Zápis z mimořádného pracovního zasedání členů výboru

FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 9. července 2013 v Synottip baru v Edenu

Přítomni: Chmelík, Kment, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček, Vavřina

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Dobiáš

Př. Krob uvítal přítomné na mimořádném pracovním zasedání a následně předal řízení schůze 1. místopředsedovi př. Kmentovi.

  1. 1.      Schválení stálých bodů programu jednání výboru FO-OP

Návrh na stálé body programu jednání obdrželi členové výboru FO-OP předem jako pracovní materiál. Př. Kment vyzval k doplnění. K navrženým stálým bodům byl na návrh př. Chmelíka doplněn bod Činnosti odboček. Stálé body programu byly poté schváleny. Jsou jimi:

  1. Schválení programu
  2. Schválení zápisu a kontrola úkolů
  3. Informace a úkoly předsedy FO-OP
  4. Informace sekretáře FO-OP
  5. Činnosti odboček
  6. Různé

Až do doby plné funkčnosti budou stálými body i Webové stránky a Červenobílé listy. Poté budou zařazovány v případě potřeby.

  1. 2.      Informace o trvalých platbách a uzavřených smlouvách

Informoval př. Vršecký. Oficiálně jsou evidovány čtyři uzavřené smlouvy. Smlouva se sekretářem, smlouva s Fanklubem a dvě smlouvy s SK Slavia Praha fotbal a.s. Doposud chybí např. smlouva s administrátorem webových stránek i se společností zajišťující tisk Červenobílých listů.

V případě webových stránek byly diskutovány dvě nabídky od pánů Krumphanzla a Kabrny. Nabídka společnosti  D&C s.r.o. nebyla prezentována vzhledem k vyšším nákladům. Po zvážení všech známých okolností bude jako první uchazeč vyzván pan Kabrna, aby podal konkrétní cenovou nabídku na celkový redesign webu a následnou technickou podporu s tím, že určeným členům výboru FO-OP bude umožněno užívání redakčního systému (CMS) webu. Cílem je snížení ceny, zvýšení aktuálnosti a zatraktivnění vzhledu. Uchazeč zároveň zpracuje návrh smlouvy.

Úkol: Oslovení pana Kabrny zajistí př. Chmelík. Nabídka spolu s návrhem smlouvy by měla být zpracována nejpozději do 20. srpna 2013.    

Př. Vršecký informoval o platbách členů FO-OP a počtu odboček. V současnosti byly vybrány členské příspěvky od 1377 osob, sekretariát eviduje 55 oficiálních odboček FO-OP. V letošním roce bylo vyřazeno z evidence 543 členů, kteří nesplnili podmínky pro členství ve FO-OP.

Sdružování členů do odboček přináší úsporu nákladů při rozesílání materiálů a různých sdělení. Založit odbočku FO-OP může pět členů, kteří si mezi sebou zvolí předsedu a provedou registraci spolu s předáním kontaktních údajů na sekretariát.

Úkol: Vytvářet podmínky pro zakládání odboček. Termín: Průběžně.

Př. Pomikal navrhne „repozvánku“, která by měla končící členy oslovit.  

Termín: 20. 8. 2013

Z fotbalového týmu FO-OP je registrováno 16 členů FO-OP, ale ani jeden nemá zaplaceny příspěvky na rok 2013. Dle sdělení Michala Komana budou příspěvky zaplaceny v průběhu září. Fotbalový tým využívá na základě smlouvy tréninkové prostory (umělou trávu) v Edenu.

Úkol:  Př. Vršecký domluví setkání s Michalem Komanem. Příspěvky by měly být zaplaceny do konce srpna 2013. Termín: 20. 8. 2013.

  1. 3.      Informace sekretáře FO-OP

Byla uzavřena smlouva s bankou o používání internetového bankovnictví. Úkol splněn

Příspěvek pořadateli Setkání, odbočce ve Šternberku, byl odeslán. Úkol splněn.

Zatím není provedena registrace stanov FO-OP, sekretariát nemá k dispozici jejich poslední znění.

Úkol:  Př. Smetana dodá na sekretariát a př. Chmelíkovi znění stanov, které bylo po úpravách schváleno valnou hromadou FO-OP. Př. Vršecký provede registraci na MV ČR, př. Chmelík nechá zveřejnit na webových stránkách. Termín: Okamžitě

Př. Vršecký projednal s pí Nouzákovou možnost předání dárkového balíčku př. Zdeňku Bartákovi k jeho 85. narozeninám. Předání proběhne na ploše stadionu před zápasem nebo o přestávce ligového utkání Slavie s Baníkem Ostrava. Gratulovat jubilantovi půjdou oba místopředsedové FO-OP. Úkol pro př. Vršeckého zakoupit dárkový balíček v ceně 500 – 1000,-Kč trvá.

Př. Vršecký zjistil konkrétní výši nákladů na vydání 2000 ks výtisků Červenobílých listů. Cena činí celkem i s distribucí 65 tisíc Kč, což představuje při dvou vydáních cca 33 % celkového rozpočtu FO-OP. Zároveň provedl poptávkové řízení u více vydavatelů. Zatím nejnižší nabídka byla ve výši 22,90,‑Kč za jeden výtisk stejného formátu. Větší zlevnění by přineslo použití papíru s nižší gramáží.

Úkol: Další možnosti zpracování budou zjišťovat i ostatní členové výboru, výsledek oznámí sekretariátu, který vstoupí v jednání s nejvýhodnější nabídkou.

Př. Kyzr oslovil sekretariát s prosbou o zajištění hráče Slavie na oslavu výročí Opatovické odbočky, která proběhne o víkendu 28. září 2013 pod názvem Červenobílé posvícení. V daném termínu je na programu derby Slavia vs. Sparta, není jisté, zda se obě akce nebudou časově krýt. Bude se řešit operativně.

Př. Vršecký představil návrh posílat e-mailová přání jednotlivým členům FO-OP k jejich narozeninám. Př. Krob návrh doplnil možností poskytovat členům FO-OP v den jejich narozenin 20% slevu na cenu zboží prodávaném ve Fanshopu. Oba návrhy byly výborem FO-OP přijaty.

Úkol: Př. Vršecký projedná s př. Eisenhutem možné aplikační řešení. Termín: Okamžitě.

Př. Vršecký podal informaci o podmínkách dalšího užívání programových aplikací, které vyvinul př. Eisenhut. Autorská práva (licenci) předá př. Eisenhut na základě jednorázové platby ve výši 5 tisíc Kč. Př. Eisenhut je připraven poskytnou i následnou technickou podporu a případný další vývoj aplikace. Cena za podporu byla stanovena na 200,-Kč za jednu hodinu práce. Výbor navrhované ceny odsouhlasil.

Úkol: Př. Vršecký projedná s př. Eisenhutem zpracování návrhu smlouvy.

Termín: 20. 8. 2013

Př. Vršecký seznámil přítomné se stavem finančních prostředků.

Úkol: Výbor rozhodl, že př. Smetana z titulu hospodáře se seznámí podrobně se schváleným návrhem čerpání rozpočtu FO-OP a bude sledovat jeho plnění. Termín: Do 20.8. 2013 poté průběžně.

  1. 4.      Různé

Př. Pomikal představil grafický návrh nové členské karty FO-OP pro sezónu 2013/2014. Grafický návrh byl schválen.

Úkol: Př. Chmelík pošle př. Pomikalovi kontakt na zpracovatele. Sekretariát připraví smlouvu se zpracovatelem. Termín: Okamžitě.

Př. Krob zmínil často opakovaný názor odboček, že jejich podpora je ze strany FO-OP malá, že nic nedostávají. Dle mínění členů výboru FO-OP s tímto názorem nelze souhlasit, např. Rožďalovice dostali příspěvek 6100,-Kč do tomboly, odbočka Žilov 4500,-Kč, Kolín 5080,-Kč, Veleň 4670,-Kč, Šternberk 5000,-Kč, Donor 9500,-Kč atd. Je třeba brát v potaz i tu skutečnost, že samotné členství v nejstarším fanouškovském sdružení na území bývalého Československa by mělo být pro každého člena ctí, bohužel v současnosti jsou často hodnoty společnosti a členů FO‑OP nastaveny jinde.

Sekretariát i př. Krob sdělili zástupcům Fanklubu záporné stanovisko FO-OP ve věci použití loga FO-OP na kartě Fanklubu. Nepodařilo se sjednat termín schůzky zástupců FO-OP se zástupci Fanklubu. Termín schůzky bude řešen po dovolené předsedy FO-OP.

Př. Krob v této souvislosti informoval o zájmu generálního ředitele SK Slavia Praha-fotbal, a.s., pana Šeterleho ohledně spolupráce FO-OP s Fanklubem či případného sloučení obou sdružení. Pan Šeterle má zájem na vytvoření jednoho subjektu.

Výbor projednal nastavení spolupráce mezi FO-OP a SK Slavia Praha-fotbal,a.s. (dále jen SKS). Do budoucna by běžnou komunikaci s SKS měl primárně obhospodařovat sekretář FO-OP, který by si měl vybudovat kontakty na jednotlivé pracovníky SKS. Pracovníci SKS by měli veškeré požadavky ze strany fanoušků přesměrovávat na sekretáře FO-OP a následně ve spolupráci s ním věci řešit.

Mediální prezentace FO-OP je úkolem pro všechny členy výboru FO-OP. Př. Krob zajistil zveřejnění článků o Setkání slávistů ve Šternberku, zatím vyšlo v Mladé frontě Dnes a na stránkách iSportu. Pracuje se na zveřejnění v časopise Hattrick a v regionálních listech oblasti Šternberk. Sekretář Vršecký zjistí možnost vydání článku v Příbramských listech.

Př. Pomikal informoval o založení nového e-mailového účtu FO-OP odborpratelsks@gmail.com. Součástí je zřízení sdíleného diskového prostoru. V tomto prostoru  bude možné nalézt fotky z akcí FO-OP, informace o historii, o Univerzitě Slavie a také Zlaté stránky přátel Slavie, kam by se měly zapisovat kontakty na mediálně známé osobnosti, přátele. V současné době je hledána osobnost pro obsazení pozice reprezentanta FO-OP. Jedná se s pí Špotákovou.

Výbor rozhodl nelimitovat zveřejnění reklamy v ČBL určitou částkou peněz. Budeme se snažit získat více inzerátů do ČBL i za menší cenu.

Př. Vršecký navrhl možnost získání malého dárku od Fanshopu pro členy FO-OP, kteří si zakoupí permanentku. Zástupci Fanshopu si tento návrh promyslí.

Výbor odsouhlasil zřízení zvonku do kanceláře FO-OP i u vstupních dveří v 1. patře.

Úkol: Zvonek a jeho instalaci zařídí a projedná sekretář př. Vršecký. Termín: 20. 8. 2013.

Výbor FO-OP vyslovil uznání příteli Čapkovi za propagaci FO-OP, zvláště pak za práci v souvislosti se zajišťováním agendy evidence členů a členských příspěvků FO-OP.

Proběhla diskuse na téma Setkání slávistů v roce 2014. Setkání by mělo být spojeno s oslavami 50. výročí vzniku Odboru přátel. Bylo diskutováno i místo setkání, předběžně bylo pořadatelství již dříve přislíbeno odbočce Hodonín. Vzhledem k oslavám výročí vzniku je většinový názor uspořádat setkání v Praze. Př. Krob již mluvil se zástupcem odbočky Hodonín a vysvětlil mu situaci. Pro zdar setkání a vzhledem k letošním zkušenostem výbor FO-OP doporučuje ustanovit skupinu (přípravný výbor), která by se zabývala koordinací příprav, řešením místa (Eden nebo Xaverov), programem, vlastními pravidly turnaje apod.

Úkol: Př. Moulis zpracuje dle svých zkušeností s pořádáním této akce základní body a návrhy řešení k prodiskutování. Termín: 20. 8. 2013.

Př. Janáček přednesl dotaz odbočky Veleň, kterou zajímá stav příprav na oslavy 50. výročí OP.

Př. Smetana v reakci na dotaz navrhnul, aby výbor FO-OP sám vyzval odbočky k aktivitě a dotázal se, co oni sami chtějí udělat pro oslavu 50. výročí OP.

V následné diskusi byla projednávána možnost vydání kalendáře, který by v sobě obsahoval a mapoval jednotlivé historické etapy OP, byla by zde možnost i zkombinovat kalendář s vydáním ČBL, kdy články do ČBL by mohly být náplní kalendáře. Kalendář by dostal každý člen FO-OP.

Další možností je vydání publikace, př. Čapek již shromažďuje materiály a je odhodlán publikaci vydat i třeba na svoje náklady.

Př. Váňa zdůraznil důležitost stanovení celkové koncepce oslav.

Úkol: Všichni členové výboru si připraví náměty a návrh celkové koncepce oslav vzniku OP. Termín: 20. 8. 2013.

Př. Janáček diskutoval o věcech týkajících se stránek FO-OP na Facebooku.

Př. Váňa připomněl kauzu Středoevropský pohár. Př. Krob informoval, že s představiteli Banja Luky, kde se momentálně pohár nachází, bylo dohodnuto jeho zapůjčení do ČR a udělání repliky. Bohužel v poslední době vše ztroskotalo na požadavku jakési finanční kompenzace za toto zapůjčení.

Př. Vršecký informoval, že cena útěchy na Setkání slávistů ve Šternberku nebyla oficiální cenou útěchy. Tuto cenu věnoval př. Čapek a má být předána odbočce Česká Lípa.

Ve 20:30 bylo pracovní zasedání členů výboru FO-OP ukončeno. Příští termín zasedání výboru bude 20. srpna 2013 v 18:00 hodin. Př. Vršecký zjistí možnost pořádat jej přímo na stadionu. V případě nedohody bude rezervovat tradiční místo v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 9. července 2013 Jan Chmelík.