáš:

Proběhlo:

23.3. Bowling v Kutné Hoře aneb „Potkali se u Kolína“. Vynikající příprava pod taktovkou př. Janáčka. Zvítězilo družstvo z Rokycan.

27.3. Výroční VH v Příbrami v restauraci U Simony. Zúčastnil se a besedoval Standa Vlček.

3.4. Proběhl další seminář Univerzity Slavia tentokrát s tématem „Slávisté ve službách v cizině“. V profesorském sboru za OP zasedli př. Dobiáš a Váňa. Výborný scénář př. Kroba a Pomikala. S fanoušky besedoval R. Skácel. Neprobraná „látka“ bude předmětem dalšího semináře.

Př. Dobiáš dále informoval o některých materiálech, které jsou určeny ke zveřejnění na webu OP.

4. Geocaching

Př. Chmelík informoval o stavu příprav na spuštění akce. Stále se čeká na vyjádření supervizora ve vztahu k umístění „kešky“ v prostorách Fanshopu a spojení s akcí Univerzita Slavia.

5. Zprávy sekretariátu

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.
Zatím zaplatilo členské příspěvky okolo 750 členů
Na účet došla platba od Fanshopu za užívání ochranných známek FO-OP. K proplacení jsou připraveny faktury za telefon a účetnictví.

6. Stanovy

Členové výboru dostali návrhy na změny a doplnění znění stanov FO-OP, které zpracovali př. Kment a Chmelík. K navrhovanému znění se písemně vyjádřil př. Dobiáš. Výbor potvrdil jeho doplňující návrhy, které oslovují všechny slávisty, nikoli jen fotbalisty a schválil následující úpravy znění:

Článek II. odst. 2. na nové znění: Cílem FO-OP je zajištění integrace příznivců SK Slavia Praha.
Článek III. Členská základna, bod Čestné členství na nové znění: Čestné členství – osoby, které se výrazným způsobem zasloužily o prestiž jména SK Slavia Praha.

Jiné doplňující návrhy nebyly evidovány.

Kompletní návrh na změnu znění některých článků stanov a jejich doplnění bude předložen VH ke schválení.

7. Volební Valná hromada FO-OP

Výbor FO-OP potvrdil termín VH na neděli 21. dubna 2013, kdy by podle rozpisu měla hrát Slavia domácí zápas. Začátek VH bude ve 13:00, prezence bude probíhat od 12:00 hod.

Výbor FO-OP potvrdil již avizované složení pracovního předsednictva a komisí:

Řídící schůze: Václav Smetana
Pracovní předsednictvo: Ladislav Adamec, Michal Dobiáš, Petr Kment,
Václav Smetana (řídící schůze), Jan Chmelík (zapisovatel)
Mandátová komise: Michal Dobiáš, Pavel Moulis, Petr Vršecký
Volební komise: Jindřich Riesner, Jiří Horáček, Michael Janáček
Návrhová komise: Petr Kment, Martin Krob, Miroslav Pomikal

Jednací a volební řád spolu s programem vytiskl př. Chmelík.

Výbor FO-OP doplnil kandidátku výboru o př. Vondrku. V současnosti kandiduje 11 členů FO-OP (abecedně):

1. RNDr. Michal Dobiáš
2. Ing. Jiří Havlíček
3. Ing. Jan Chmelík
4. PaedDr. Petr Kment
5. Ing. Martin Krob
6. Pavel Moulis
7. Miroslav Pomikal
8. Ing. Václav Smetana
9. JUDr. Vlastimil Váňa
10. Josef Vondrka
11. Mgr. Petr Vršecký

Kandidáti do kontrolní komise:

1. Jiří Horáček
2. MUDr. Michael Janáček
3. Karel Vavřina

Další kandidáti mohou být doplněni návrhy z pléna.

Změna nastala v návrhu delegátů FO-OP na VH SK Slavia Praha. Místo JUDr. Pavla Kyzra je nominován MUDr. Michael Janáček.

Př. Chmelík zajistí opravu a vytištění seznamu delegátů spolu s volebními lístky do výboru a kontrolní komise FO-OP.

8. Různé

Př. Pomikal informoval o výsledku sporu Fanshopu s Fanklubem ohledně používání ochranných značek. Zástupci Fanklubu po poradě s právníky od jejich používání ustoupili.

Proběhla diskuse ke klipům oslovující fanoušky před derby. Hodnoceno vysoce pozitivně, klipy jsou vtipné a dostatečně motivující.

Stále trvá úkol pro všechny členy výboru FO-OP, hledat vhodnou osobnost pro prezentaci FO-OP na veřejnosti. V návrhu nového znění stanov je počítáno s časově omezenou funkcí Čestného prezidenta.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne bezprostředně po skončení VH FO-OP.

Zapsal dne 9. dubna 2013 Jan Chmelík.