Zápis č. 37

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. května 2012  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:                    Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Moulis, Vršecký

Kontrolní komise:     Horáček

Sekretariát:                            Eisenhut

Omluven:                   Janáček, Kment, Kraft, Kyzr, Smetana

 

 

 1. 1.      Kontrola zápisu

 

Rozhovor s Mixou – zatím nerealizován, dohodnuté termíny pan Mixa rušil. Výbor doporučuje místo rozhovoru připravit jeho medailónek. Připraví př. Dobiáš.

 

Články do Poločasu – př. Dobiáš dodal celou sérii 6ti článků po jednotlivých desetiletích z historie Slavie. Některé pasáže nebyly však prezentovány v takové formě, jak byly autorem napsány, tuto skutečnost hodnotil výbor negativně. U veřejnosti měly články pozitivní ohlas. Úkol splněn. Byly zaznamenány názory, přející si pokračování a rozšíření tématiky i na oblast popisu práce na odbočkách v jednotlivých krajích. Výbor doporučuje projednat a realizovat.

 

Valná hromada FO-OP – průběh byl bezkonfliktní a důstojný. Zúčastnili se tři hosté za SK Slavia Praha-fotbal, a.s., Fanklub a Tribunu sever. Hosté odpověděli na dotazy z pléna, které převážně směřovaly na zástupce a.s. pana generálního ředitele akciové společnosti pana JUDr. M. Platila. Za Fanklub byl přítomen Ing. T. Dvorský, Ph.D. a za Tribunu sever Lukáš Vala. Úkol splněn.

 

 

 1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec oznámil přítomným některé novinky týkající se SK Slavia Praha-fotbal,a.s.

 • Rezignaci pana Platila na všechny funkce ve Slavii
 • Hodnotil přínos nového generálního ředitele pana Kusého, bude se účastnit schůzky s ním
 • Informoval o rozmluvě s Adamem Řebíčkem, který má být novým předsedou předsednictva Slavie
 • Referoval o možných změnách na úseku mládeže, Kisel nahradí Hurycha
 • Probral možné trenéry pro novou sezónu, Komňacký zřejmě osloven nebyl, nejblíže angažmá je Rada
 • Seznámil s možnými posilami (Zelený, Nešpor, Švejdík, jedná se i s Táborským a možná se Švecem). Nakonec snad zůstanou Latka i Petrák.

 

 

 

 1. 3.      Odbočky

 

Informaci o akcích na odbočkách podal př. Dobiáš.

 

Proběhlo:

 

30.4.2012 – Čarodějnice v Rožďalovicích, tradičně výborná akce, šermíři, vojenská technika, hry pro děti.

 

20.5.2012 – Opékání klobás a špekáčků v České Lípě, zúčastnili se téměř všichni členové tamní odbočky, kytara, zpěv

 

Chystá se:

 

1.6.2012 – Závěr sezóny na Marii v Příbrami.

2.6.2012 – Pětiboj v České Třebové

 

Letos vzhledem k indispozici tradičního účastníka z Loun neproběhne Maikoland, nicméně zájem o akci projevili členové odbočky v Kolíně, termín není stanoven.

 

 

 

 1. 4.      Stav hospodaření

 

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Členské příspěvky zatím zaplatilo cca 1100 členů, z toho 620 individuálních přispívatelů. Dle informací z odboček se vybírání u nich chýlí ke konci a peníze budou převedeny. U odbočky v Jilemnici je třeba poslat upomínku, ovšem ne na adresu předsedy.

 

 

 1. 5.      Červenobílé listy

 

O přípravě informoval př. Dobiáš. Příprava je téměř u konce, předpokládá se 36 stran textu. Kromě úvodníku je připravena informace o fungování sekretariátu FO-OP, jeho kontaktních údajích a pracovní době. ČBL se budou věnovat výročí 120 let od vzniku Slavie, budou obsahovat vzpomínku na Chile a článek od přispívatele př. Macháčka. Současně se budou věnovat i známým aktualitám z oblasti sportu a fotbalového „A“ týmu SK Slavia.

 

 

 1. 6.      Setkání slávistů

 

Př. Moulis informoval o stavu příprav na Setkání slávistů, které proběhne v 23. června 2012. Do turnaje v kopané se zatím přihlásilo 11 týmů, které mají i zaplaceno. Další projevily zájem, předpokládá se účast minimálně dvaceti týmů. Kromě turnaje je již připraven formulář na kvíz.

Pro ulehčení komunikace s účastníky pošle sekretariát př. Moulisovi kontaktní informace na jednotlivé odbočky.

Dle sdělení př. Vršeckého pojede mezi 6 až 6:30 z Kobylis autobus, který může naložit všechny případné zájemce. Kontakt na mobil př. Vršeckého je 604290437. Návrat autobusu bude v neděli po snídani.

 

 

 1. 7.      Různé

 

Př. Adamec informoval o určitém konfliktu mezi př. Čapkem a zástupci Fanklubu, kteří prodávali suvenýry Fanklubu na Valné hromadě FO-OP. Prodej nebyl zakázán, př. Čapek se cítil ukřivděn, protože nabízel k prodeji suvenýry FO-OP do kterých investoval své finanční prostředky. Konkurenční prodej na této akci mohl snížit výnosy z prodeje suvenýrů FO-OP a tím prodloužit dobu návratnosti jeho investice.

 

Proběhla diskuse na téma jednotné organizace fanoušků. Obě skupiny organizovaných fanoušků, tj. FO-OP a Fanklub, mají na sjednocení potenciální zájem. Jednotná organizace představuje i větší váhu při vyjednávání s vlastní akciovou společností SK Slavia Praha-fotbal.

Výbor souhlasí, aby př. Kment a Chmelík prověřili nabízející se možnosti. Úkol není časově limitován, je třeba najít model vyhovující všem. Př. Horáček připomněl, že by nebylo dobré rezignovat nebo i jinak ohrozit stávající členství FO-OP v občanském sdružení SK Slavia Praha.

 

Př. Vršecký referoval o své účasti na „Slávistické party“ po skončení sezony, kterou organizovala Tribuna sever v restauraci Paluba. Akci hodnotil velmi pozitivně, vše bylo bezvadně připraveno včetně tomboly. Akce se účastnili Vaniak, Poustka i Nouzáková a rovněž někteří členové FO-OP.

 

Př.Vršecký podal zprávu o akcích v Nečíni, kterých se zúčastní jejich odbočka. Slaví se 90. výročí místního Sokola a 70 let kopané v místě. Oslavy jsou i s programen, na sekretariát bude poslána pozvánka.

 

 

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 19. června 2012 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

 

 

Zapsal dne 22. května 2012 Jan Chmelík.