Zápis z výboru č. 5 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 7. června 2018na stadionu Eden Aréna

 • Přítomni:
  • Chmelík, Janáček, Jonáš, Moulis, Pomikal, Ocetník, Váňa, Veselý, Vlnas
 • Sekretariát:
  • Vršecký
 • Kontrolní komise:      
  • Krula, Tomčišin
 • Omluveni:
  • Havlíček, Krob, Smetana, Vavřina

Jednání výboru FO-OP bylo zahájeno pietní vzpomínkou na spisovatele a zakládajícího člena Odboru přátel Slavie Pavla Hanuše na Olšanských hřbitovech. Př. Zápotocký charakterizoval Pavla Hanuše jako výraznou osobnost, která uměla oslovit a nadchnout lidi pro myšlenku záchrany Slavie. Pavel Hanuš má velkou zásluhu na vzniku Odboru přátel Slavie.

P

Před vlastním jednáním výboru FO-OP již v prostorách stadionu Eden Aréna členové výboru pogratulovali velkému slávistickému srdcaři, členu Odboru přátel, bývalému špičkovému brankáři a následně dlouholetému masérovi Slavie Františku Zlámalovi k jeho životnímu jubileu. Následně proběhla diskuse vracející se k některým okamžikům jeho kariéry. Poté František Zlámal opustil jednání, které pokračovalo dle zaslaného programu.

Františe Zlámal a gratulace od výboru
 1. Schválení programu:Program byl schválen všemi hlasy.
 2. Schválení zápisu č. 5 ze zasedání výboru 3. 5. 2018: Zápis byl po upřesnění finančních částek na bankovním účtu a v pokladně schválen všemi hlasy.
 3. Kontrola úkolů
  • Úkol 32/1– Plány původního Středoevropského poháru, dle kterých je možno pohár vyrobit, jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň. Jedná se o společné vlastnictví s Austrií Vídeň. Po schůzce zástupců SK Slavia Praha a FO-OP byl přijat plán postupu, ve kterém se bude více angažovat FO-OP. Př. Pomikal a Zápotocký zjistí cenu a dobu, za kterou by se dala replika poháru vyrobit. Pokud by FO-OP financoval vyrobení repliky poháru, stal by se jejím vlastníkem. Je přislíben finanční příspěvek od sponzora, člena FO-OP. SK Slavia Praha je připravena podpořit oficiální žádost o zapůjčení kopií plánů Středoevropského poháru. Úkol trvá.
  • Úkol 18/2:Zdokumentování exponátů  v souvislosti s přípravou muzea Slavie. Na skenování, výběru exponátů a jejich zdokumentování se podílí Soňa Nouzáková a př. Zápotocký a dle potřeby se zapojují i další. V současnosti je třeba zapojit architekta řešení Milana Starého.
  • Proběhla kontrola současného uložení exponátů, část exponátů je již přestěhována do nových úložných prostor. Úkol probíhá.
  • Úkol 28/1: Členové výboru a kontrolní komise by siměli zprovoznit mailové schránky na doménové adrese ‚odborpratel‘.  Př. Ocetník je připraven provést instruktáž ohledně jejich zprovoznění. Pro zájemce z řad VV a KK je možno vyrobit reprezentativní vizitky. Do úvahy připadá i mimořádná schůze, na které by proběhla instruktáž. Úkol trvá.
  • Úkol 2/1:Kontrolní komise ve spolupráci s př. Ocetníkem a Chmelíkem zpracuje základní směrnice pro nakládání s osobními údaji. Základní materiál byl zpracován, osobní souhlas členů FO-OP se zpracováním jejich osobních údajů je navázán na platbu členských příspěvků. Zaplacením členského příspěvku vyjadřuje člen souhlas se zpracováním. Úkol splněn. 
  • Úkol 2/3:Členové výboru se seznámí s vstupní analýzou stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí, členové výboru v případě upřesnění zašlou své připomínky. Kontrolní komise připraví aktualizovanou verzi dle došlých připomínek. Zapracovávají se došlé připomínky. Úkol probíhá.
  • Úkol 3/1: Př. Janáček nově pověřen založením účtu u Fio banky. Hospodář zahájí postupný převod finančních prostředků OP do Fio banky. Účet u České spořitelny zatím zůstává v provozu i vzhledem k určité setrvačnosti bezhotovostních plateb členů. Účet u Fio banky byl založen, je třeba doplnit seznam osob s disponibilními právy. Zatím může s účtem nakládat předseda FO-OP př. Janáček Úkol probíhá.
  • Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol trvá.
  • Úkol 4/1: Po uložení exponátů FO-OP v prostorách firmy př. Ocetníka je třeba exponáty naskenovat a popsat. Exponáty se stěhují a popisují. Úkol probíhá.
  • Úkol 4/2: Medializovat předání daru od FO-OP pro trenérské centrum. Zajistí sekretariát. Připravuje se medializace na webu, bude vyrobena samolepka s textem, který bude informovat, kdo dar věnoval. Úkol splněn.
  • Úkol 4/3: Př. Vršecký bude sledovat aktuální počty delegátů za FO-OP na valnou hromadu SK Slavia Praha, v případě potřeby zajistí náhradníky. Mezi delegáty za FO–OP je třeba zahrnout členy představenstva SK Slavia Praha př. Adamce a Mixu. Valná hromada SK Slavia Praha byla odvolána.
  • Úkol 5/1:Př. Váňa prostuduje úvodní verzi jednacího řádu a navrhne případné úpravy. Text se doplňuje. Úkol probíhá
  • Úkol 5/2:Př. Vršecký a př. Pomikal zjistí podmínky inzerce akcí FO-OP na obrazovkách stadionu. Redakční rada bude v návaznosti na předem schválený tematický plán připravovat příspěvky do Poločasu. Byl zpracován univerzální příspěvek, který bude použit v případě absence aktuality ke zveřejnění. Úkol je dlouhodobý, plnění se bude sledovat průběžně na schůzích.
  • Úkol 6.1:Navrhnout jednotný design pro příspěvky FO-OP na všech dostupných klubových informačních kanálech. Koordinací pověřen př. Pomikal.
 4. Informace předsedy
  • Př. Janáček připomněl některé akce FO-OP:
   • Proběhlo setkání zástupců odboček FO-OP – jednotliví zástupci představili činnost odbočky
  • Výšlap na Říp – počet účastníků se blížil jednomu stu, účastnil se i generální ředitel Slavie př. Krob, který na plánovaných zastávkách glosoval dění během ligové sezóny. Na vrcholu čekal na účastníky pohár za vítězství Slavie v MOL Cupu.
  • Př. Janáček v rámci utužování vztahů s představiteli SK Slavia Praha – fotbal, a. s. zmínil možnost pořádání tzv. Dne přátel.
  • Na internetu bylo zřízeno fórum Odboru přátel. Podrobněji pohovořil př. Ocetník. Fórum má sloužit k výměně informací a komunikaci jak v rámci odboček (každá odbočka má své fórum), tak i mezi nimi a výborem FO-OP. Mohou vzniknout i tematická fóra. Př. Pomikal připomněl důležitost osobního kontaktu mezi výborem FO-OP a sekretariátem na jedné straně a členy FO-OP na straně druhé. Svou váhu má i telefonní kontakt.
 5. Informace o 18. Setkání slávistů
  • Příprava Setkání dle informace pořadatelů probíhá bez problémů. Př. Pomikal zajistil pozvánky a grafiku pro dokumenty spojené se Setkáním. Setkání začíná již ve čtvrtek 5. července večer, plánuje se posezení na zámku v Pluhově Žďáru, které může být spojeno s Univerzitou Slavia.
 6. Informace hospodáře
  • V rámci úspor byla zajištěna výměna tarifů na služebních mobilech. Je možno vidět podrobnosti týkající se proběhlých hovorů.
 7. Informace zástupce kontrolní komise
  • Kontrolní komise nemá připomínky/sdělení.
 8. Informace sekretáře
  • Př. Vršecký podal informaci o finančních prostředcích.
  • Dále poděkoval pracovníkům SK Slavia Praha – fotbal, a. s. za zajištění vstupenek na finále MOL Cupu pro všechny zájemce.
  • V současnosti registrujeme 2935 členů FO-OP a 92 odboček.
  • Navržený systém prodeje permanentních vstupenek pro sezónu 2018-19 je předmětem kritiky fanoušků. Otázkou k diskusi je, jak to udělat lépe. Na základě reakcí vedení klubu provedlo dílčí korekce, které ale neřeší všechny výhrady.
 9. Informace o ČBL
  • Články průběžně přibývají. Je třeba udělat reklamu na další vydání. V rámci úspor se diskutovala možnost snížení počtu výtisků, není třeba, aby např. každý člen OP v rámci jedné rodiny dostal svůj výtisk.
  • Úkol 6/2:Př. Ocetník zveřejní reklamu na ČBL na webu FO-OP.
  • Úkol 6/3: Sekretariát učiní dotaz e-mailem na odbočky, kolik výtisků ČBL budou požadovat. V případě, že neobdrží odpověď, osloví předsedy odboček telefonicky.
 10. Informace o webových stránkách FO-OP
  • Web FO-OP fungují standardně, články jsou průběžně zveřejňovány.
 11. Informace o činnosti odboček
  • Konalo se:
   • 17. 05. 2018- Nečín: beseda s Jiřím Bílkem v restauraci v Hříměždicích
   • 19. 05. 2018- Praha: setkání zástupců odboček FO-OP s členy výboru FO-OP
   • 24. 05. 2018 – Libiš: beseda s Janem Bořilem a Zděnkem Houšteckým, Neratovice
   • 25. 05. 2018- Kardašova Řečice: beseda s Miroslavem Beránkem
   • 03. 06. 2018 – Roudnice n. L.: 3. ročník Výšlapu na Říp
  • Připravuje se:
   • 11. 06. 2018 – Klatovy: beseda s gen. řed. Krobem, Beránkem a Sýkorou v restauraci Pod Hůrkou.
   • 16. 06. 2018 – Veleň: Veleňská pentle – 9. ročník – turnaj v kopání penalt včetně dětské soutěže Pentlička (též účast dětí po transplantaci, zajištěna dlouhodobá podpora sdružení Donor)
   • 16.06.2018 – Libiš: Memoriál Jana Maika – Turnaj v malé kopané – Obříství
   • 30. 06. 2018 – Rožďalovice: Rožďalovické slavnosti – Guláš Fest.
   • 05 – 06. 07. 2018 – Kardašova Řečice18. Setkání slávistů, turnaj v malé kopané a doprovodné programy
 12. Různé
  • Proběhla diskuse týkající se možnosti zhotovení repliky první vlajky Slavie.
  • Tribuna Sever se chystá vypravit dva autobusy na zápas čs. Superpoháru mezi Slovanem Bratislava a Slavií.

Příští zasedání výboru FO-OP bude upřesněno.

Zapsal dne 7. června 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..