Zápis z výboru č. 5 (2018)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 3. května 2018 na stadionu Eden Aréna

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Jonáš, Ocetník, Smetana, Váňa, Veselý

Sekretariát:                Vršecký omluven

Kontrolní komise:       Krula  

Omluveni:                  Havlíček, Krob, Moulis, Pomikal, Tomčišin,Vavřina, Vlnas

 1. Schválení programu: Program byl schválen všemi hlasy.
 2. Schválení zápisu č. 4 ze zasedání výboru 5. 4. 2018: Zápis byl schválen všemi hlasy
 3. Kontrola úkolů
  • Úkol 32/1– Plány původního Středoevropského poháru, dle kterých je možno pohár vyrobit, jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň. Jedná se o společné vlastnictví s Austrií Vídeň. Po schůzce zástupců SK Slavia Praha a FO-OP byl přijat plán postupu, ve kterém se bude více angažovat FO-OP. Př. Pomikalzjistí cenu a dobu, za kterou by se dala replika poháru vyrobit. Pokud by FO-OP financoval vyrobení repliky poháru, stal by se jejím vlastníkem. SK Slavia Praha je připravena podpořit oficiální žádost o zapůjčení kopií plánů Středoevropského poháru. Úkol trvá.
  • Úkol 18/2: Zdokumentování exponátů  v souvislosti s přípravou muzea Slavie. Na skenování, výběru exponátů a jejich zdokumentování se podílí Soňa Nouzáková a př. Zápotocký a dle potřeby se zapojují i další. V současnosti je třeba zapojit architekta řešení Milana Starého. Proběhla kontrola současného uložení exponátů, místo nového uložení exponátů v prostorách firmy př. Ocetníka je připraveno. Úkol probíhá.
  • Úkol 28/1: Členové výboru a kontrolní komise by siměli zprovoznit mailové schránky na doménové adrese ‚odborpratel‘.  Př. Ocetníkje připraven provést instruktáž ohledně jejich zprovoznění. Pro zájemce z řad VV a KK je možno vyrobit reprezentativní vizitky. Úkol trvá.
  • Úkol 2/1:Kontrolní komise ve spolupráci s př. Ocetníkem zpracuje základní směrnice pro nakládání s osobními údaji. Úkol probíhá.
  • Úkol 2/3:Členové výboru se seznámí s vstupní analýzou stavu FO-OP  zpracovanou kontrolní komisí, členové výboru v případě upřesnění zašlou své připomínky. Kontrolní komise připraví aktualizovanou verzi dle došlých připomínek. Zapracovávají se došlé připomínky. Úkol probíhá.
  • Úkol 3/1: Př. Janáček nově pověřen založením účtu u Fio banky. Hospodář zahájí postupný převod finančních prostředků OP do Fio banky. Účet u České spořitelny zatím zůstává v provozu i vzhledem k určité setrvačnosti bezhotovostních plateb členů. Úkol probíhá.
  • Úkol 3/3:Př. Ocetník ve spolupráci se sekretářem zajistí koupi vhodné kancelářské skříně. Úkol trvá.
  • Úkol 4/1:Po uložení exponátů FO-OP v prostorách firmy př. Ocetníka je třeba exponáty naskenovat a popsat. Úkol trvá.
  • Úkol 4/2: Medializovat předání daru od FO-OP pro trenérské centrum. Zajistí sekretariát. Připravuje se medializace na webu, bude vyrobena samolepka s textem, který bude informovat, kdo dar věnoval. Úkol probíhá.
  • Úkol 4/3: Př. Vršecký bude sledovat aktuální počty delegátů za FO-OP na valnou hromadu SK Slavia Praha, v případě potřeby zajistí náhradníky. Mezi delegáty za FO–OP je třeba zahrnout členy představenstva SK Slavia Praha př. Adamce a Mixu. Úkol probíhá.
 4. Valná hromada SK Slavia Praha
  • Dne 10. května 2018 proběhne mimořádná valná hromada delegátů oddílů SK Slavia Praha. Bližší informace k valné hromadě přednesl př. Chmelík, člen kontrolní komise SK Slavia Praha.
 5. Informace předsedy 
  • Př. Janáček připomněl reakci výboru FO-OP na články v deníku Sport i na jeho webových stránkách, které se týkaly generálního ředitele SK Slavia Praha – fotbal, a.s. př. Martina Kroba. Výbor FO-OP vyslovil podporu př. Krobovi.
  • Na ploše stadionu Slavie před ligovým utkáním proběhla gratulace profesoru Pirkovi k jeho životnímu jubileu. Za FO-OP gratuloval př. Janáček.
  • Při domácích zápasech Slavie je v prostorách stadionu zřízen prodejní stánek FO-OP. Při posledním utkání se prodaly výtisky ČBL za 1090,-Kč.
  • Př. Janáček zpracoval úvodní verzi jednacího řádu výboru FO-OP, kterou rozeslal členům výboru. Úkol 5/1: Př. Váňa prostuduje úvodní verzi jednacího řádu a navrhne případné úpravy.
  • Dne 19. 5. 2018 by v prostorách hotelu Slavia v Edenu v čase 13:00 až 15:30 h. měla proběhnout schůzka se zástupci odboček. Na programu bude představení výboru FO-OP, představení Kardašovy Řečice jakožto pořadatele Slávistického setkání a diskuse zaměřená na objednávky a distribuci lístků na zápasy Slavie. Schůzka proběhne bez zajištění občerstvení.
  • Proběhl další díl slávistických procházek po Praze. Tentokrát s pravnučkou JUDr. Aloise Rašína Karolinou Breitenmoser-Stranskou, která projevila zájem o členství ve Slavii, potažmo v FO-OP.
  • Je třeba se dohodnout na třetím výstupu na horu Říp. Jako možný termín se jeví sobota 2. června 2018.
 6. Informace hospodáře
  • Př. Ocetník seznámil s výsledky hlasování členů výboru per rollam o rozpočtu FO-OP na rok 2018, hlasující členové rozpočet schválili. Výbor FO-OP schválil výsledek hlasování, rozpočet na rok 2018 byl schválen.
  • Vzhledem k nulovým provozním nákladům bude založen účet u Fio banky, postupně se na tento účet převedou všechny finanční prostředky z účtu v České spořitelně. V současnosti je na účtu v České spořitelně xx. Kč, v pokladně xxx. Kč.
 7. Informace zástupce kontrolní komise
  • Kontrolní komise je v současnosti bez připomínek.
 8. Informace sekretáře FO-OP:Př. Ocetník v zastoupení př. Vršeckého informoval o:
  • valné hromadě SK Slavia Praha, spolek
  • prodejním stánku FO-OP na stadionu Slavie
  • distribuci vstupenek na utkání s Plzní a na pohár s Jabloncem. Pochválil výbornou spolupráci s SK Slavia Praha – fotbal, a.s.
  • počtu evidovaných členů po vyřazení neplatících členů. V současnosti FO-OP eviduje 2881 platících členů a 92 odboček
  • dopisu Ing. arch. Šimka, který poděkoval za přání k narozeninám
 9. Informace o Červenobílých listech: Příprava článků probíhá, některé jsou již zredigovány a připraveny. Nosným tématem pro pololetní připravované vydání je vítězné tažení Středoevropským pohárem v roce 1938.
 10. Informace o webových stránkách FO-OP: 
  • Byl zveřejněn článek př. Dobiáše o „pálení rožďalovických čarodějnic“. 
  • Připravuje se vydávání některých starších článků z ČBL nebo článků, které nebyly použity v ČBL.
 11. Informace o činnosti odboček
  1. Konalo se:
   • 07. 04. 2018 – Kolín„Potkali se u Kolína“ Turnaj v bowlingu v Kutné Hoře-Sedlci
   • 07. 04. 2018 – Veleň Valná hromada spojená s besedou s gen. řed. Krobem
   • 17. 04. 2018 – Praha Valná hromada Area 114, poté návštěva MOL CUPu
   • 30. 04. 2018 – Rožďalovice Čarodějnický rej, účastnilo se 200 osob, z toho 80 dětí, hostem byl hráč A týmu Slavie Mick van Buren.
  2. Připravuje se:
   • 05. 05. 2018 – Strakonice Společný výjezd na zápas s Plzní
   • 05. 05. 2018 – Klatovy Společný výjezd na zápas s Plzní – přihlášeno 60 lidí
   • 09. 05. 2018 – Mladá Boleslav Tribuna Sever pořádá výjezd na pohár dvěma autobusy
   • 17. 05. 2018 – Nečín beseda se zástupci SK Slavia Praha – fotbal, a.s.
   • 19. 05. 2018 – Praha akce spolku DONOR a TJ KDHO FN Motol Praha, společná návštěva dětí, rodičů a přátel na zápase s Jabloncem
  3. V květnu 2018 proběhne připomenutí 10. výročí vzniku Tribuny Sever.
 12. Různé:
  • Př. Chmelík informoval o aktivitách př. Čapka a Dr. Snopka, který pátral po urně Pavla Hanuše, prvního předsedy Odboru přátel. „Podezřelá“ urna byla nalezena, ale je třeba potvrdit původ u vlastníka urny.
  • Př. Chmelík dále informoval o společné práci př. Čapka a př. Donnera na článku o první organizované skupině fanynek Slavie ze 70. let minulého století.
  • Př. Jonáš informoval o posledních aktivitách Historické sekce FO-OP. Zpracovávají se vizuální návrhy na permanentní vstupenky pro novou sezónu, na kterých mají být osobnosti spojené se Slavií a vznikem republiky v roce 1918.
  • Př. Jonáš zmínil projekt Letná ve spojení s projektem Památníku Šoa. Projekt Letná má připomenout historii Letné a historii tamních sportovních klubů a poukázat na česko–německo–židovskou otázku ve spojení s fotbalem a politizací sportu obecně. Součástí širšího spektra doprovodných aktivit daného projektu by mohlo býtgeodetické zaměření polohy hřiště Slavie na Letné.
  • Proběhla diskuse o propagaci FO-OP a jeho akcí přímo na stadionu před zápasem. Kromě prodejního stánku je třeba zajistit pravidelné příspěvky do poločasu a inzerci akcí FO-OP na obrazovkách stadionu.
  • Úkol 5/2:Př. Vršecký a př. Pomikal zjistí podmínky inzerce akcí FO-OP na obrazovkách stadionu. Redakční rada bude v návaznosti na předem schválený tematický plán připravovat příspěvky do Poločasu.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 7. června 2018. Čas a místo jednání bude upřesněno.

Zapsal dne 3. května 2018 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..