ZÁPIS Z VÝBORU Č. 34

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 13. listopadu 2017 na stadionu Eden Aréna

 Přítomni:                    Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Janáček, Vavřina

Omluveni:                  Havlíček

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 1. Schválení zápisu č. 33 ze zasedání výboru 13. 11. 2017

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů

Úkol 32/1 – Plánky původního Středoevropského poháru, dle kterých je možno pohár vyrobit, jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň. 

Př. Krob zajistí oficiální žádost SK Slavia Praha o zapůjčení kopií plánků za účelem zhotovení věrné kopie Středoevropského poháru. Úkol trvá.

Úkol 18/2: Zdokumentování exponátů  v souvislosti s přípravou muzea Slavie. Na skenování, výběru exponátů a jejich zdokumentování se podílí Soňa Nouzáková a př. Zápotocký.

Úkol probíhá.

Úkol 28/1: Vzhledem k tomu, že ne všichni členové výboru zprovoznili své mail boxy na doménové adrese ‚odborpratel‘, pozve sekretariát na schůzi výboru př. Ocetníka. Př. Ocetník by měl provést potřebnou instruktáž, případně si členové výboru s ním dohodnou osobní konzultaci.

Př. Ocetník bude kandidovat do výboru, v případě jeho zvolení bude provedení instruktáže jednodušší.

Úkol trvá.

Úkol 33/1: Př. Pomikal zajistí projev př. Zápotockého za účelem jeho zveřejnění na webu FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 33/2: Sekretář př. Vršecký projedná s př. Ocetníkem zřízení záložního přístupu do redakčního systému webu FO-OP.

Úkol trvá.

 1. Informace předsedy

Př. Krob zmínil nástup Jana Nezmara na post sportovního ředitele SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Následně provedl rekapitulaci vytyčených cílů pro „A“ tým Slavia Praha, které byly formulovány na začátku sezóny. Ne vše bylo splněno, o dalším postupu rozhodne představenstvo Slavie, které bude mít nově 7 členů.

Př. Krob vyslovil poděkování členům výboru a sekretáři FO-OP za odvedenou práci v uplynulém volebním období. Zvláště vyzdvihl:

 • finanční stabilizaci FO-OP
 • zvýšení úrovně Červenobílých listů
 • pořádání pravidelných akcí (univerzita, procházky, Slávistické dušičky, Setkání slávistů, Slávistické večery atd.)
 • zvýšení členské základny

V uplynulém období FO-Op změnil právní formu z občanského sdružení na spolek. Zároveň byly přijaty nové stanovy, které odpovídají novému občanskému zákoníku.

Pro členy FO-OP se podařilo zajistit určitý počet lístků na galavečer Slavie v Obecním domě v Praze. Výbor FO-OP odsouhlasil jejich rozdělení.

 1. Příprava valné hromady FO-OP

Valná hromada FO-OP proběhne 10. prosince 2017 od 12:00 h. v hotelu IRIS na stadionu Slavie v Edenu, prezence účastníků bude zahájena v 11:30 h.

Valná hromada bude schvalovat návrh výboru FO-OP na zvýšení počtu svých členů z 9 na 11. Nově bylo hlasováno o zvýšení počtu členů kontrolní komise ze tří na čtyři členy. Návrh byl přijat a bude předložen ke schválení valnou hromadou. Oba návrhy mají za cíl zapojit do práce více členů, v případě kontrolní komise i jednodušší určení termínu kontroly z hlediska předepsaného počtu kontrolujících osob. V případě schválení návrhů bude třeba upravit stanovy.

Úkol 34/1: V případě kladného rozhodnutí valné hromady ohledně počtu členů výboru a kontrolní komise př. Chmelík připraví nové znění příslušné části stanov.

Na zasedání byli pozváni noví kandidáti do výboru FO-OP, kteří se stávajícímu výboru krátce představili.

Novými kandidáty do výboru jsou přátelé: Jonáš, Ocetník,Veselý a Vlnas

Ze stávajícíh členů výboru budou kandidovat přátelé: Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa aVršecký.

Dále do výboru bude kandidovat současný člen kontrolní komise přítel Janáček.

Novými kandidáty do kontrolní komise jsou přátelé Červenský, Krula a Tomšičin, doplněny budou stávajícím členem př. Vavřinou a členem současného výboru př. Havlíčkem.

Výbor FO-OP následně schválil návrh na složení pracovního předsednictva, komisí, řídícího schůze a zapisovatele.

Pracovní předsednictvo:     Krob, Smetana, Vršecký.

Řídící schůze:                    Smetana

Zapisovatel:                       Chmelík

Mandátová komise:            Krula, Moulis, Vlnas

Návrhová komise:              Adamec, Janáček, Vavřina

Volební komise:                 Hahn, Havlíček, Riesner

Byly schváleny body programu.

Na valnou hromadu bude jako host pozván Ing. Jiří Huptych, předseda představenstva SK Slavia Praha, spolek. Akciovou společnost SK Slavia Praha – fotbal bude zastupovat Ing. Martin Krob, generální ředitel a místopředseda představenstva.

 1. Příprava 18. Setkání slávistů

Setkání proběhne v Kardašově Řečici  6. července 2017. Pořadatelé připravují program, jehož součástí bude i krátké vystoupení místního ochotnického souboru.

 1. Informace o Červenobílých listech

Nové vydání ČBL se ponese v duchu 125. výročí založení Slavie. Nosným tématem budou humorné příběhy ze života, které jsou spojeny se Slavií a které se podařilo mezi slávisty posbírat. Byl proveden výběr 125 historek ke zveřejnění, které budou rozděleny do tematických celků. Vše bude doplněno zábavnými fotkami Martina Malého i kresbami. Vydání bude obsahovat kromě tradičních rubrik i zprávu o činnosti výboru.

Materiály již byly předány grafikovi, snahou je vydat ČBL ještě do Vánoc. V zimní pauze je možno provést jejich křest.

 1. Informace o webových stránkách FO-OP

Webové stránky jsou funkční. V poslední době vzrůstá jejich návštěvnost.

 1. Informace sekretáře FO-OP
 • Sekretář př. Vršecký se zúčastnil školení pořádaného Pražskou tělovýchovnou unií zaměřeného na podávání žádostí o dotace.
 • Byla podána informace o stavu finančních prostředků FO-OP na bankovním účtu a v pokladně
 • Vzrůstá členská základna, FO-OP má v současnosti 2850 evidovaných členů, zvýšil se podíl mládeže.
 • Počet odboček se od roku 2013 zvýšil z 50 ti na 92.
 • Průměrný věk členů klesl pod 50 let.
 1. Informace o činnosti odboček

Informaci přednesl př. Moulis:

Proběhlo:

 • 6. 10. 2017 – Žilov – oslava 10. výročí založení OP Slavia Žilov
 • 14.10. 2017 – Kardšova Řečice – turnaj v malé kopané
 • 21. 10. 2017 – Brandýs n. Orlicí – tradiční Slávistické posvícení, přístupné veřejnosti
 • 21. 10. 2017 – Rožďalovice – Posvícenské derby a sele
 • 26. 10. 2017 – Dřevníky – Univerzita Slavia
 • 28. 10. 2017 – Praha, ČR – Slávistické dušičky
 • 28. 10. 2017 – Praha – cyklojízda Prahou pořádaná oddílem cyklistů
 • 2. 11. 2017 – Praha – Tribuna sever, oslava 125. Výročí založení Slavie, světelná šou
 • 11. 11. 11. 2017 – Slavia Fans Krkonoše – turnaj v kuželkách v Trutnově, účastnili se Fans Spořilov a OP Kolín, zvítězil př. Smetana
 • 17. 11. 2017 – Praha – Komentovaná procházka po stopách prvního utkání SKSlavia – AC Sparta na Císařské louce
 • 21. 11. 2017 – Praha – Area 114, beseda s hráčem M. Stochem
 • 22. 11. 2017 – Klatovy – Slávistické vepřové hody, 1. ročník
 • 02. 12. 2017 – Rožďalovice – koncert skupiny Turbo a Benefit

Připravuje se:

 • 5. 12. 2017 – Praha – Slávistický Mikuláš v Motole (KDHO Fn Motol), účastní se někteří hráči Slavie a Denisa Viková
 • 9. 12. 2017 – Rožďalovice – výroční valná hromada, hostem bude T. Souček

Prosinec 2017        – Brandýs n. Orlicí – jsou plánovány sportovní a vánoční akce

Byly zorganizovány výjezdy na utkání Slavie v Evropské lize do Villarrealu a Tel Avivu.

 1. Různé
 • Př. Vršecký seznámil přítomné s přehledem odboček dle počtu členů.
 • Dále bylo diskutováno:
 • Komunikace mezi odbočkami a sekretariátem
 • Varianty tiketingu
 • Plán zápasů a jeho inzerce

Zapsal dne 4. prosince 2017 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..